2

Hoeveel kost 1 kWh elektriciteit en gas gemiddeld?

6/04/2023 | Verschenen in Energiemarkt

Naamloos-1-min.jpg

Hoeveel kost energie nu eigenlijk? Wat is de kost voor gas en voor elektriciteit? Het is geen eenvoudige vraag, zeker in tijden dat de energieprijzen fors schommelen. Toch willen we je in deze blog een goed beeld geven van de kostprijs van energie.

Dat kan echter niet zonder enig voorbehoud. Er zijn veel factoren die deze prijzen beïnvloeden en naar het verleden kijken om de toekomst te voorspellen is geen garantie op succes. Toch volgt hier een poging om je te doen begrijpen hoeveel jouw energie kost.

Hoeveel kost 1 kWh elektriciteit

Hoeveel kost elektriciteit? Dan kijk ik toch gewoon op mijn factuur? Zo eenvoudig is het niet. Want op die factuur staat niet enkel de prijs voor de energie zelf. Via je factuur betaal je ook heel wat andere kosten. Daarover later meer. Het is wel zo dat energie het grootste deel uitmaakt van je factuur.

Ter indicatie: de laatste zes maanden van 2022 was de elektriciteit zelf tussen de 55% en de 80% van je factuur. Hoe hoger de prijs van de elektriciteit, hoe hoger het aandeel op je factuur.

Als voorbeeld hebben we er twee maanden van 2022 uitgepikt:

 

Totale prijs 1 kWh elek.

Kost elektriciteit 1 kWh

Aandeel elek. in totale prijs

In september 2022 was de gemiddelde prijs van elektriciteit het hoogst

€ 0,94

€ 0,75

79,8%

In maart 2022 was de gemiddelde prijs van elektriciteit het laagst

€ 0,43

€ 0,27

62,8%

Deze tabel is gebaseerd op de gemiddelde commerciële prijs van elektriciteit in Vlaanderen, voor een gezinswoning met een verbruik van 3.500 kWh/dag met enkelvoudig tarief – Gegevens VREG.

Wat zijn dan die andere kosten?

De andere kosten vallen uiteen in twee categorieën:

 • Netkosten: distributie en transmissie
 • Belastingen: heffingen en btw

De netkosten betaal je aan de netbeheerder om de leidingen te onderhouden en te investeren in infrastructuur. De belastingen betaal je aan de overheid.

Hoeveel bedragen die andere kosten?

De energiemarkt is sterk in beweging, dus is het moeilijk om een algemeen beeld te geven. Ook op langere termijn kan er veel veranderen, ook door beslissingen van de overheid.

Daarom gebruiken we een concreet voorbeeld om je een goed idee te geven.

Laat ons bijvoorbeeld de maand november 2022 nemen als voorbeeld.

 • Toen bedroeg de gemiddelde prijs per kWh elektriciteit in totaal € 0,60
 • De elektriciteit zelf kostte toen € 0,45
 • Dus de ‘andere kosten’ bedroegen hier 15 eurocent per kWh, dat is ongeveer 25% van de totale prijs.

Deze andere kosten waren zo verdeeld:

Soort kost

Kostprijs/kWh

Aandeel in extra kosten

Distributiekost

9 eurocent

60%

Transmissiekost

2 eurocent

13,3%

Heffingen

1 eurocent

6,7%

Btw

3 eurocent

20%

Conclusie: Wat is de prijs voor 1 kWh elektriciteit?

De energieprijzen schommelen vaak. Het is daarom niet zo eenvoudig om de prijs per kWh elektriciteit zomaar te geven. Om je een idee te geven:

 • In 2021 bedroeg de gemiddelde prijs voor 1 kWh elektriciteit € 0,31 (inclusief alle kosten).
 • 2022 was het jaar van de energiecrisis. Toen steeg de gemiddelde prijs voor 1 kWh elektriciteit naar € 0,57. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2021.

Hopelijk kan je me deze info een betere inschatting maken van wat een kilowatt elektriciteit kost.

 

Hoeveel kost 1 kWh aardgas?

Ook bij gas is het verhaal vergelijkbaar. Ook hier betaal je naast het gas zelf ook extra kosten. Op dezelfde manier als bij de elektriciteit geven we je graag een inzicht in de prijs voor 1 kWh gas. Ook deze prijs is onderhevig aan schommelingen, maar de informatie hieronder geeft je wel een goed beeld van de algemene situatie.

 

 

Totale prijs 1 kWh gas

Kost gas 1 kWh

Aandeel gas in totale prijs

In september 2022 was de gemiddelde prijs van gas het hoogst

€ 0,35

€ 0,31

88,5%

In juni 2022 was de gemiddelde prijs van gas het laagst

€ 0,13

€ 0,10

76,9%

Deze tabel is gebaseerd op de gemiddelde commerciële prijs voor gas in Vlaanderen, voor een gezinswoning met een jaarverbruik van 17.000 kWh – Gegevens VREG.

Ook voor gas geldt dat het overgrote deel van je factuur naar het gas zelf gaat, maar dan net iets meer dan bij elektriciteit.

Wat zijn de overige kosten voor gas?

Ook hier vallen de andere kosten uiteen in dezelfde twee categorieën:

 • Netkosten: distributie en transport
 • Belastingen: heffingen en btw

De netkosten betaal je dus aan de netbeheerder om de gasleidingen te onderhouden en te investeren in infrastructuur. De belastingen betaal je aan de overheid.

Hoeveel bedragen die andere kosten?

Voorbeeld: februari 2023

Omdat de prijzen hier zo klein zijn, gebruiken we de gasprijs van deze maand als basis voor de totale kostprijs voor een heel jaar, voor een gezin dat 17.000 kWh gas verbruikt. 

 • Met de gemiddelde gasprijs van februari 2023 zou het gezin een jaarfactuur voor gas krijgen van € 1,942
 • Het gas zelf zou € 1.568 kosten
 • Dus de ‘ander kosten’ bedragen hier 374, dat is ongeveer 20% van de totale prijs.

Een overzicht van de verschillende ‘extra kosten’

Soort kost

Kostprijs/kWh

Aandeel in extra kosten

Distributiekost

€ 214

57%

Transportkost

€ 24

6,5%

Heffingen

€ 26

7%

Btw

€ 110

29,5%

In dit voorbeeld betaalt dit gemiddeld gezin met een jaarverbruik van 17.000 kWh gas € 374 aan extra kosten. Die extra kosten bestaan uit 64% netkosten en 36% belastingen. Dit geldt is dus een hypothetisch voorbeeld in geval de gasprijs het hele jaar gelijk blijft aan die van februari 2023.

Willen we de kostprijs voor 1 kWh gas weten? Dan kunnen we om een idee te geven de bedragen delen door 17.000 (het aantal kWh het gezin verbruikt). Dan komen we uit op:

 • Totale gasfactuur € 1.942: Dit komt dus op een kostprijs per kWh van € 0,11
 • Dit bedrag bestaat uit € 0,088 gas en € 0,022 extra kosten.

 

Samengevat: wat is de prijs voor 1 kWh gas?

De energieprijzen schommelen vaak vrij sterk. Het is daarom niet zo eenvoudig om de prijs per kWh gas zomaar te geven. Om je een idee te geven:

 • Voor de maanden van september 2022 tot en met februari 2023 bedroeg de gemiddelde prijs voor 1 kWh gas € 0,20 (inclusief alle kosten).

Hopelijk kan je met deze info een betere inschatting maken van hoeveel 1 kWh gas kost.