2

Injectie

Alles wat je moet weten over het injectietarief en het nieuwe facturatiestelsel voor klanten met zonnepanelen en een digitale meter.

Voor wie is dit van toepassing?

Het injectietarief is sinds 1 januari 2021 van toepassing voor alle klanten met een digitale meter en een zonnepanelen installatie ouder dan 15 jaar. Door de beslissing van het grondwettelijk hof zal het injectietarief nu ook van toepassing zijn voor alle klanten in Vlaanderen met zonnepanelen én een digitale meter.

Wat heeft het Grondwettelijk Hof beslist?

De beslissing van het Grondwettelijk Hof komt er na een klacht van o.a de VREG, de CREG en de Federale staat. Onder meer de VREG, de Vlaamse energie-regulator, is tegen de verlenging van het systeem van de terugdraaiende teller met 15 jaar. Ze gaan er van uit dat je hierdoor het effect van de nieuwe digitale meter teniet doet. Die nieuwe, digitale meters moeten er namelijk voor zorgen dat mensen stroom gaan verbruiken op het moment dat ze veel stroom opwekken.

Het arrest vernietigt de tijdelijke instandhouding van het compensatiemechanisme (de werking als terugdraaiende teller) met bijhorend prosumententarief, deze zal ingaan vanaf de publicatie van het arrest in het Belgisch Staatsblad.

Wat verandert er?

Vanaf het moment dat het arrest van het Grondwettelijk Hof gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad treedt in principe een nieuw facturatiestelsel in voege.

 1. Dit wil zeggen dat het afgenomen volume en het geïnjecteerde volume apart afgerekend zullen worden. Voor het volume dat je op het net injecteert zal Eneco jou een vergoeding betalen. Van zodra het arrest in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is, zal Eneco zo spoedig mogelijk de voorwaarden hierover communiceren.
 2. Het prosumententarief valt weg. Je betaalt in het nieuwe facturatiestelsel de energiekosten, het distributienettarief en taksen op je volledige afname van het net.

Welke tarieven zijn van toepassing?

Wij geven een vergoeding voor het volume dat klanten met zonnepanelen injecteren op het distributienet. Nog geen klant bij Eneco? Dan kan je jouw injectietarief terug vinden op een aparte tariefkaart.


Bestaande klant bij Eneco? Het volume dat je afneemt van het distributienet, zal afgerekend worden aan de afnametarieven van jouw huidige contract. Voor het injectietarief zal Eneco met jou contact opnemen voordat het nieuwe systeem voor zonnepanelen bij jou van toepassing wordt.

Bekijk de tariefkaart

Veelgestelde vragen

 • Wat gebeurt er met mijn energiefactuur in het nieuwe systeem?

  De digitale meter meet wat je van het net haalt, voor deze KWh passen we de tariefkaart toe (Eneco tarief, distributienetkosten, heffingen en toeslagen). Wanneer je energie op het net plaats (energie die je niet meteen zelf verbruikt) krijg je een terugleververgoeding.

 • Zal mijn energiefactuur verhogen als ik overschakel op een digitale meter?

  Veel zal afhangen van de zogenaamde zelf-consumptie: hoeveel verbruik je zelf van de opbrengst van je zonnepanelen. In vele van onze simulaties echter komen de nettarieven op je bruto-afname in het nieuwe systeem duurder uit dan de vorige combinatie van nettarieven op je netto-afname (bruto-afname gecompenseerd met injectie) plus het prosumententarief.

  Ook de injectievergoeding zal lager zal zijn dan wat je zou gekregen hebben in het systeem van een terugdraaiende teller. Waar men vroeger niet exact kon zien wat je op het net terugzette, kan men dit nu exact gaan berekenen. Zo kan men veel beter de reële waarde gaan bevatten.

  Beide factoren leiden in vele gevallen inderdaad tot een duurdere energiefactuur, en bijgevolg tot een lager rendement op de investering die je hebt gemaakt voor je zonnepanelen. Het is dus belangrijk het aandeel zelfconsumptie te gaan verhogen in je totale energie-gedrag. Dit kan je doen door de juiste tijdstippen te kiezen waarop je elektrische apparaten gebruikt, alsook na te denken over de eventuele opslag van je geproduceerde energie in een batterij. Dan kan je op een later tijdstip deze energie gaan gebruiken. De Vlaamse overheid zorgt niet alleen voor een stimulans voor de installatie van zonnepanelen, maar ook de installatie van thuisbatterijen.

  Laat ons wel duidelijk zijn, zonnepanelen zijn nog steeds vele malen voordeliger voor je energiefactuur dan geen zonnepanelen. En ze gaan ook nog steeds vele langer mee dan je terugverdientijd, ook al wordt die nu ietsje langer.

 • Wat kan ik doen om mijn energiefactuur te verlagen?

  Om je energiefactuur zo laag mogelijk te houden, gebruik je best vooral elektriciteit op het moment dat je zonnepanelen elektriciteit produceren. Simpel gezegd: op het moment dat de zon schijnt. Dit kan door bijvoorbeeld de wasmachine overdag te laten draaien. De energie die je meteen opgebruikt, zet je niet op het net, en is volledig ‘gratis’. Deze energie wordt ook niet gemeten door de digitale meter.  

  Om de kosten op het gehele net beperkt te houden, dienen consumenten meer bewust te worden wanneer en hoeveel ze elektriciteit afnemen van het net. En dat vraagt in eerste instantie om enkele kleine eenvoudige wijzigingen in je dagelijkse routines.

  Het wordt nu dus de kunst om zoveel mogelijk onmiddellijk te verbruiken op het moment van productie, bijvoorbeeld door je elektrische toestellen die veel verbruiken overdag aan te zetten of je elektrische wagen op te laden. Vandaag heeft een gemiddeld gezin een statistisch zelfverbruik van 25 tot 30 procent. Dat percentage kan je dus enigszins optrekken door huishuidtoestellen overdag te gebruiken. Het doet denken aan het dag/nacht principe waarbij het nachttarief goedkoper was, maar dan nu omgekeerd en wanneer de zon schijnt. Dankzij goede inspanningen zal je het zelfverbruik met ongeveer 10% kunnen verbeteren, maar nog niet spectaculair de hoogte laten ingaan.

  Wil je toch wat meer gebruiksgemak, kan je er ook voor kiezen om een batterij te plaatsen zodat je je eigen elektriciteit kan opslaan en verbruiken wanneer er geen productie is. De Vlaamse Regering voorziet ook in compensatiemaatregelen die de impact van de afschaf van de terugdraaiende teller moet beperken.

 • Kan ik het plaatsen van een digitale meter weigeren? 

  Iedereen in Vlaanderen zal een digitale meter moeten laten installeren. Tot begin april 2021 zullen er geen digitale meters meer geplaatst worden bij zonnepaneleneigenaars. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Eerst moet de financiële compensatieregeling duidelijk zijn, nu het systeem van de digitale terugdraaiende teller is geschrapt.

 • Zijn zonnepanelen nog interessant?

  Uiteraard. Zowel financieel als voor het klimaat.  Je zonnepanelen leveren nog steeds gratis elektriciteit. Wanneer je in 2021 zonnepanelen laat plaatsen kan je een investeringspremie aanvragen bij Fluvius. Bovendien is de levensduur van je zonnepanelen langer dan investeringstijd. Zoals eerder aangegeven is het vooral een kwestie van te verbruiken als zonnepanelen elektriciteit produceren.  

  • Ik heb een warmtepomp en/of elektrische wagen, wat zijn de gevolgen?

   Met een digitale meter is het belangrijker dat je zoveel mogelijk van je geproduceerde elektriciteit meteen verbruikt. Voor klanten met een elektrische auto is het dus belangrijk om zoveel mogelijk overdag op te laden. Dat is niet evident als je gaan werken bent. Voor klanten met een warmtepomp geldt een ander probleem. Zij gebruiken de warmtepomp bijna uitsluitend in de winter. In de winter wordt er veel minder energie opgewekt met de zonnepanelen. Voor deze klanten is het daarom belangrijk dat ze voor hun overig verbruik zoveel mogelijk verbruiken als hun zonnepanelen aan het opwekken zijn.  

  • Moet ik een apart injectiecontract afsluiten bij Eneco?

   Neen, dit is niet nodig. Eneco voegt automatisch het terugleveringstarief 'Eneco Injection' aan jouw contract toe, eens van toepassing. Je hoeft hiervoor zelf niets in orde te brengen.

  • Wat is de terugdraaiende teller?

   Dat betekent dat je teller terugdraait als je meer energie produceert dan verbruikt. De Vlaamse regering heeft ongeveer 2 jaar geleden beslist dat wie tot eind vorig jaar zonnepanelen plaatste gedurende 15 jaar het recht bleef hebben op een terugdraaiende teller, zelfs indien je ook beschikt over een digitale meter. Je afname en injectie werden gecompenseerd. De klant betaalde bovendien ook het prosumententarief.  

  • Wat heeft het Grondwettelijk Hof beslist?

   De beslissing van het Grondwettelijk Hof komt er na een klacht van o.a de VREG, de CREG en de Federale staat. Onder meer de VREG, de Vlaamse energie-regulator, is tegen de verlenging van de terugdraaiende teller met 15 jaar omdat je dan het effect van de nieuwe digitale meter tenietdoet. Die nieuwe meters moeten er namelijk voor zorgen dat mensen stroom gaan verbruiken op het moment dat ze ook stroom opwekken.   

   Het arrest vernietigt de tijdelijke instandhouding van de terugdraaiende tellers voor klanten met digitale meters met bijhorend prosumententarief. Dit zal ingaan vanaf de publicatie van het arrest in het Belgisch Staatsblad. 

  • Waarom heeft het Grondwettelijk Hof dit beslist?

   Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de Vlaamse overgangsregeling (15 jaar recht op terugdraaiende teller-principe) een inbreuk uitmaakt op de federale bevoegdheden inzake federale taksen, heffingen en transmissienettarieven.

  • Kan deze beslissing nog ongedaan gemaakt worden?

   Neen. Het systeem van de terugdraaiende teller bij klanten met een digitale meter is definitief afgevoerd. Uiteindelijk zal iedereen moeten overstappen op een digitale meter, met een nieuw vergoedingssysteem.

  • Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling?

   Het arrest van het Grondwettelijk Hof treedt in werking vanaf de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. De exacte datum is momenteel nog niet gekend. Er is volop overleg met alle bevoegde instanties om hier een duidelijk zicht op te krijgen. Voorlopig verandert er dus niets totdat het arrest van het GwH daadwerkelijk is verschenen in het Belgisch Staatsblad.

  • Hoe werkt het nieuwe vergoedingssysteem?

   Een digitale meter meet wat je van het net haalt en hoeveel je in het net injecteert. Op je afname passen we de tariefkaart toe (Eneco tarief, distributienetkosten, heffingen en toeslagen). Wanneer je energie op het net plaatst (energie die je niet meteen zelf verbruikt), krijg je een terugleververgoeding van de energieleverancier.

  • Wat is de compensatie vanuit de Vlaamse regering voor consumenten die recent zonnepanelen geplaatst hebben?

   Intussen is duidelijk dat er een eenmalige compensatie komt. Die zou overeenkomen met een rendement van 5 procent.  

   Over enkele maanden is het mogelijk om een compensatie aan te vragen via VEA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap). Om op de hoogte te blijven is het mogelijk om in te schrijven op hun nieuwsbrief via hun website.

   De berekening voor die compensatie zal geval per geval gebeuren en zal onder meer afhankelijk zijn van hoe lang iemand al zonnepanelen heeft en hoeveel rendement iemand al heeft gehad. Wie al 5 procent rendement haalde, krijgt met andere woorden geen premie.  

   De regering bekijkt nog de mogelijkheid om die eenmalige investeringssteun nog met 30% te verhogen als gezinnen ervoor kiezen om de komende twee jaar te investeren in een thuisbatterij of warmtepompboiler. In dat geval kunnen ze rekenen op een bijkomende batterijpremie of warmtepompboilerpremie bovenop de bestaande. Op die manier wil de regering de energietransitie een extra duw in de rug geven en overbelasting van het elektriciteitsnet voorkomen. 

   1. Je hebt al een digitale meter, wat gebeurt er?
    Je kan in 2021 rekenen op een compensatie in de vorm van eenmalige investeringssteun. De uitwerking van de compensatieregeling wordt nu volop voorbereid door de minister en haar administratie.

   2. Je hebt nog geen digitale meter, wat gebeurt er dan?
    Voorlopig staat de uitrol van de digitale meter even on hold tot er zicht is op de uitwerking van de compensatieregeling.
  • Hoeveel bedraagt deze compensatie-premie?

   De premie zal maximum 1.500 euro bedragen. De details van de berekening zullen binnenkort bekend gemaakt worden. De intentie van de Vlaamse regering is om dit bedrag af te stemmen op de maximumpremie van 1.500 euro die sinds begin 2021 kan worden aangevraagd voor nieuwe zonnepanelen.

   Mensen die vorig jaar nog zonnepanelen installeerden, kunnen op het hoogste bedrag rekenen. Voor de anderen daalt het bedrag naarmate de installatie ouder is en men dus al verschillende jaren heeft kunnen genieten van het voordeel van de terugdraaiende teller. Binnenkort zal de Vlaamse overheid bekendmaken hoeveel jouw compensatie zal bedragen en hoe je deze kunt aanvragen.

Nog steeds geen antwoord?

Vul dit veld in

Of bezoek hulp en contact voor alle hulplijnen

Meer weten?

Meer informatie over het nieuwe systeem voor zonnepanelen vind je op fluvius.be/digitaleprosument of op energiesparen.be/compensatie-terugdraaiende-teller/faq.