2

Energiecontract opzeggen

In sommige gevallen moet je jouw energiecontract opzeggen, maar vaak is een energieovernamedocument voldoende. We vertellen je per situatie wat je moet doen.

thuisbatterij.jpg

Wanneer het energiecontract opzeggen?

In sommige gevallen is het noodzakelijk om het contract met je huidige energieleverancier stop te zetten. Bekijk hieronder over welke situaties het gaat.

 • Je verhuist naar een regio waar je huidige energieleverancier niet actief is.

  Verhuis je naar het buitenland of een regio in België waar jouw huidige energieleverancier niet actief is? Neem dan contact op met je energieleverancier. Als je verhuist naar een regio waar je energieleverancier wél nog actief is en je wenst niet te veranderen van leverancier, dan moet je een energieovernamedocument invullen.

 • Je gaat samenwonen en trekt bij je partner in.

  Je partner heeft reeds een energiecontract en wil dit behouden? Dan moet jij het jouwe afsluiten of met je huurder of de nieuwe eigenaar van het huis een energieovernamedocument invullen.

 • De energieleverancier wijzigt de contractvoorwaarden.

  De energieleverancier heeft het recht om de contractvoorwaarden te wijzigen. De leverancier moet de klanten wel minstens twee maanden op voorhand verwittigen. Ga je hier als klant niet mee akkoord? Dan heb je het recht om, binnen de opgelegde opzegtermijn, jouw contract stop te zetten.

 • Je verandert van energieleverancier.

  De energiemarkt is een competitieve markt, wat wil zeggen dat klanten vrij zijn om te kiezen bij wie ze een contract sluiten. Je kan dus op elk moment veranderen van energieleverancier, zolang je rekening houdt met de opgelegde opzegtermijn. Het is interessant om energieleveranciers te vergelijken. Zo kan je een leverancier selecteren die het best bij je past. Als je beslist om te veranderen, neem je contact op met je nieuwe energieleverancier. Deze regelt dan alle administratie voor jou.

Wanneer volstaat een energieovernamedocument?

Bij een verhuis, echtscheiding of overlijden is het meestal niet nodig om je energiecontract op te zeggen. In die gevallen moet je een energieovernamedocument invullen. Hieronder leggen we per situatie uit wat de verschillende mogelijkheden zijn.

Bij een echtscheiding

Bij een echtscheiding zijn er drie opties op het vlak van de overname van het energiecontract.

  • 1. Je blijft in je huis wonen en het energiecontract staat op jouw naam.

   Als het contract op jouw naam staat, dan hoef je niets te veranderen en loopt het gewoon door. Staat het contract op de naam van de overledene, dan moet je een nieuw contract tekenen. Het is namelijk niet mogelijk om het bestaande contract op jouw naam te laten zetten.

  • 2. Je blijft in je huis wonen, maar het contract staat niet op jouw naam.

   Op de dag dat jullie feitelijk gescheiden zijn, vul je met je ex-partner samen een energieovernamedocument in. Je energieleverancier stelt dan een nieuw contract op jouw naam op. Het verbruik start op de dag van de feitelijke scheiding (en dus de overname).

  • 3. Jullie verhuizen beiden naar een nieuwe woning.

   Je noteert de meterstanden en de datum waarop je de woning verlaat. Met de nieuwe eigenaar of huurder vul je een energieovernamedocument in. Je leverancier zet het contract dan op hun naam.

Bij een overlijden

Na een overlijden zijn er verschillende opties om een energiecontract over te nemen.

   • 1. Je blijft als nabestaande in de woning van de overledene wonen.

    Als het contract op jouw naam staat, dan hoef je niets te veranderen en loopt het gewoon door. Staat het contract op de naam van de overledene, dan moet je een nieuw contract tekenen. Het is namelijk niet mogelijk om het bestaande contract op jouw naam te laten zetten.

   • 2. Je neemt als nabestaande de administratie over, maar er zal voorlopig niemand in de woonst van de overledene intrekken.

    Als het energiecontract op naam van de overledene staat en je neemt tijdelijk de levering over, dan moet je een nieuw contract tekenen bij de energieleverancier. Op die manier kunnen de facturen naar de juiste persoon opgestuurd worden.

   • 3. Er komt iemand anders in de woning van de overledene wonen.

    Het contract op naam van de overleden persoon wordt afgesloten en de energieleverancier maakt een nieuw contract op voor de nieuwe bewoner. Als nabestaande vul je samen met de nieuwe eigenaar of huurder van de woonst een energieovernamedocument in wanneer hij of zij de sleutel krijgt. Daarop vermeld je ook de meterstanden en de effectieve verhuisdatum.

   • 4. Een notaris of sociale dienst neemt de administratie (tijdelijk) over.

    Laat je energieleverancier weten wie dit overneemt, dan zorgt die ervoor dat alle nodige informatie en facturen bij de juiste persoon terechtkomen. Hiervoor is een attest nodig als bewijs.

Bij een verhuis

Bekijk welke opties er zijn als je verhuist of gaat samenwonen.

   • 1. Bekijk welke opties er zijn als je verhuist of gaat samenwonen.

    Is de energieleverancier waarbij je momenteel aangesloten bent ook actief in die regio? Dan kan je gewoon jouw contract meenemen naar je nieuwe woning.

   • 2. Je verhuist naar een nieuwe woning en verhuurt je huidige woning.

    In deze situatie zijn er twee opties: a) Je behoudt je energiecontract op de woning die je verhuurt en rekent de energiekosten door aan de huurder. Voor je nieuwe woning sluit je een nieuw contract. b) Je stopt je energiecontract op de woning die je verhuurt en de huurder sluit zelf een contract. Vul samen met je huurder het energieovernamedocument in. Vervolgens kan je jouw energiecontract van je oude woning overdragen naar je nieuwe woning.

   • 3. Je gaat samenwonen en trekt bij je partner in, maar verhuurt jouw huis.

    Je tekent een energieovernamedocument met je huurder en stopt je energiecontract. De huurder sluit zelf een contract bij een energieleverancier. Het is ook mogelijk om het energiecontract van je partner op te zeggen en jouw contract mee te nemen naar je nieuwe woning.

   • 4. Je gaat samenwonen en je partner trekt bij jou in.

    Je hoeft helemaal niets te doen. Je kan jouw energiecontract gewoon behouden.