2

Ik heb al zonnepanelen

Je zonnepanelen aangeven

Via de website van Fluvius kan je dit zelf snel regelen.

Website Fluvius

Hoe en waar kan ik mijn zonnepanelen aangeven?

Je bent verplicht om je zonnepanelen aan te geven bij je netbeheerder Fluvius. Je zonnepanelen aangeven doe je via de website van Fluvius. Na het aangeven zal Eneco van Fluvius data ontvangen over je installatie. Het is dus niet nodig om ons hiervan op de hoogte te brengen.

Wat is prosumententarief?

Een gemiddeld gezin kan in België op jaarbasis slechts ca. 30% van de zonne-productie verbruiken op het ogenblik dat de zon schijnt: de overige 70% wordt op het net geïnjecteerd en doet je teller terugdraaien. 

Op momenten dat de zon niet of onvoldoende schijnt, neem je dan weer stroom van het net af. Zo maak je tweemaal gebruik van het net: bij injectie en opnieuw bij afname. Omdat je teller terugdraait lijkt het alsof je geen gebruik hebt gemaakt van het net en vroeger moest je daar dan ook geen netvergoeding voor betalen.  

Vanaf 1 juli 2015 betaal je in Vlaanderen echter het zogenaamde prosumententarief: een forfaitair bedrag voor het ‘onzichtbare’ gebruik van het net, afhankelijk van het vermogen van je zonnepanelen en van je netbeheerder. 

Voor een gemiddelde zonne-installatie, betaal je al gauw 400 à 500 euro per jaar, voor een grotere installatie kan het oplopen tot 1.000 euro en meer. Je vindt het prosumententarief terug op je elektriciteitsfactuur (indien je zonnepanelen hebt) of op je tariefkaart. 

Wil je ontsnappen aan deze forfaitaire aanrekening, dan heb je een bidirectionele meter nodig: die meet, in tegenstelling tot de terugdraaiende meter, wél apart hoeveel stroom je afneemt en injecteert. Je betaalt dan enkel nog netvergoeding voor je afname van het net. 

Dit heeft echter meestal enkel nut indien je opteert voor een thuisbatterij. 

Wat betekent dat voor onze klanten met zonnepanelen? 

Dit hangt af van je netbeheerder en het geïnstalleerd vermogen van je omvormer. Als het vermogen van je omvormer kleiner of gelijk is aan 10 kVA, betaal je in 2020 onderstaand bedrag (incl.21% BTW) per kVA (bron: VREG). 

Voorbeeld: je hebt een installatie met een vermogen van 5 kVA en de netbeheerder in jouw regio is Iverlek, dan betaal je voor het jaar 2020: 5 x € 87,42 = € 437,10. 

Netbeheerder 

Tarief 01.01.2020 - 31.12.2020 (Incl. 21% BTW) 

Fluvius Antwerpen (ex-Imea) 

€ 84,62 

Fluvius Antwerpen (ex-Iveg) 

€ 86,31 

Fluvius Antwerpen (ex-Iveka) 

€ 85,22 

Fluvius Limburg 

€ 79,64 

Fluvius West 

€ 76,51 

Gaselwest 

€ 105,94 

Imewo 

€ 86,55 

Intergem 

€ 72,29 

Iveka 

€ 85,22 

Iveka (ex-Iveg) 

€ 86,31 

Iverlek 

€ 87,42 

PBE 

€ 91,52 

Sibelgas 

€ 100,77 


Je kan je distributienetbeheerder hier terugvinden. 

Op de websites van de VREG en Fluvius vind je extra informatie over het prosumententarief. 

Wat met mijn voorschotfacturen? 

We passen je voorschotbedrag aan in functie van het prosumententarief. Zo vermijden we een onaangename verrassing bij je jaarafrekening. 

Wat is Zonnedak?

Heb je zonnepanelen? Dan beloont Eneco jouw duurzame keuze met het ZonneDak-tarief. Dit is een voordeeltarief voor elektriciteit dat we uitsluitend aanbieden aan klanten met een eigen PV-installatie (maximaal 10 kVA). Toch als deze elektriciteit opwekt voor afname op hetzelfde adres als waarvoor je een overeenkomst voor de levering van elektriciteit afsluit. 

ZonneDak aanvragen? Dit kan je makkelijk zelf via je persoonlijke klantzone My Eneco.

Je voorschotbedrag aanpassen

ViaMy Eneco kan je makkelijk jouw voorschotbedrag zelf aanpassen. 

Opgelet: Je kan je voorschotbedrag via My Eneco niet aanpassen tijdens de meteropname maand of als er een openstaand saldo is.

Aan het einde van het jaar betaal je uiteindelijk wat je effectief verbruikt hebt. Je voorschotbedrag bepaalt hoeveel je nog moet bijbetalen of hoeveel je terugkrijgt op je jaarlijkse afrekening. Kies dus een voorschotbedrag dat aansluit bij je verwachte verbruik.

Ik heb net zonnepanelen geplaatst en mijn voorschot wordt verhoogd

Wanneer we van je netbeheerder informatie ontvangen dat er zonnepanelen werden geïnstalleerd zal Eneco je voorschotbedrag herberekenen. In sommige gevallen is je voorschotbedrag hoger. Wanneer je zonnepanelen installeert betaal je prosumententarief. Onze herberekening houdt rekening met dit bedrag en dit kan dus een invloed hebben. Bovendien zijn je zonnepanelen zeer recent geïnstalleerd en weten we nog niet wat jouw installatie specifiek zal opwekken. Eens jouw zonnepanelen een jaar energie opwekken hebben we hier een beter zicht op. Bij de volgende jaarafrekening herberekenen we jouw voorschotfactuur dan ook opnieuw.