2

Energieprijzen

Energieprijzen zijn ingewikkeld, maar niet bij Eneco. Je kan rekenen op 100% transparantie. Onze prijzen worden namelijk maandelijks uiteengezet op de Eneco tariefkaart. Hierop bekijk je alle details van de gasprijs en de prijs van elektriciteit. Zo weet je direct hoeveel je écht betaalt.

Bekijk de Eneco tariefkaart
EVD0003535-min.jpg

Grafiek met evolutie van energieprijzen

De gasprijzen en elektriciteitsprijzen zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. De kosten van elk onderdeel fluctueren doorheen de jaren. Dat zorgt ervoor dat de prijs voor energie niet stabiel blijft.

De overheid bepaalt een aanzienlijk aandeel van de energieprijs en dat laat zich voelen. Vroeger betaalden we slechts 6% btw terwijl dat ondertussen 21% is geworden. In 2022 is er een tijdelijke btw-verlaging van 21% naar 6% ingevoerd. Deze verlaging ging in op 1 maart 2022 voor elektriciteit en op 1 april 2022 voor gas en was oorspronkelijk van toepassing t.e.m. 31 maart 2023, maar deze blijft nu definitief op 6%. Deze verlaging van de btw is ook gekoppeld aan een hervorming van de accijnzen.

De evolutie van de groothandelsprijzen voor elektriciteit en aardgas volgt een andere trend. Op de grafieken hieronder zie je dat deze historisch hoog staan in vergelijking met voorgaande jaren. De groothandelsprijs is de aankoopprijs die de leverancier betaalt voor energie. Het is onder andere op basis daarvan dat de energieleverancier de prijs bepaalt die de consument uiteindelijk betaalt voor energie. 

Het historisch hoge niveau van de groothandelsprijzen heeft dus een negatieve invloed op jouw energiefactuur. Wil je meer te weten komen over de huidige prijzen of wat jij kan doen om een torenhoge rekening te vermijden?


Evolutie groothandelsprijs elektriciteit (€/MWh)

Sinds het najaar van 2021 is de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt fel gestegen door een toenemende vraag na de Corona crisis. De inval van Rusland in Oekraïne heeft sinds begin 2022 een zware impact op de groothandelsprijs die tot begin 2023 nog erg hoog staat. De elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt is bovendien erg volatiel geworden met prijzen die enorm verschillen van dag tot dag.


Evolutie groothandelsprijs aardgas (€/MWh)

De gasprijs kent dezelfde evolutie. Sinds eind 2021 is de voorheen zeer stabiele gasprijs gestegen. De inval van Rusland in Oekraïne en de daaraan gekoppelde economische sancties hebben een directe impact op de gasprijs. Als hoogtepunt bereikte de prijs in augustus 2022 €300 MWh, terwijl die voor de crisis nooit boven de €30 uitkwam. De markt is in het najaar wel afgekoeld, maar begin 2023 staat de gasprijs nog steeds fel boven de prijzen van voor de energiecrisis.

De opbouw van de elektriciteitsprijs

Drie factoren bepalen de elektriciteitsprijs.

ico-duurzaam.svg
Energiekost

De energieleverancier rekent de kostprijs van jouw elektriciteit aan en verschilt per leverancier. Deze bestaat vaak uit een vaste kost per jaar en een prijs per verbruikte kWh.

ico-elektriciteitsnet.svg
Distributiekosten

Je betaalt een bijdrage om de elektriciteit tot bij jouw woning te krijgen. De energieleverancier factureert deze voor de netbeheerders en stort het bedrag onmiddellijk door.

ico-energievoorziening.svg
Taksen en heffingen

De overheid heft belastingen op de elektriciteitsfactuur. Ook deze kosten factureert de energieleverancier om ze nadien meteen door te storten.


De opbouw van de gasprijs

Ook de gasprijs wordt bepaald door dezelfde drie factoren. Er zijn echter enkele verschillen.

Distributiekosten

Er zijn minder distributiekosten verbonden aan het vervoeren van aardgas tot bij je woning.

Overheid

Door de overheden wordt de gasfactuur minder belast, zo is er bijvoorbeeld geen bijdrage voor het Vlaamse Energiefonds.

BTW-verlaging

Om de huidige prijs van gas te drukken heeft de federale regering een tijdelijke btw-verlaging (van 21% naar 6%) ingevoerd sinds1 april 2022.

De samenstelling van energieprijs

Er zijn drie partijen die de elektriciteitsprijzen en gasprijzen bepalen. Hieronder vertellen we alles wat je moet weten.

ico-elektriciteitsnet.svg
Energieleverancier

De energieleverancier bepaalt de eigen energieprijs. Simpel gezegd is dat de kostprijs van jouw energie. Dit onderdeel op je factuur kan verschillen bij andere energieleveranciers. Het totale bedrag op jouw factuur is natuurlijk afhankelijk van je eigen verbruik. Je hebt vaste kosten (abonnement) en variabele kosten (prijs per kWh).

Daarnaast houdt de energieleverancier rekening met groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten. De kost die leveranciers daar zelf voor moeten betalen, wordt doorgerekend naar de klant.

Door de hoge energieprijzen sinds het najaar van 2021 en de toenemende volatiliteit op de groothandelsmarkten is de energiekost fel gestegen. Bovendien bieden veel energieleveranciers geen vaste tarieven meer aan.

Eneco_zwart_RGB_49x53_3personen.svg
Overheid

De overheid legt belastingen, heffingen en toeslagen op. Je betaalt dus eigenlijk de overheid om elektriciteit en gas te gebruiken. Eneco stort die bijdrage meteen door aan de staat.

Om de energiefactuur te verlagen heeft de overheid enkele maatregelen genomen:

- Verlagen van het BTW-tarief van 21% naar 6%

- Toekennen van een winterpremie

- Uitbreiden van het sociaal tarief

- Eénmalige verwarmingspremie

ico-levering.svg
Netbeheerder

Netbeheerders beheren een transport- en distributienetwerk voor energie. Ze zorgen ervoor dat elektriciteit en gas tot bij jou thuis geraken. De kost kan variëren van netbeheerder tot netbeheerder en hangt af van waar je woont. Je energieleverancier factureert de nettarieven, maar stort dat bedrag meteen door naar de netbeheerders. Op die manier ontvang je niet te veel verschillende facturen.


We kunnen netbeheerders in drie groepen opsplitsen. Elk van hen rekent een tarief aan en samen vormen ze de netkosten.


Netbeheerders

Netbeheerders beheren een transport- en distributienetwerk voor energie. Ze zorgen ervoor dat elektriciteit en gas tot bij jou thuis geraken. De kost kan variëren van netbeheerder tot netbeheerder en hangt af van waar je woont. Je energieleverancier factureert de nettarieven, maar stort dat bedrag meteen door naar de netbeheerders. Op die manier ontvang je niet te veel verschillende facturen.


We kunnen netbeheerders in drie groepen opsplitsen. Elk van hen rekent een tarief aan en samen vormen ze de netkosten.

Transmissienetbeheerder

Elia beheert het transmissienet dat gebruikt wordt voor het vervoer van elektriciteit. Die partij zorgt ervoor dat elektriciteit, geproduceerd in België of naburige landen, tot bij grote afnemers of distributienetten geraakt. Hier zijn transmissiekosten aan verbonden, ook wel transportkosten genoemd. Die worden goedgekeurd door de CREG, de federale energieregulator, en zijn een onderdeel van je energiefactuur.

Vervoersnetbeheerder

Fluxys is de partij die het transportnet beheert waarlangs aardgas vervoerd wordt. Net zoals Elia doet voor elektriciteit, brengt Fluxys aardgas tot bij grote afnemers of distributienetten. De kost die daaraan verbonden is en die deel uitmaakt van je energiefactuur is het transportnettarief. Dit tarief wordt ook goedgekeurd door de CREG.

Distributienetbeheerder

Distributienetbeheerders ontvangen energie van de transmissie- en vervoersnetbeheerder en brengen vervolgens elektriciteit en/of aardgas tot bij jou thuis. Dat gebeurt op vraag van je energieleverancier. Elke distributienetbeheerder heeft een eigen grondgebied en bepaalt zelf de distributienettarieven. Je betaalt onder andere voor het transport van energie, het onderhouden van het distributienet en de aankoop van bijvoorbeeld groenestroomcertificaten. Die kosten zijn een onderdeel van je energiefactuur en hangen dus af van waar je woont. Wil je weten wie jouw energie distribueert? Ontdek via onze tool wie je netbeheerder is.

Energieprijzen vergelijken

Je vindt bij Eneco verschillende energietarieven. Weet je niet helemaal zeker wat je precies nodig hebt? Maak dan gewoon even de vergelijking.

Met onze calculator kan je vlot energietarieven simuleren en zo de voor jou voordeligste prijs bepalen. Onze tool laat je toe de gasprijs, elektriciteitsprijs en een pakketprijs te berekenen.

Energieprijzen vergelijken
energie-besparen.jpg

Groene energie

Bij Eneco kan je rekenen op 100% groene stroom. Wij werken er hard aan om al onze elektriciteit 100% lokaal op te wekken. Dat wil zeggen dat we enkel investeren in Belgische groene energie.

Je kan bij ons niet alleen rekenen op groene elektriciteit, maar ook op goedkope energie. Door jou goedkope groene elektriciteit aan te bieden hopen we de overstap naar 100% groene stroom voor jou gemakkelijker te maken.

Verschil tussen vast en variabel tarief

Een variabel tarief betekent dat de prijs die je betaalt voor gas en/of elektriciteit meebeweegt met de prijsontwikkelingen op de energiemarkt. Met een vast tarief betaal je vaste leveringskosten voor stroom en/of gas. De energieprijs blijft dezelfde, maar overheidsheffingen en netbeheerkosten kunnen wel stijgen. Mocht de prijs voor energie bij Eneco toch wijzigen, dan brengen we je daarvan uiteraard op de hoogte.