2

Gasprijs

Eneco is transparant over de opbouw van de gasprijs. We vertellen jou dan ook in detail hoe de gasprijs precies in elkaar zit en hoe we tot het bedrag op jouw gasfactuur komen.

Evolutie van de gasprijzen

Net zoals de elektriciteitsprijzen zijn de prijzen voor aardgas veranderd doorheen de jaren. Dat komt omdat de gasprijs is opgebouwd uit verschillende kostenposten die elk afzonderlijk kunnen fluctueren.
Een van die onderdelen van de gasprijs is de kost die je betaalt voor de eigenlijke energie. Het is de energieleverancier die dit onderdeel van je factuur bepaalt.
Die kost hangt af van verschillende factoren, waaronder ook de groothandelsprijs van aardgas. Dat is de aankoopprijs die de leverancier betaalt. De energieleverancier houdt dit dus in rekening bij het bepalen van het eigenlijke tarief voor aardgas


Evolutie groothandelsprijs gas (€/MWh)

De prijs die jij als consument betaalt, is opgebouwd uit verschillende componenten. De groothandelsprijs is daar een onderdeel van.

Op de grafiek hieronder zie je een algemene weergave van het prijsniveau. De groothandelsprijs voor aardgas is sterk gestegen na de zomer van 2021. Begin dit jaar zien we een daling als gevolg van het zachte weer, maar de prijs blijft wel boven de prijzen van voor de energiecrisis.

Verder moet je rekening houden met heffingen en belastingen, transportnettarieven en distributiekosten. Daarnaast speelt de wet van vraag en aanbod ook een rol.

Gasprijs per m³

Je gasmeter drukt je verbruik uit in kubieke meter (m³), maar op je factuur staat je verbruik in kWh. Dit komt doordat wij als leverancier jouw verbruik van energie aanrekenen en niet jouw verbruik van volume. De komt doordat je verbruikte volume afhangt van het type gas dat je geleverd krijgt. Dit hangt af van waar je woont. 

De gasprijs per m³ wordt berekend aan de hand van een omzettingscoëfficiënt. De prijs van gas per m³ hangt af van de samenstelling van het gas in jouw regio, de ligging van je regio en de toevoerdruk.

De opbouw van de aardgasprijs

De gasprijs is opgebouwd uit drie onderdelen: de eigenlijke prijs voor gas per kWh, de netbeheerkosten en de heffingen, belastingen en toeslagen van de overheid. Op de Eneco tariefkaart kan je elke maand bekijken hoeveel elk onderdeel precies bedraagt.

Onderstaande grafiek geeft in detail weer hoeveel procent elk onderdeel van de aardgasprijs bedraagt. Je betaalt hoofdzakelijk voor de energie zelf (73%, cijfers van april 2023). Bij de elektriciteitsprijs is dat niet het geval. Daar is een grote kostenpost de heffingen en belastingen die de overheid oplegt. Bij de gasprijs heeft de overheid een beduidend kleiner aandeel in de totale energieprijs. Lees meer over de opbouw van de gasprijzen.

customer-promise-970x540px.jpg

Overheidsmaatregelen tegen de hoge gasprijs

Sinds 1 april 2022 is de btw op aardgas tijdelijk verlaagd van 21% naar 6%. In werkelijkheid zal het aandeel van btw dus wel hoger liggen aangezien de 6% btw alleen van toepassing is vanaf 1 april 2022.

Overheidsmaatregelen

De invloed van een vast of variabel gastarief

Ook het type tarief (vast of variabel) dat je hebt gekozen heeft een grote impact op de prijs die jij betaalt. Bij een vast tarief is de startdatum van jouw contract dan weer erg belangrijk. Op deze datum wordt de prijs die je betaalt voor aardgas namelijk "vastgeklikt" voor de gehele periode van jouw contract. Bij een variabel tarief "volg" je de marktprijs.

Tariefkaarten

Bereken je gasverbruik

De energiekost van aardgas heeft een grote impact op de uiteindelijke aardgasfactuur. Door de fel stijgende gasprijzen heeft het verbruik van aardgas dus een grote invloed op de prijs die jij uiteindelijk betaalt. De meeste huishoudens gebruiken aardgas voor verwarming. Je kan al snel enkele honderden euro’s per jaar besparen door de temperatuur een graad lager te zetten of je ketel te laten onderhouden.

Gasmeter

De gasmeter die door je distributienetbeheerder werd geïnstalleerd houdt precies bij hoeveel m³ aardgas je verbruikt. Een digitale aardgasmeter geeft de meterstanden door aan Fluvius via de communicatiemodule van de digitale elektriciteitsmeter.

Kom hier alles te weten over de gasmeter

Veelgestelde vragen

 • Hoe hard is de gasprijs gestegen?

  De prijsstijging van de groothandelsprijs van gas is ongezien. Onderstaande grafiek toont de stijging van aardgas vanaf 1 januari 2021.

  Evolutie groothandelsprijs aardgas (€/MWh)

 • Waaruit is de aardgasprijs samengesteld?

  De totale aardgasprijs is samengesteld uit drie verschillende onderdelen:

  • Energiekost
  • Nettarieven
  • Belastingen, heffingen en toeslagen

  De energiekost is het onderdeel dat wordt bepaald door Eneco. We zorgen ervoor dat deze kost zo laag mogelijk is door zo goedkoop mogelijk aardgas aan te kopen.

  De nettarieven zijn de kosten voor het gebruik van het distributienet dat beheerd wordt door je distributienetbeheerder. Eneco stort de betaling van de nettarieven door aan de desbetreffende netbeheerders. Op de website van de VREG (Vlaanderen) en de CWaPE (Wallonië) vind je alvast bij welke netbeheerder je bent aangesloten.

  De belastingen, heffingen en toeslagen worden vastgelegd door de overheden.

  We kunnen de belastingen, heffingen en toeslagen onderverdelen in:

  • Bijdrage op de energie
  • Federale bijdrage:
   • Financiering van de CREG
   • De bijdrage voor het Sociaal Fonds
  • De toeslag ‘beschermde klanten’
  • Aansluitingsvergoeding (enkel in Wallonië)

Nog steeds geen antwoord?

Vul dit veld in

Of bezoek onze hulp- en contactpagina voor alle hulplijnen.