2

Ketelonderhoud

Op zoek naar een antwoord op je vraag over ketelonderhoud?
Lees hieronder meer.

Wat vind ik op mijn factuur voor ketelonderhoud?

Op de eerste factuur vind je de eenmalige kosten van jouw eerste ketelonderhoud. Deze factuur bevat ook jouw eerste maandelijkse bijdragen, die per kwartaal worden gefactureerd.

Op de volgende facturen vind je enkel jouw maandelijkse bijdragen, die per kwartaal worden gefactureerd.

Ik ben huurder. Moet mijn huisbaas dan niet voor het onderhoud van de verwarmingsketel zorgen?

In Vlaanderen en Wallonië is de gebruiker verantwoordelijk voor het onderhoud (respectievelijk de controle) van de verwarmingsketel. Ben je huurder, dan is het dus aan jou om het nodige te doen.

Blijkt naar aanleiding van een onderhouds- of controlebeurt dat er werken uitgevoerd moeten worden aan de verwarmingsinstallatie of indien de ketel aan vervanging toe is, dan dien je jouw huisbaas een kopie te bezorgen van het interventierapport, waarop de technicus aangeeft welke aanpassingen moeten gebeuren. De huisbaas heeft vervolgens 3 maanden tijd om de installatie in orde te brengen. De eigenaar is overigens ook verantwoordelijk voor de verplichte keuring van een nieuw toestel bij ingebruikname.

Je doet er alleszins goed aan jouw huisbaas steeds een duplicaat te bezorgen van jouw onderhoudsattest, ook indien er geen opmerkingen zijn. Omgekeerd, indien je nieuwe huurder bent, kan je een duplicaat van de laatste 2 onderhoudsattesten opvragen bij de verhuurder. Omdat je als huurder alle belang heeft bij een goed onderhouden verwarmingsketel, doe je er goed aan de eigenaar ervan te verzekeren dat jouw ketel regelmatig wordt onderhouden en jouw medewerking te verlenen wanneer er een technicus moet langs komen.

Tip: Lees er zeker jouw huurovereenkomst op na: deze kan eventueel aanvullende verplichtingen opleggen aan je als huurder.

Wanneer start mijn Eneco onderhoudsplan en hoe lang loopt het?

Een Eneco onderhoudsplan kan pas starten nadat er een succesvol eerste onderhoud heeft plaatsgevonden. Kies je voor een jaarlijks of 2-jaarlijks onderhoudsplan van Eneco, dan vangt de eerste looptijd van 12 respectievelijk 24 maanden dus aan op de dag dat jouw eerste onderhoud werd uitgevoerd door de technicus van Eneco. Het onderhoudsplan wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 12 of 24 maanden, tenzij je jouw contract opzegt uiterlijk 2 maanden voor de vervaldag of tenzij de voorwaarden van jouw contract wijzigen. In dit laatste geval brengen wij je daar minimaal 3 maanden voor de vervaldag van op de hoogte en kan je jouw contract desgewenst opzeggen uiterlijk 2 maanden voor de vervaldag.

Hoe en wanneer wordt een onderhoudsbeurt ingepland?

De onderhoudsbeurt zal ten vroegste 14 dagen en ten laatste 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst ingepland worden, tenzij je overeenkomt om het onderhoud op een later tijdstip uit te laten voeren.

Veelgestelde vragen

 • Moet ik iets betalen aan de technicus?

  Alle kosten van het onderhoud, zowel verplaatsingskosten, werkuren als kleine materialen en onderdelen die gebruikt worden tijdens het onderhoud, zijn inbegrepen in de prijs die je aan Eneco betaalt. Je hoeft hiervoor niets te betalen aan de onderhoudstechnicus.

  Laat je bijkomende herstellingen uitvoeren die buiten het normale onderhoud vallen, dan zal de technicus je daarvoor een prijsopgave bezorgen en deze pas uitvoeren nadat je jouw akkoord heeft gegeven. Zulke bijkomende kosten regel je rechtstreeks met de technicus.

 • Kan de onderhoudstechnicus weigeren om het onderhoud uit te voeren?

  Ja, dat kan bij uitzondering gebeuren. De onderhoudstechnicus is persoonlijk verantwoordelijk voor het uitgevoerde onderhoud. Hij zal altijd een ketelcheck inclusief veiligheidscontrole uitvoeren waarbij hij de omgeving en de goede werking van jouw verwarmingsketel evalueert.

  Stelt de technicus tijdens de ketelcheck vast dat jouw installatie niet reglementair werd geïnstalleerd, de luchtaanvoer of de rookafvoer niet in orde is of dat hij niet veilig aan jouw ketel kan werken, dan mag hij weigeren om het eigenlijke onderhoud uit te voeren.

 • Wat als ik mijn verwarmingsketel niet (tijdig) laat onderhouden? Of als ik het attest niet kan voorleggen?

  Het niet laten onderhouden van een centrale verwarmingsketel op aardgas of stookolie wordt beschouwd als een milieumisdrijf. Voor milieumisdrijven wordt bij de vaststelling een proces-verbaal opgesteld. Het parket moet binnen een termijn van 180 dagen beslissen of je strafrechtelijk vervolgd wordt (gevangenisstraf of strafrechtelijke geldboete) of niet. In dit laatste geval kan wel nog een alternatieve bestuurlijke geldboete opgelegd worden (met een maximum voorzien op 250.000 euro). Beslist het parket om wel strafrechtelijk te behandelen, kan dit leiden tot strafrechtelijke geldboeten en/of gevangenisstraffen of een minnelijke schikking.

  Kan je geen geldig onderhoudsattest en/of verwarmingsauditrapport voorleggen, dan wordt dit beschouwd als een milieu-inbreuk. Bij de vaststelling van een milieu-inbreuk volgt geen strafrechtelijke vervolging. Milieu-inbreuken worden via bestuurlijke weg gehandhaafd via een zgn. bestuurlijke maatregel en/of exclusieve bestuurlijke geldboete. Maar zo ver hoeft het niet te komen indien je een onderhoudsplan heeft bij Eneco: wij houden jouw laatste onderhoudsattesten bij en kunnen je een duplicaat bezorgen indien je daarom vraagt.

 • Wat gebeurt er als de technicus merkt dat er iets moet hersteld worden?

  Tijdens het onderhoud kan het gebeuren dat de technicus een gebrek vaststelt waarvoor een herstelling nodig is die buiten het normale onderhoud valt. Indien het een kleine herstelling betreft, waarvoor hij de tijd en de nodige onderdelen beschikbaar heeft, zal hij je opgeven hoeveel de herstelling kost en die – na jouw akkoord – onmiddellijk uitvoeren.

  De extra kosten van de herstelling regel je rechtstreeks met de technicus. Gaat het om een grotere herstelling, dan dien je een afspraak te maken met onze hersteldienst of kan je aan jouw eigen installateur vragen om de herstelling uit te voeren. Afhankelijk van de ernst van het defect, zal de technicus al dan niet wachten met de uitvoering van het onderhoud tot de herstelling gebeurd is.