2

In Perwez tonen we dat windenergie steeds beter wordt

23/02/2024 | Verschenen in Duurzaamheid

WDHN Header Promo

Eneco vervangt samen met Engie de turbines van het windpark in Perwez. De acht oude windturbines maken er plaats voor zeven nieuwe. Maar met zelfs één turbine minder, zal dit windpark drie keer meer elektriciteit opwekken. Windturbines worden jaar na jaar beter en krachtiger. Dit bewijst dat er nog zoveel meer toekomst zit in windenergie.

Eneco vervangt samen met Engie de turbines van het windpark in Perwez. De acht oude windturbines maken er plaats voor zeven nieuwe. Maar met zelfs één turbine minder, zal dit windpark drie keer meer elektriciteit opwekken. Windturbines worden jaar na jaar beter en krachtiger. Dit bewijst dat er nog zoveel meer toekomst zit in windenergie.

Medewerker bij windpark Perwez
Eneco vervangt samen met Engie de turbines van het windpark in Perwez.

Hernieuwbare energie is nog een jonge sector die voortdurend evolueert. De installaties worden voortdurend beter. Zo zijn windturbines de afgelopen jaren niet alleen groter, maar ook efficiënter geworden. Er is minder ruimte nodig om veel meer windenergie op te wekken.
 
Ook in het Waals-Brabantse Perwez is dat het geval. De acht windturbines van het windpark worden na vijftien jaar dienst vervangen. Deze acht oude turbines hadden samen een vermogen van 12 MW. De zeven nieuwe zullen een vermogen hebben van maar liefst 29,4 MW.  

“Met zelfs één turbine minder, zal het windpark in Perwez binnenkort drie keer meer elektriciteit opwekken.”

Romuald Servaye, construction manager – Eneco Wind België

Nieuw leven voor oude turbines

Technisch gezien was het nog niet nodig om de turbines te vervangen. Ze konden absoluut nog langer blijven staan. Maar door ze nu te vervangen, kunnen we op dezelfde oppervlakte veel meer energie opwekken. In ons dichtbevolkt landje was dat een belangrijk argument om de windmolens nu al te vervangen door nieuwe.


De turbines die worden vervangen, blijven trouwens nuttig. Vijf ervan worden verkocht en opnieuw opgebouwd in andere landen. De andere drie turbines zullen gebruikt worden om er reserveonderdelen uit te halen voor het onderhoud van andere windturbines.

Eneco a entrepris de remplacer les turbines du parc éolien de Perwez

Minder obstakels bij herontwikkeling 

Vanuit de buurt waren er geen bezwaren tegen dit project. Het is logisch dat een ‘herontwikkeling’ minder weerstand opwekt dan een nieuw project. Dat is een extra voordeel om oudere turbines sneller te vervangen door nieuwe en efficiëntere types. 
Daarnaast kunnen alle inwoners van Perwez meeprofiteren van de bouw van deze nieuwe windturbines. Samen met enkele lokale coöperaties heeft de gemeente geïnvesteerd in een ‘burgerwindturbine’. Mensen uit de buurt kunnen dus zelf investeren in het project en meegenieten van de opbrengst.
 
De vernieuwing van dit windpark is een nieuwe stap om met innovatie en ontwikkeling tegen 2035 klimaatneutraal te zijn, samen met al onze klanten.
Windturbines zijn de afgelopen jaren niet alleen groter, maar ook efficiënter geworden.

Jaarlijks 34.200 ton minder CO2 

Niet enkel is het vermogen van het windpark fors hoger. Ook de CO2 die daardoor vermeden wordt is veel groter. Waar het oude park jaarlijks al zorgde voor een vermindering van 7.000 ton CO2, zorgt de nieuwe installatie voor een reductie van 34.200 ton CO2 per jaar. Dat is bijna 5 keer zoveel. 
 
Dit project maakt opnieuw duidelijk dat de energietransitie niet te stoppen is. Eneco blijft volle (wind)kracht vooruitgaan om onze duurzame missie te realiseren. De vernieuwing van dit windpark is een nieuwe stap om met innovatie en ontwikkeling tegen 2035 klimaatneutraal te zijn, samen met al onze klanten.

Windparken vernieuwen om op dezelfde ruimte veel meer energie op te wekken?

We doen het nu!

4 keer meer windenergie op 10 jaar tijd in België

 
Windmolens wekken steeds meer energie op. Het eerste Belgische windpark werd in 1982 gebouwd in de Zeebrugge. De 21 windturbines hadden toen elk een vermogen van 200 kW. De nieuwe turbines in Perwez hebben elk een vermogen van 4,2 MW. Ze leveren dus twintig keer meer energie.
 
De afgelopen jaren werden er niet enkel meer windturbines in ons land geplaatst, ze worden ook steeds krachtiger. Daardoor wordt windenergie ook bij ons veel belangrijker als energiebron. In 2012 stond er in heel België een vermogen van 423 MW aan windenergie opgesteld. Eind 2022 was dat al 1.749 MW. Dat is meer dan vier keer zoveel op amper tien jaar tijd.
 
En de evolutie staat niet stil! In China is onlangs een windturbine op zee in gebruik genomen met een vermogen van  maar liefst 18 MW. Die ene turbine produceert evenveel stroom als 40.000 gezinnen in China op een jaar verbruiken.