2

Elektriciteitsprijzen

De prijs voor elektriciteit ontcijferen, is niet simpel. Eneco helpt je daar graag bij! We leggen uit hoe de elektriciteitsprijs is opgebouwd en hoe de tarieven door de jaren heen zijn geëvolueerd.

De prijs die je betaalt voor elektriciteit hangt enerzijds af van je keuze voor een vast of variabel tarief. Anderzijds bestaat de elektriciteitsprijs uit drie verschillende onderdelen. Naast de eigenlijke energieprijs zitten ook distributiekosten en heffingen, toeslagen en belastingen in het tarief vervat. Lees meer over de opbouw van de energieprijzen.

Op onderstaande grafiek zie je de verschillende onderdelen van de elektriciteitsprijs. De prijs voor de energie zelf vormt 77% van de totale prijs (cijfers van augustus 2022). De belastingen en heffingen van de overheid beïnvloeden een aanzienlijk deel van de totale prijs voor elektriciteit.  Bij de gasprijs is die verhouding anders. Bekijk hier hoe de aardgasprijs is opgebouwd. Van 1 maart 2022 t.e.m. 31 maart 2023 is de BTW op elektriciteit tijdelijk verlaagd van 21% naar 6%, in de onderstaande grafiek is daar al rekening mee gehouden. In werkelijkheid zal het aandeel van BTW dus wel hoger liggen aangezien de 6% BTW alleen van toepassing is op deze verbruiksperiode.

Verhouding elektriciteitsprijs

Bron: VREG

Types elektriciteitsmeters

Een elektriciteitsmeter is een toestel dat het energieverbruik van een huishouden berekent. De energieleverancier heeft de informatie op je meter nodig om de factuur op te stellen. Er bestaan verschillende soorten elektriciteitsmeters. Het eigenlijke energietarief dat je moet betalen, hangt af van de prijs per kWh. Wil je de exacte prijs per kWh weten, dan kan je die maandelijks bekijken op de Eneco tariefkaart. Deze prijs verschilt naargelang het type meter dat je hebt. Wij zetten ze voor jou graag op een rijtje.

Enkelvoudige uurtariefmeter

Een enkelvoudige meter heeft één rij met bewegende cijfers. Dit type meter registreert al je verbruik op één meter, dus zowel overdag als ’s nachts. Dat wil zeggen dat je één tarief betaalt voor alle verbruikte elektriciteit. Het maakt dus niet uit wanneer je elektriciteit verbruikt, de prijs die je ervoor betaalt verandert niet.

Om je meterstand af te lezen, moet je eerst en vooral je meternummer controleren. Dat moet overeenkomen met de laatste vier cijfers op je meteropnamebrief of -mail. Een meterstand bestaat uit maximaal acht cijfers voor de komma. Die cijfers geef je door aan je netbeheerder.

Tweevoudige uurtariefmeter

Dit type meter is ook nog gekend als de dag- en nachtmeter. Deze meter heeft twee rijen met bewegende cijfers. De dagmeter meet het verbruik doorheen de dag, de nachtmeter meet het verbruik ’s nachts en in het weekend. Je betaalt voor de verschillende momenten een andere prijs. De prijs tijdens de piekuren in de week ligt wat hoger dan bij een enkelvoudige meter. In de daluren en in het weekend ligt de prijs van het nachttarief dan weer lager. Als je verbruik tijdens de daluren en in het weekend erg hoog ligt, is de tweevoudige meter een goede keuze.

Het nachttarief

De verminderde elektriciteitsprijs, het nachttarief geldt van tien uur ‘s avonds tot zeven uur ‘s ochtends. Vanaf vrijdagavond tien uur tot maandagochtend zeven uur.

Afhankelijk van je gemeente en netbeheerder kunnen deze verschillen:

  • Fluvius is verantwoordelijk voor Vlaanderen.
  • Ores is verantwoordelijk voor Wallonië.


Wil je de meterstand controleren?
Bekijk, net als bij de enkelvoudige meter, eerst je meternummer. Dat zijn de laatste vier cijfers op je meteropnamebrief of in je -mail. Bij een tweevoudige meter geef je twee meterstanden door. Die van de dagmeter (zonnetje) en die van de nachtmeter (maantje). Dat zijn telkens maximum acht cijfers voor de komma. Die cijfers bezorg je dan aan de netbeheerder.

Exclusief nachtmeter

Deze meter houdt het elektriciteitsverbruik tijdens de nacht bij via een afzonderlijk circuit. Hierop mag je enkel verwarmingstoestellen afsluiten. Dit circuit is enkel ’s nachts actief en laadt je verwarmingstoestellen op. De verzamelde energie kan je natuurlijk wel overdag gebruiken. Het weekend valt bij dit type meter niet onder de daluren.

Evolutie van de elektriciteitsprijs

Update:september 2022

De prijs van elektriciteit is de laatste jaren niet stabiel gebleven. Hetzelfde geldt voor de gasprijzen. Doordat de prijs die jij als consument betaalt door drie verschillende partijen is samengesteld, verandert de elektriciteitsprijs af en toe. De kost van elk onderdeel kan namelijk fluctueren doorheen de jaren.

Een van de onderdelen op je energiefactuur is de eigenlijke prijs voor elektriciteit. De energieleverancier bepaalt die prijs en houdt daarbij rekening met onder andere de groothandelsprijs. Dat is de aankoopprijs die de leverancier betaalt voor elektriciteit. Op de grafiek hieronder zie je dat die groothandelsprijs historisch hoog staat ten aanzien van de voorbije maanden en zelfs jaren.

Evolutie groothandelsprijs elektriciteit (€/MWh)


Betekent de huidige trend dat je energiefactuur duurder wordt? Dat hangt af van nog een aantal andere factoren. De groothandelsprijs is slechts een onderdeel van de componenten waaruit je energiefactuur is opgebouwd. Je moet namelijk ook rekening houden met heffingen en belastingen, groenestroomcertificaten, transmissiekosten en distributiekosten. Verder zal de elektriciteitsprijs evolueren op basis van vraag en aanbod. Blijven die factoren stabiel of evolueren ze ook positief? Dan zal de stijging van de groothandelsprijs zich vertalen in een hogere energiefactuur.