2

Ik heb al zonnepanelen

Je zonnepanelen aangeven

Via de website van Fluvius kan je dit zelf snel regelen.

Website Fluvius

Digitale meters en zonnepanelen. Dit moet je weten.

Sinds juli 2019 plaatst de netbeheerder enkel nog digitale meters voor elektriciteit en gas. Heb je nog een analoge meter? In dat geval komt de netbeheerder bij je langs om de meters te vervangen. Uiteraard krijg je tijdig een bericht van je netbeheerder. Enkele zaken die interessant zijn om te weten:

 

  • Krijg je vandaag groenestroomcertificaten? Dan blijft dat ook na de plaatsing van een digitale meter zo. Daar wijzigt niets aan.
  • Het Grondwettelijk hof vernietigde op donderdag 14 januari 2021 het principe van een terugdraaiende teller. Eerder werd aangegeven dat elke Vlaamse prosument maximaal 15 jaar kan gebruikmaken van het principe van de ‘terugdraaiende teller’.
    Intussen is duidelijk dat er een eenmalige compensatie komt. Die zou overeenkomen met een rendement van 5 procent. Via het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap is het mogelijk om je in te schrijven op de nieuwsbrief over compensatieregeling. Hierdoor word je per e-mail op de hoogte gehouden. Daarnaast kan je via een calculator jouw compensatie zelf simuleren. De berekening voor die compensatie zal geval per geval gebeuren en zal onder meer afhankelijk zijn van hoe lang je al zonnepanelen hebt en hoeveel rendement je al hebt gehad. Wie al 5 procent rendement haalde, krijgt met andere woorden geen premie.

 

Wat verandert er?

Vanaf het moment dat het arrest van het Grondwettelijk Hof gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad ging er een nieuw facturatiestelsel in voege. Dit wil zeggen dat het afgenomen volume en het geïnjecteerde volume apart afgerekend wordt op je jaarafrekening. Hierdoor ga je een terugleververgoeding ontvangen voor het volume dat je op het net injecteert. Deze terugleververgoeding werd naar je gecommuniceerd. Bekijk onze injectiepagina voor meer info.

Het prosumententarief valt weg. Je betaalt in het nieuwe facturatiestelsel de energiekosten, het distributienettarief en taksen op je volledige afname van het net.

Meer informatie over het nieuwe facturatiestelsel vind je terug op de website van Fluvius.

Hoe en waar kan ik mijn zonnepanelen aangeven?

Je bent verplicht om je zonnepanelen aan te geven bij je netbeheerder Fluvius. Je zonnepanelen aangeven doe je via de website van Fluvius. Na het aangeven zal Eneco van Fluvius data ontvangen over je installatie. Het is dus niet nodig om ons hiervan op de hoogte te brengen.

Wat is prosumententarief?

Een gemiddeld gezin kan in België op jaarbasis slechts ca. 30% van de zonne-productie verbruiken op het ogenblik dat de zon schijnt: de overige 70% wordt op het net geïnjecteerd en doet je teller terugdraaien. 

Op momenten dat de zon niet of onvoldoende schijnt, neem je dan weer stroom van het net af. Zo maak je tweemaal gebruik van het net: bij injectie en opnieuw bij afname. Omdat je teller terugdraait lijkt het alsof je geen gebruik hebt gemaakt van het net en vroeger moest je daar dan ook geen netvergoeding voor betalen.  

Vanaf 1 juli 2015 betaal je in Vlaanderen het zogenaamde prosumententarief: een forfaitair bedrag voor het ‘onzichtbare’ gebruik van het net, afhankelijk van het vermogen van je zonnepanelen en van je netbeheerder. Het prosumententarief geldt vanaf 1 maart 2021 enkel voor klanten met een analoge meter. Heb je een digitale meter en wil je weten welke kosten er voor jou gelden? Neem een kijkje in dit artikel.

Voor een gemiddelde zonne-installatie, betaal je al gauw 400 à 500 euro per jaar, voor een grotere installatie kan het oplopen tot 1.000 euro en meer. Je vindt het prosumententarief terug op je elektriciteitsfactuur (indien je zonnepanelen hebt) of op je tariefkaart. 

Wil je ontsnappen aan deze forfaitaire aanrekening, dan heb je een bidirectionele meter nodig: die meet, in tegenstelling tot de terugdraaiende meter, wél apart hoeveel stroom je afneemt en injecteert. Je betaalt dan enkel nog netvergoeding voor je afname van het net. 

Dit heeft echter meestal enkel nut indien je opteert voor een thuisbatterij. 

Wat betekent dat voor onze klanten met zonnepanelen? 

Dit hangt af van je netbeheerder en het geïnstalleerd vermogen van je omvormer. Als het vermogen van je omvormer kleiner of gelijk is aan 10 kVA, betaal je in 2021 onderstaand bedrag (incl.21% BTW) per kVA (bron: VREG). 

Voorbeeld: je hebt een installatie met een vermogen van 5 kVA en de netbeheerder in jouw regio is Iverlek, dan betaal je voor het jaar 2021: 5 x € 91,84 = € 459,20. 

NETBEHEERDER

TARIEF 2021
(INCL 21% BTW)

Fluvius Antwerpen

€ 79,28 

Fluvius Limburg

€ 72,25 

Fluvius West

€ 76,04 

Gaselwest

€ 112,42 

Imewo

€ 90,45 

Intergem

€ 86,25 

Iveka

€ 98,99 

Iverlek

€ 91,84 

PBE

€ 83,21  

Sibelgas

€ 95,58


Je kan je distributienetbeheerder hier terugvinden. 

Op de websites van de VREG en Fluvius vind je extra informatie over het prosumententarief. 

Wat met mijn voorschotfacturen? 

We passen je voorschotbedrag aan in functie van het prosumententarief. Zo vermijden we een onaangename verrassing bij je jaarafrekening. 

Hoe pas ik zelf mijn voorschotbedrag aan?

Via My Eneco herbereken je eenvoudig zelf je voorschotbedrag. Je ziet er je huidige voorschotbedrag en het bedrag dat wij aanbevelen. Welk bedrag je betaalt, kies je zelf door de schuifbalk te verschuiven naar het gewenste bedrag. Klik op Opslaan om de wijziging op te slaan. Het nieuwe bedrag gaat in vanaf je volgende voorschotfactuur.

Ik heb net zonnepanelen geplaatst en mijn voorschot wordt verhoogd

Wanneer we van je netbeheerder informatie ontvangen dat er zonnepanelen werden geïnstalleerd zal Eneco je voorschotbedrag herberekenen. In sommige gevallen is je voorschotbedrag hoger. Wanneer je zonnepanelen installeert betaal je prosumententarief. Onze herberekening houdt rekening met dit bedrag en dit kan dus een invloed hebben. Bovendien zijn je zonnepanelen zeer recent geïnstalleerd en weten we nog niet wat jouw installatie specifiek zal opwekken. Eens jouw zonnepanelen een jaar energie opwekken hebben we hier een beter zicht op. Bij de volgende jaarafrekening herberekenen we jouw voorschotfactuur dan ook opnieuw.

Ik heb zonnepanelen, maar jullie zijn hier nog niet van op de hoogte. Wat gebeurt er met mijn injectie?

Bij de installatie of aanpassing van zonnepanelen is het nodig dat je dit meldt aan je netbeheerder. Op het moment dat we de gegevens van jouw zonnepaneleninstallatie doorkrijgen van je netbeheerder, zorgen we voor een correcte facturatie van je injectie. Dit doen we met terugwerkende kracht tot de datum van de keuring van je installatie. Geen zorgen, geen enkele kWh gaat verloren!