2

Tarieven

Bekijk jouw tarieven

In My Eneco vind je de tarieven van jouw contract.

Ga naar My Eneco

Wat zijn mijn huidige tarieven?

Je huidige tarieven vind je makkelijk terug op My Eneco. Klik achter Status op Meer info en vervolgens bij Product op de productnaam. Je tariefkaart opent waarin je je huidige tarieven kan raadplegen. 

Wanneer hernieuwt mijn contract?

De hernieuwing van je contract gebeurt telkens 1 jaar na de startdatum van je contract (of 3 jaar indien je het Plus product hebt).  

Wanneer je contract hernieuwd wordt ontvang je 2 maanden voor einddatum een communicatie van ons waarin we je nieuwe tarieven meedelen. 

Hoe wordt de prijs van contracten met een variabele energiecomponent berekend in de prijssimulatie?

De laatst gekende waarde van de gebruikte indexatieparameter wordt ingevuld in de tariefformule:

  • Voor contracten op basis van een forward-parameter is dit de waarde die van toepassing is voor de huidige indexatieperiode. De prijs voor elke kWh ligt enkel vast voor die periode.
  • Voor een contract op basis van een forward-parameter die bijvoorbeeld op kwartaalbasis wordt geïndexeerd, gaat het om de eenheidsprijs voor jouw verbruik tijdens het kwartaal waarin je jouw contract hebt afgesloten. De prijs voor de kwartalen die daarna volgen, is nog niet gekend en kan hoger of lager zijn.
  • Voor contracten op basis van een spot-parameter is dit de waarde die van toepassing was tijdens de vorige indexatieperiode. De waarde van elke periode is immers pas op het einde ervan gekend.
  • Voor een contract op basis van een spot-parameter die bijvoorbeeld op kwartaalbasis wordt geïndexeerd, verwijst de eenheidsprijs naar het kwartaal net vóór de start van jouw contract. De werkelijke prijs voor je contract in de volgende indexatieperiodes is nog niet gekend. Deze kan hoger of lager zijn dan de getoonde prijs.

De werkelijke prijs per jaar kan hoger of lager liggen dan de prijs weergegeven in de simulatie. Wil je weten hoe we de prijs van jouw variabel product berekenen? Bekijk onze indexatiepagina.

Wat zijn de verschillende types prijzen die energieleveranciers aanbieden?

Momenteel bestaan er twee types prijzen:

 • Een vaste energieprijs: dit betekent dat de energieprijs niet kan gewijzigd worden tijdens een bepaalde periode. Enerzijds ben je dus beschermd tegen mogelijke toekomstige prijsstijgingen op de energiemarkt. Anderzijds profiteer je niet automatisch mee van mogelijke toekomstige prijsdalingen.
 • Een variabele energieprijs: dit betekent dat de energieprijs kan wijzigen tijdens de duur van jouw contract. Dit kan enkel op vooraf bepaalde momenten, bijvoorbeeld bij de start van een nieuw kwartaal. De energieprijs wordt bepaald aan de hand van een indexatieformule (prijsformule met indexatieparameters). Bij een variabele energieprijs ben je niet beschermd tegen mogelijke toekomstige prijsstijgingen. Je profiteert wel automatisch mee van mogelijke toekomstige prijsdalingen.

Wanneer biedt Eneco terug een product aan met een vast tarief?

De energieprijs is momenteel in dalende lijn en onmiddellijk voelbaar voor de klanten met een variabel tarief. Eneco houdt de markt nauwlettend in het oog en zal bij een langdurige stabiele markt terug de lancering van een product met vast tarief herbekijken. Enkel dan kunnen we de klant een aantrekkelijke en interessante formule garanderen. 

Wat is een indexatieparameter?

Een indexatieparameter is het variabele onderdeel van een tariefformule voor een product met een variabele prijs. De parameter is gebaseerd op gepubliceerde marktprijzen. Deze wordt ingevuld in de formule om de uiteindelijke prijs te bepalen.

Welke types indexatieparameters bestaan er?

Bij de variabele contracten zijn er twee groepen indexatieparameters:

 • De forward-parameters voor energiebeurzen waar de leveranciers energieblokken verhandelen voor de langere termijn (bv. aankopen voor het volgende kwartaal, voor de volgende maand, …).
 • De spot-parameters voor energiebeurzen waarop de leveranciers energie kopen voor de dag nadien.

Wat is de vaste vergoeding?

De vaste vergoeding is een jaarlijkse kost per elektriciteits- of gasaansluiting. Deze omvat allerlei operationele kosten gelinkt aan Eneco’s algemene dienstverlening alsook aan werkingskosten in opdracht van overheidsinstanties en de netbeheerders. Je vindt de vaste vergoeding terug op de tariefkaart.

Wanneer wordt de vaste vergoeding volledig aangerekend?

Deze vergoeding is forfaitair en integraal verschuldigd vanaf levering tijdens het eerste jaar, ongeacht de eventuele vroegtijdige beëindiging. Je betaalt dit enkel volledig als je Eneco verlaat voor een andere leverancier, niet indien je verhuist of je meter afsluit. Vanaf het tweede jaar is de vaste vergoeding verschuldigd in verhouding tot het aantal dagen dat de klant door Eneco beleverd blijft op deze aansluiting. De vaste vergoeding wordt aangerekend op elke afrekenings- en/of slotfactuur.