2

Tarieven & Producten

Op zoek naar een antwoord op je vraag over tarieven en producten ?
Lees hieronder meer.

Wat is de vaste vergoeding? 

De vaste vergoeding is een jaarlijkse kost per elektriciteits- of gasaansluiting. Deze omvat allerlei operationele kosten gelinkt aan Eneco’s algemene dienstverlening alsook aan werkingskosten in opdracht van overheidsinstanties en de netbeheerders. Je vindt de vaste vergoeding terug op de tariefkaart.

Wanneer wordt de vaste vergoeding volledig aangerekend?

Deze vergoeding is forfaitair en integraal verschuldigd vanaf levering tijdens het eerste jaar, ongeacht de eventuele vroegtijdige beëindiging. Je betaalt dit enkel volledig als je Eneco verlaat voor een andere leverancier, niet indien je verhuist of je meter afsluit. Vanaf het tweede jaar is de vaste vergoeding verschuldigd in verhouding tot het aantal dagen dat de klant door Eneco beleverd blijft op deze aansluiting. De vaste vergoeding wordt aangerekend op elke afrekenings- en/of slotfactuur.

Kan ik zonder stroom vallen als er geen wind is of de zon niet schijnt bij mijn gekozen productiepark?

Geen zorgen, dit zal nooit gebeuren. Al is er geen wind of zon, je kan nog altijd stroom afnemen van het distributienet. Om te garanderen dat jouw stroom groen en Belgisch is, zal Eneco achteraf oorsprongscertificaten van jouw gekozen productiepark indienen.

Hoe garandeert Eneco dat de stroom van mijn gekozen productiepark komt?

Het aantal klanten dat Eneco verbindt met een specifiek productiepark is beperkt. Eneco verbindt namelijk de klant met het gekozen productiepark op basis van het gemiddelde verbruik van de klant en de geschatte productie van het productiepark. Voor deze klanten dient Eneco de overeenstemmende oorsprongscertificaten in. Bescheiden afwijkingen op dit verbruik of die productie kunnen worden ondervangen door groene stroom van andere Belgische productieparken. Bij aanzienlijke afwijkingen of onbeschikbaarheid van het productiepark, kan Eneco een ander productiepark toekennen aan de klant. Dit wijzigt de Overeenkomst niet.

Wat is het product ZonneDak?

Heb je zonnepanelen? Dan beloont Eneco jouw duurzame keuze met het ZonneDak-tarief. Dit is een voordelig tariefplan voor elektriciteit dat we uitsluitend aanbieden aan klanten met een eigen PV-installatie (maximaal 10 kVA). Toch als deze elektriciteit opwekt voor afname op hetzelfde adres als waarvoor je een overeenkomst voor de levering van elektriciteit afsluit.

Hou alvast de volgende gegevens bij de hand voor je inschrijving:

 • PV-nummer: het nummer van de installatie dat je ontvangt na goedkeuring van de zonnepanelen (dit staat ook op het keuringsbewijs)
 • kVA vermogen van jouw zonnepanelen

Van zodra we jouw aanvraag verwerkt hebben, ontvang je van ons een bevestigingsmail. Zo weet je precies vanaf wanneer het ZonneDak tarief is toegekend.

Wat is nachttarief? En wanneer is dit van toepassing?

Nachttarief is van toepassing op elektriciteit en geldt enkel als je in het bezit bent van een dubbelvoudige meter.

Hierbij factureren we je aan het dag- en nachttarief. De consumptie van energie tijdens de daluren is voordeliger in vergelijking met de piekuren.

Wanneer deze periodes in elkaar overgaan is afhankelijk van je distributienetbeheerder. Dit is ofwel van 21 tot 6u of van 22 tot 7u. Alle uren op zaterdag en zondag zijn steeds daluren, voor feestdagen geldt dit niet.

Je kunt jouw netbeheerder hier terugvinden.

Veelgestelde vragen

 • Wat is de Bijdrage Energiefonds?

  We rekenen deze bijdrage op de afrekening. Eneco schrijft de bijdrage vervolgens door naar het Energiefonds die hiermee onder andere de werking van de VREG financiert.

  Voor 1 maart 2016
  De Bijdrage Energiefonds bedroeg vóór deze datum ongeveer 15 eurocent per maand.

  Van 1 maart 2016 tot 31 december 2017
  In deze periode wordt de jaarlijkse heffing berekend per aansluiting (of afnamepunt) op basis van het elektriciteitsverbruik. Dat betekent dat je per afnamepunt minstens 100 euro per jaar betaalt. Hieronder vind je de informatie die geldig is vanaf 1 januari 2017:

  Jaarlijks verbruik MWh(*)

  Energiebijdrage per afnamepunt/jaar(**)

  Tot 5 MWh

  100 euro

  Van 5 tot 10 MWh

  130 euro

  Van 10 tot 25 MWh

  290 euro

  Van 25 tot 50 MWh

  770 euro

  (*) 1 MWh = 1000 kWh 
  (**) Dit bedrag wordt geïndexeerd.

  Vanaf 1 januari 2018
  Voor je verbruik vanaf 1 januari 2018 zal je geen bijdrage meer betalen zoals ze hierboven beschreven is. Ze wordt aangepast naar onderstaande regeling:

  • Voor afnemers aangesloten op laagspanning (1000 volt of lager):
   • Huishoudelijke afnemers: 0,42 euro/maand = 5 euro/jaar
   • Niet-huishoudelijke afnemers: 7,87 euro/maand = 94,90 euro/jaar
  • Voor afnemers aangesloten op middenspanning (tussen 1000 Volt en 30 kiloVolt):  150 euro/maand = 1.800 euro/jaar
  • Voor afnemers aangesloten op hoogspanning (30 kiloVolt of hoger): 875 euro/maand = 10.500 euro/jaar
  • Klanten die recht hebben op sociaal tarief betalen deze heffing niet. 

  Let wel: het tarief voor 'huishoudelijke afnemer' geldt enkel voor de woning waar je gedomicilieerd bent. Voor een tweede verblijf betaal je de bijdrage voor niet-huishoudelijke afnemers.

  Indien je bijkomende vragen hebt hierover verwijzen we je graag door naar de website van de Vlaamse overheid.

 • Waaruit is de elektriciteitsprijs samengesteld?

  De totale elektriciteitsprijs is samengesteld uit verschillende onderdelen:

  • Energiekost
  • Nettarieven
  • Belastingen, heffingen en toeslagen
  • Bijdrage groene stroom

  De energiekost is het onderdeel dat wordt bepaald door Eneco. Deze kost bestaat uit een prijs per kWh en een abonnementskost. We zorgen ervoor dat de energiekost zo laag mogelijk is door zo goedkoop mogelijk duurzame stroom te produceren en aan te kopen.

  De nettarieven kunnen we onderverdelen in:

  • Transportkosten: kosten voor het gebruik van het transportnet dat beheerd wordt door je transportnetbeheerder Elia.
  • Kosten voor het gebruik van het distributienet dat beheerd wordt door je distributienetbeheerder. Op de website van de VREG (Vlaanderen) en de CWaPE (Wallonië) vind je alvast bij welke netbeheerder je bent aangesloten.

  Eneco stort de betaling van de nettarieven door aan de desbetreffende netbeheerders.

  De belastingen, heffingen en toeslagen worden vastgelegd door de overheden. We kunnen ze onderverdelen in:

  • Energiebijdrage
  • Federale bijdrage:
   1. Financiering van de CREG
   2. Financiering van de verwerking van kernafval
   3. Financiering van CO2-reductie
   4. Bijdrage voor het Sociaal Fonds
   5. Toeslag ‘beschermde klanten
  • Aansluitingsvergoeding (enkel in Wallonië)

  De bijdrage groene stroom is het gevolg van de verplichtingen die de regionale overheid aan leveranciers oplegt om te investeren in groene stroomproductie. Deze kost rekenen we aan je door. Bij Eneco gaan we uiteraard nog een stapje verder door meer in groene stroom te investeren dan de minimumvereiste van de overheid.

 • Kan ik van metertype veranderen?

  U kan van metertype veranderen. Hiervoor contacteert u uw netbeheerder. Na goedkeuring van de offerte staat de netbeheerder in voor het plaatsen van de nieuwe meter en het wegnemen van de oude meter. De kosten hiervoor zijn ten laste van de klant.

  U kan uw netbeheerder opzoeken op de website van de VREG voor Vlaanderen en op de website van CWAPE voor Wallonië. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Sibelga de enige netbeheerder.

 • Hoe wordt een variabele prijs voor elektriciteit of aardgas berekend?

  De wijze waarop de energieprijs van een variabel product tot stand komt wordt uitgelegd op de indexatiepagina.

 • Moet ik meterstanden doorgeven indien ik van product wissel? Ontvang ik een tussentijdse afrekening?

  Neen, je krijgt geen aparte afrekening na een productwissel. Het is dus ook niet nodig om ons meterstanden te bezorgen. Op je jaarlijkse afrekening verdelen we je verbruik op basis van verbruiksprofielen. Jouw distributienetbeheerder bepaalt deze profielen. Wij kennen hieraan het juiste tarief (vast of variabel) toe. 

  • Ik ben al klant bij Eneco. Kan ik overschakelen naar een ander product? Zo ja, wanneer?

   Ook als je al klant bent bij ons, kan je ten allen tijde overschakelen. Hiervoor neem je best contact op met onze klantendienst via het nummer 015 25 66 66 (voor particulieren) of 015 25 66 88 (als professionele klant). Zij zullen je begeleiden in je keuze en je steeds het meest geschikte product aanraden.

  • Waaruit is de aardgasprijs samengesteld?

   De totale aardgasprijs is samengesteld uit drie verschillende onderdelen:

   • Energiekost
   • Nettarieven
   • Belastingen, heffingen en toeslagen

   De energiekost is het onderdeel dat wordt bepaald door Eneco. We zorgen ervoor dat deze kost zo laag mogelijk is door zo goedkoop mogelijk aardgas aan te kopen.

   De nettarieven zijn de kosten voor het gebruik van het distributienet dat beheerd wordt door je distributienetbeheerder. Eneco stort de betaling van de nettarieven door aan de desbetreffende netbeheerders. Op de website van de VREG (Vlaanderen) en de CWaPE (Wallonië) vind je alvast bij welke netbeheerder je bent aangesloten.

   De belastingen, heffingen en toeslagen worden vastgelegd door de overheden.

   We kunnen de belastingen, heffingen en toeslagen onderverdelen in:

   • Bijdrage op de energie
   • Federale bijdrage:
    • Financiering van de CREG
    • De bijdrage voor het Sociaal Fonds
   • De toeslag ‘beschermde klanten’
   • Aansluitingsvergoeding (enkel in Wallonië)
  • Wat zijn de verschillende metertypes?

   Het tarief dat je bij Eneco geniet, is afhankelijk van je type meter. Bij het plaatsen van een elektriciteitsmeter kan de keuze gemaakt worden tussen een enkelvoudige, een dubbelvoudige en een exclusief nachtmeter.

   Enkelvoudige meter: Dit is een meter met 1 telwerk waarbij je één prijs betaalt voor elektriciteit, ongeacht het tijdstip waarop je deze elektriciteit verbruikt.

   Dubbelvoudige meter: Deze meter heeft 2 telwerken: een dag- en een nachtteller. Het elektriciteitsverbruik tijdens de daluren (nacht) en in het weekend wordt tegen een laag tarief berekend. Het verbruik tijdens de overige uren wordt aan normaal tarief berekend. Deze piek- en daluren worden bepaald door je regionale netbeheerder. Op de website van de VREG (Vlaanderen) en de CWaPE (Wallonië) vind je alvast bij welke netbeheerder je bent aangesloten.

   Exclusief nachtmeter: Deze meter vereist een extra teller waarop elektrische verwarming of elektrische boilers aangesloten worden. De exclusief nachtmeter staat steeds in combinatie met een enkelvoudige of een dubbelvoudige meter.

   Budgetmeter: deze meter functioneert als een dubbelvoudige meter. Lees hier hoe je de meterstanden kan aflezen op een budgetmeter.

  • Waar kan ik de huidige tarieven terugvinden?

   Je kan hier de tarieven voor de huidige maand terugvinden. Tip: ben je al klant? Dan kan je via My Eneco de tariefkaart bekijken die op jouw contract van toepassing is.

  • Kan ik een variabel product voor gas en een vast product voor elektriciteit hebben?

   Je bent vrij om te kiezen welke producten voor elektriciteit en gas het best bij je passen. Het is steeds mogelijk van een ander type product voor elektriciteit te kiezen dan voor gas.

  • Kan ik vervroegd uitstappen uit Invest?

   Elke 3 jaar wordt het rendement van je Invest-obligatie herberekend voor de komende 3 jaar. We brengen je hiervan tijdig op de hoogte. Op dat moment beslis je zelf of je de obligatie wil verderzetten of niet. In het laatste geval storten we de geïnvesteerde 250 euro terug op je rekening, samen met het rendement van het laatste jaar.

  • Ik ben geen klant meer. Wat gebeurt er met mijn Invest-obligatie?

   Bij de 3-jaarlijkse herberekening van het rendement van je Invest-obligatie controleren we of je nog aan de voorwaarden voldoet om de obligatie te behouden. Als je geen klant meer bent, stopt de obligatie voor jou op dat moment. Dan storten we de geïnvesteerde 250 euro en het rendement van het laatste jaar terug op je rekening.

  • Hoe verloopt de uitbetaling van mijn Invest-rendement?

   We storten het netto-rendement van je Invest-obligatie ieder jaar in de maand oktober. De terugbetaling gebeurt op het rekeningnummer waarmee je de obligatie hebt aangekocht.

   Het netto-rendement voor 2017 bedraagt 10,5 euro.

   Een woordje uitleg:
   De eerste drie jaar werd het rendement vastgezet op 6% Bruto van 250 euro. Hiervan gaat wel nog een bronbelasting af; de Belgische roerende voorheffing. Het eerste jaar stond die op 25%, het tweede jaar op 27% en dit derde jaar op 30%.

   De komende drie jaar bieden we een rendement van 5% bruto aan op je obligatie.

  • Wat is Eneco Invest?

   Eneco Invest laat onze klanten toe om mee te investeren in de productie van groene energie.

  • Wat is een bidirectionele meter?

   Heb je zonnepanelen? Dan kan een bidirectionele meter interessant zijn voor jou!

   Een bidirectionele meter is een meter die zowel de bruto-afname (het verbruik dat je van het net haalt) als de bruto-injectie (de opgewekte eenheden die je op het net zet) apart van elkaar meet. Er is in dit geval dus geen sprake van een terugdraaiende meter.

   In het geval van gelijktijdigheid (de opgewekte eenheden worden meteen verbruikt, zonder het gebruik van het net) wordt er geen afname of injectie geregistreerd.

   Concreet betekent dit dat je de netwerkkosten betaalt op basis van je bruto-afname. Er geldt dus geen prosumententarief als je een birectionele meter hebt.

   Wil je een bidirectionele meter laten plaatsen? Contacteer dan jouw netbeheerder. Deze vind je hier terug.

  • Hoe wordt mijn contract hernieuwd?

   Indien je een contract van bepaalde duur hebt, dan kan dit contract door Eneco hernieuwd worden na het einde van de contractduur. In geval van contracthernieuwing ontvang je steeds minstens twee maanden voor het einde van de contractduur een communicatie van Eneco. Zo weet je welke tarieven er zullen gelden na de contracthernieuwing en heb je voldoende tijd om te beslissen of je het contract wenst te hernieuwen. Wil je het contract hernieuwen? Dan hoef je zelf niets te doen, wij zorgen ervoor dat je verder beleverd wordt aan de voorwaarden zoals gecommuniceerd.

   Indien je een contract van onbepaalde duur hebt, dan kan het zijn dat Eneco in de toekomst de tarieven wenst aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de energieprijzen op de groothandelsmarkt lager of hoger liggen dan voordien. Indien Eneco dit wenst te doen, dan ontvang je hier steeds minstens twee maanden op voorhand een communicatie over. Zo weet je tijdig welke tarieven er in de toekomst zullen gelden. Je hoeft in zulk geval zelf niets te ondernemen om het contract aan de nieuwe voorwaarden verder te laten lopen.