2

Overheids­maatregelen in het kader van de energieprijzen

De federale regering heeft een aantal maatregelen genomen om de hoge energieprijzen te counteren. 

Laatste update: 21 maart 2023

EVD0003876-landscape.jpg

Wat werd er nu beslist en hoe wordt dit concreet uit­­gevoerd? 

eneco-besparingsexpert-970x540px.jpg

Stopzetting uitgebreid sociaal tarief (COVID-19)

Het uitgebreid sociaal tarief (COVID-19) voor personen met het recht op de verhoogde tegemoetkoming wordt vanaf 1 juli 2023 door de Federale overheid stopgezet. Alle betrokken klanten zullen door Eneco gecontacteerd worden met een nieuw tariefvoorstel.

De winterpremie

De Federale Overheid kent, naast de winterpremie voor de maanden november én december, ook een premie toe voor de maanden januari, februari én maart: een korting van € 405 voor gas en/of van € 183 voor elektriciteit. De premie voor november en december werd verrekend met je voorschotfactuur van december. De premie voor januari, februari en maart zal verrekend worden met je voorschotfactuur in maart. Lees hieronder alle vragen over deze premie.

Veelgestelde vragen

 • Wie heeft er recht op de winterpremie voor elektriciteit en/of gas?

  VOOR DE WINTERPREMIE VAN NOVEMBER & DECEMBER 2022
  Residentiële klanten die op 30 september 2022 een variabel energiecontract hadden, krijgen de premie. Ook residentiële klanten met een contract met een vaste prijs hebben recht op de premie, op voorwaarde dat ze dit contract na 30 september 2021 afsloten of hernieuwden.

  VOOR DE WINTERPREMIE VAN JANUARI, FEBRUARI & MAART 2023

  Residentiële klanten die op 31 december 2022 een variabel energiecontract hadden, krijgen de premie. Ook residentiële klanten met een contract met een vaste prijs hebben recht op de premie, op voorwaarde dat ze dit contract na 30 september 2021 afsloten of hernieuwden.

  Op My Eneco zie je gemakkelijk welk tarief je hebt en de startdatum van je contract.

  Heb je een budgetmeter, dan heb je ook recht op de winterpremie. Klanten met sociaal tarief krijgen de winterpremie niet.

 • Wie heeft er geen recht op de winterpremie?
  • Residentiële klanten met een variabel energiecontract dat startte na 30 september 2022 (voor de winterpremie van november en december 2022) of na 31 december 2022 (voor de winterpremie van januari, februari en maart 2023)
  • Residentiële klanten met een contract met een vaste prijs, dat afgesloten of hernieuwd is VOOR 30 september 2021
  • Residentiële klanten die het sociaal tarief hebben
  • Residentiële klanten met een tweede verblijf
  • Zelfstandigen 
 • Wanneer en hoe ontvang ik de winterpremie voor elektriciteit en/of gas?

  VOOR DE WINTERPREMIE VAN NOVEMBER & DECEMBER 2022
  We verrekenen de premie automatisch op je voorschotfactuur in december 2022Op My Eneco kan je makkelijk de kredietnota en je voorschotfactuur terugvinden.

  Is de premie hoger dan je voorschotbedrag, dan verrekenen we die met een eventuele openstaand saldo. Heb je geen openstaand saldo, dan betalen we het resterend bedrag op je rekening. 

  VOOR DE WINTERPREMIE VAN JANUARI, FEBRUARI & JANUARI 2023
  We verrekenen de premie automatisch op je voorschotfactuur in maart 2023Op My Eneco kan je zien wanneer je voorschotfactuur valt.

  Is de premie hoger dan je voorschotbedrag, dan verrekenen we die met een eventuele openstaand saldo. Heb je geen openstaand saldo, dan betalen we het resterend bedrag op je rekening. Als je ons nog geen rekeningnummer hebt doorgegeven, doe dit dan vóór 15/04/2023. Ga dan naar onze contactpagina en vul het contactformulier in, of bel ons op het nummer 015 25 66 77.

 • Hoeveel bedraagt de winterpremie voor elektriciteit en/of gas?

  DE WINTERPREMIE VAN NOVEMBER & DECEMBER 2022
  Voor elektriciteit is dit € 61 per maand en voor gas € 135 per maand. De maatregelen gelden voor november en december 2022. In totaal gaat het dus om € 392 als je recht hebt op de premie voor elektriciteit én gas.

  DE WINTERPREMIE VAN JANUARI, FEBRUARI & MAART 2023
  Voor elektriciteit is dit € 61 per maand en voor gas € 135 per maand. De maatregelen gelden voor januari, februari en maart 2023. In totaal gaat het dus om € 588 als je recht hebt op de premie voor elektriciteit én gas.

 • Wat moet ik doen om de winterpremie voor elektriciteit en/of gas te krijgen?

  VOOR DE PREMIE VAN NOVEMBER & DECEMBER 2022
  We verrekenen de premie automatisch op je voorschotfactuur in december 2022. Je hoeft hier niets voor te doen.

  Is de premie hoger dan je voorschotbedrag, verreken we die met een eventuele openstaand saldo. Heb je geen openstaand saldo, betalen we het resterend bedrag op je rekening. Op My Eneco zie je of we een rekeningnummer van je hebben. Gaf je nog geen rekeningnummer door aan Eneco, gelieve dit dan te doen voor 18 januari 2023 door te bellen naar onze klantendienst op het nummer 015 25 66 77.

  VOOR DE PREMIE VAN JANUARI, FEBRUARI & MAART 2023
  We verrekenen de premie automatisch op je voorschotfactuur in maart 2023. Je hoeft hier niets voor te doen.

  Is de premie hoger dan je voorschotbedrag, verreken we die met een eventuele openstaand saldo. Heb je geen openstaand saldo, betalen we het resterend bedrag op je rekening. Op My Eneco zie je of we een rekeningnummer van je hebben. Gaf je nog geen rekeningnummer door aan Eneco, gelieve dit dan te doen voor 15 november 2023 door te bellen naar onze klantendienst op het nummer 015 25 66 77.

  • Ik heb de winterpremie voor elektriciteit en/of gas niet gekregen. Wat moet ik doen?

   VOOR DE WINTERPREMIE VAN NOVEMBER & DECEMBER 2022
   Ontving je geen premie van Eneco voor 18 januari 2023, dan kan je van 23 januari tot 30 april 2023 de FOD Economie hiervoor contacteren via deze link.

   Contacteer je de FOD na 30 april 2023, dan kom je niet meer in aanmerking voor het federaal basispakket.

   VOOR DE WINTERPREMIE VAN JANUARI, FEBRUARI & MAART 2023
   Ontving je geen premie van Eneco voor 18 april 2023, dan kan je vanaf 23 april 2023 tot 31 juli 2023 de FOD Economie hiervoor contacteren via deze link

   Contacteer je de FOD na 31 juli 2023, dan kom je niet meer in aanmerking voor het federaal basispakket.

  • Hoe kan ik nakijken of ik de winterpremie voor november én december 2022 heb ontvangen?

   Je hebt van ons in december 2022 een creditnota gekregen met het bedrag waarop je recht had. De premie werd verrekend met de voorschotfactuur in december en eventueel andere openstaande saldi. Je ontvangt geen voorschotfactuur? Raadpleeg My Eneco om jouw voorschotbedrag te raadplegen na verrekening van de premie.
   Ontving je geen premie van Eneco vóór 18 januari 2023, dan kan je van 23 januari tot 30 april 2023 de FOD Economie hiervoor contacteren.

  • Ik heb meerdere leveringsadressen. Ontvang ik voor elk adres de winterpremie voor elektriciteit en/of gas?

   Nee, je ontvangt de premie enkel voor het adres waarop je gedomicilieerd bent.

  • Ik voldoe enkel voor gas of enkel voor elektriciteit aan de voorwaarden voor de winterpremie voor elektriciteit en/of gas. Welke premie ontvang ik?

   Voldoe je slechts voor 1 van beide types energie aan de voorwaarden voor de winterpremie? Dan ontvang je de premie die bij dat type energie hoort. Heb je bijvoorbeeld geen gasaansluiting, dan ontvang je enkel de premie voor elektriciteit.

  • Ik heb een energiecontract op naam van mijn zaak. Ontvang ik hiervoor ook de winterpremie voor elektriciteit en/of gas?

   Nee, enkel residentiële klanten hebben recht op de winterpremie.

  • Ik ben na 30 september 2022 of na 31 december 2022 klant geworden bij Eneco. Van wie ontvang ik de winterpremie voor elektriciteit en/of gas?

   VOOR DE WINTERPREMIE VAN NOVEMBER & DECEMBER 2022

   Heb je recht op het federaal basispakket, dan ontvang je dit van de energieleverancier waar je op 30 september 2022 een energiecontract bij had.

   VOOR DE WINTERPREMIE VAN JANUARI, FEBRUARI & MAART 2023

   Heb je recht op het federaal basispakket, dan ontvang je dit van de energieleverancier waar je op 31 december 2022 een energiecontract bij had.

  • Op 30 september 2022 of op 31 december 2022 had ik nog geen energiecontract. Heb ik recht op de winterpremie voor elektriciteit en/of gas?

   VOOR DE WINTERPREMIE VAN NOVEMBER & DECEMBER 2022
   Was je op 30 september 2022 bij geen enkele energieleverancier aangesloten, heb je geen recht op de winterpremie voor elektriciteit en/of gas.

   VOOR DE WINTERPREMIE VAN JANUARI, FEBRUARI & MAART 2023
   Was je op 31 december 2022 bij geen enkele energieleverancier aangesloten, heb je geen recht op de winterpremie voor elektriciteit en/of gas.

Btw-verlaging permanent van 21% naar 6%

De btw voor elektriciteit en gas voor particulieren blijft nu permanent op 6%. Deze verlaging ging in op 1 maart 2022 voor elektriciteit en op gas vanaf 1 april 2022. Voor klein-zakelijke klanten gaat de btw op gas – die op 1 augustus 2022 naar 6% werd gebracht - terug naar 21%. Lees hier de meest gestelde vragen over deze verlaging.

img-header1000x550-isolatie.jpg

Verwarmingspremie van 100 euro

De federale verwarmingspremie van 100 euro werd door Eneco uitbetaald in het kader van de overheidsmaatregelen energieprijzen.

Heb je geen betaling ontvangen? Klik hier.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer werd de 100 euro federale verwarmingspremie uitbetaald?

  We betaalden de verwarmingspremie uit in mei en juni. Kreeg je nog geen premie, klik dan hier.

 • Wie heeft er recht op de 100 euro federale verwarmingspremie?

  Eneco betaalde de premie uit voor alle op 31 maart actieve, residentiele elektriciteitscontracten. Heb je meerdere leveringsadressen, dan kreeg je enkel een premie voor je domicilieadres. Een budgetmeter of sociaal tarief heeft geen invloed op de premie. Had je op 31 maart een elektriciteitscontract bij een andere leverancier, dan betaalden zij jouw premie uit.

 • Hoe betaalden jullie de federale verwarmingspremie uit?

  We betaalden de premie uit in de maanden mei en juni. Had je nog een openstaand saldo, dan verrekenden we dit met de premie en betaalden we een eventueel resterend bedrag op je rekening. Hebben we niet het juiste rekeningnummer? Dan vroegen we dit op. Hebben we voor 15 september niet het juiste rekeningnummer? Dan kunnen we helaas je premie niet uitbetalen.

 • Ik heb de 100 euro federale verwarmingspremie niet gekregen. Wat moet ik doen?

  In eerste instantie helemaal niets. Om de betaling uit te voeren baseert Eneco zich namelijk op een lijst van rechthebbenden die ze van de FOD Economie gekregen heeft. Deze lijst omvat alle residentiële Eneco-klanten die op 31 maart 2022 een aansluiting van elektriciteit hadden op hun hoofddomicilie. Indien je de 100 euro premie niet van Eneco ontvangen hebt, dien je vanaf 1 augustus 2022 de FOD Economie te contacteren. Tot wanneer je een aanvraag kan indienen, heeft de overheid nog niet beslist. 

  Via deze pagina volg je de status van je aanvraag gemakkelijk op. Keurt de FOD je aanvraag goed, dan geven zij dit door aan de verantwoordelijke energieleverancier. Is dat Eneco, dan verwerken wij je premie binnen enkele weken na het ontvangen van de goedkeuring.