2

Ketelonderhoud

Geen omkijken naar je ketelonderhoud?

Dan is een onderhoudsplan misschien iets voor jou!

Meer informatie over ketelonderhoud

Wanneer start mijn HomeServe ketelonderhoudscontract en hoe lang loopt het?

Een HomeServe ketelonderhoudscontract start onmiddellijk na de ondertekening. Je begint meteen met het betalen van je maandelijkse of 3-maandelijkse bijdrage, zodat je de kost van het onderhoud kan spreiden. Je contract is van onbepaalde duur en kan op elk ogenblik opgezegd worden, mits een opzegperiode van één maand. Zeg je op voor je volgende onderhoud, dan betaalt HomeServe je reeds betaalde bijdragen terug. Zeg je op na een onderhoud en is dat onderhoud nog niet volledig betaald met je periodieke bijdragen, dan ontvang je een laatste factuur voor het resterende bedrag.

Hoe en wanneer wordt een onderhoudsbeurt ingepland?

HomeServe contacteert jou ca. 2 à 3 weken na de ondertekening van jouw contract om jouw eerste onderhoud in te plannen. Voor een volgend onderhoud contacteert HomeServe je 2 maanden op voorhand. Heb je dringend een onderhoud nodig of wil je een gemaakte afspraak wijzigen, contacteer de klantendienst van HomeServe op het nummer 02 790 03 06.

Kan de onderhoudstechnicus weigeren om het onderhoud uit te voeren?

Ja, dat kan bij uitzondering gebeuren. De onderhoudstechnicus is persoonlijk verantwoordelijk voor het uitgevoerde onderhoud. Hij voert altijd een veiligheidscontrole uit waarbij hij de omgeving en de goede werking van jouw verwarmingsketel evalueert. 

Stelt de technicus vast dat jouw installatie niet reglementair is, de luchtaanvoer of de rookafvoer niet in orde zijn of dat hij niet veilig aan jouw ketel kan werken, dan mag hij weigeren om het onderhoud uit te voeren. 

Moet ik iets betalen aan de technicus?

Alle kosten van het onderhoud, zowel verplaatsingskosten, werkuren als kleine materialen en onderdelen die gebruikt worden tijdens het onderhoud (tot maximum € 20), zijn inbegrepen in de prijs die je aan HomeServe betaalt. Je hoeft hiervoor niets te betalen aan de onderhoudstechnicus. 

Laat je bijkomende herstellingen uitvoeren die buiten het normale onderhoud vallen, dan zal de technicus je daarvoor een prijsopgave bezorgen en deze pas uitvoeren nadat je jouw akkoord hebt gegeven. Zulke bijkomende kosten regel je rechtstreeks met de technicus. 

Wat gebeurt er als de technicus merkt dat er iets moet hersteld worden?

Tijdens het onderhoud kan het gebeuren dat de technicus een gebrek vaststelt waarvoor een herstelling nodig is die buiten het normale onderhoud valt. Indien het een kleine herstelling betreft, waarvoor hij de tijd en de nodige onderdelen beschikbaar heeft, zal hij je opgeven hoeveel de herstelling kost en die – na jouw akkoord – onmiddellijk uitvoeren. 

De extra kosten van de herstelling regel je rechtstreeks met de technicus. Gaat het om een grotere herstelling, dan dien je een nieuwe afspraak te maken met HomeServe of kan je aan jouw eigen installateur vragen om de herstelling uit te voeren. Afhankelijk van de ernst van het defect, zal de technicus al dan niet wachten met de uitvoering van het onderhoud tot de herstelling gebeurd is.

Wat als ik mijn verwarmingsketel niet (tijdig) laat onderhouden? Of als ik het attest niet kan voorleggen?

Het onderhouden van jouw centrale verwarmingsketel op aardgas of stookolie is wettelijk verplicht. Indien je hier niet aan voldoet, kan je mogelijks beboet worden.  

Ik ben huurder. Moet mijn huisbaas dan niet voor het onderhoud van de verwarmingsketel zorgen?

In Vlaanderen en Wallonië is de bewoner verantwoordelijk voor het onderhoud (respectievelijk de controle) van de verwarmingsketel. Ben je huurder, dan is het dus aan jou om het nodige te doen. 

Als tijdens het onderhoud blijkt dat er werken nodig zijn aan de ketel bezorg je het interventierapport aan je huisbaas. Die heeft vervolgens 3 maanden tijd om de installatie in orde te brengen. De eigenaar is overigens ook verantwoordelijk voor de verplichte keuring van een nieuw toestel bij ingebruikname. 

Je doet er alleszins goed aan jouw huisbaas steeds een duplicaat te bezorgen van jouw onderhoudsattest, ook indien er geen opmerkingen zijn. Omgekeerd, indien je nieuwe huurder bent, kan je een duplicaat van de laatste 2 onderhoudsattesten opvragen bij de verhuurder.

Tip: Lees er zeker jouw huurovereenkomst op na: deze kan eventueel aanvullende verplichtingen opleggen aan jou als huurder.