2

Indexatie

Hieronder vind je meer informatie over de indexatie van de energiekost van onze variabele producten. Aan de hand van de documenten voor aardgas en elektriciteit, vind je per maand de waarde van de gebruikte parameters.

Indien je meer wil weten over hoe de energiekost van een variabel product wordt berekend, kan je onze rekenvoorbeelden voor elektriciteit en aardgas bekijken.

 • Eneco Zon & Wind Variabel

  Eneco Zon & Wind Variabel is een product met een variabele prijs die driemaandelijks wijzigt op basis van een tariefformule waarin de indexatieparameter Endex103 wordt ingevuld.

  De prijs van het product Eneco Zon & Wind Variabel wordt driemaandelijks berekend op basis van de indexatieparameter Endex103. De prijs wijzigt telkens op de eerste dag van een nieuw begonnen kwartaal.

  Voor berekening van de prijs per kWh wordt de indexatieparameter ingevuld in een tariefformule, die je kan terugvinden op je tariefkaart. De tariefformule (uitgedrukt in c/kWh) wordt steeds weergegeven exclusief btw en heeft steeds de eenvoudige vorm X * Endex103 + Y, waarbij X en Y prijscomponenten zijn die door Eneco bepaald worden en niet kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Op de tariefkaart staan prijzen voor particuliere klanten steeds weergegeven inclusief btw en prijzen voor professionele klanten steeds exclusief btw.

  Endex103 is het rekenkundig gemiddelde van de ICE Endex Belgian Power Base Load Futures noteringen (uitgedrukt in €/MWh) voor het betreffende kwartaal tijdens de maand voorafgaand aan het kwartaal. Je kan deze noteringen terugvinden op de website www.theice.com.

  De waarde van de indexatieparameter Endex103 is steeds gekend voor aanvang van het betreffende kwartaal.

  Gezien je reëel elektriciteitsverbruik jaarlijks gemeten wordt, zal je jaarverbruik verdeeld worden over de vier kwartalen van een jaar volgens een standaard verbruiksprofiel.

 • Eneco Zon & Wind Flex

  Eneco Zon & Wind Flex is een product met een variabele prijs die driemaandelijks wijzigt op basis van een tariefformule waarin de indexatieparameter Belpex-s21 of Belpex-s11 wordt ingevuld.

  De prijs van het product Eneco Zon & Wind Flex wordt driemaandelijks berekend op basis van de indexatieparameter Belpex-s21 (voor residentiële klanten) of Belpex-s11 (voor professionele klanten). De prijs wijzigt telkens op de eerste dag van een nieuw begonnen kwartaal.

  Voor berekening van de prijs per kWh wordt de indexatieparameter ingevuld in een tariefformule, die je kan terugvinden op je tariefkaart. De tariefformule (uitgedrukt in c/kWh) voor residentiële klanten wordt steeds uitgedrukt exclusief btw en heeft steeds de eenvoudige vorm X * Belpex-s21 + Y. De tariefformule (uitgedrukt in c/kWh) voor professionele klanten wordt steeds uitgedrukt exclusief btw en heeft steeds de eenvoudige vorm X * Belpex-s11 + Y. X en Y zijn prijscomponenten die door Eneco bepaald worden en niet kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Op de tariefkaart staan prijzen voor particuliere klanten steeds weergegeven inclusief btw en prijzen voor professionele klanten steeds exclusief btw.

  Belpex-s21 is het gewogen gemiddelde van de Belpex Day Ahead Market noteringen (uitgedrukt in €/MWh) voor het betreffende kwartaal, waarbij de wegingscoëfficiënten worden bepaald door het S21 verbruiksprofiel. De Belpex Day Ahead Market noteringen (ook gekend als BELIX) worden gepubliceerd door EPEX Spot en zijn te vinden op de website www.belpex.be. Het S21 verbruiksprofiel wordt gepubliceerd door Synergrid en is te vinden op de website synergrid.be.

  Belpex-s11 is het gewogen gemiddelde van de Belpex Day Ahead Market noteringen (uitgedrukt in €/MWh) voor het betreffende kwartaal, waarbij de wegingscoëfficiënten worden bepaald door het S11 verbruiksprofiel. De Belpex Day Ahead Market noteringen (ook gekend als BELIX) worden gepubliceerd door EPEX Spot en zijn te vinden op de website www.belpex.be. Het S11 verbruiksprofiel wordt gepubliceerd door Synergrid en is te vinden op de website synergrid.be.

  De waarden van de indexatieparameters Belpex-s21 en Belpex-s11 zijn steeds pas gekend aan het einde van het betreffende kwartaal. Indien er een afrekening plaatsvindt op een moment waarop de waarde van de indexatieparameter voor het huidige kwartaal nog niet gekend is, dan zal voor het verbruiksvolume van het huidige kwartaal een waarde van de indexatieparameter berekend worden op basis van de tot dan toe gekende waarden van Belpex Day Ahead Market.

  Gezien je reëel elektriciteitsverbruik jaarlijks gemeten wordt, zal je jaarverbruik verdeeld worden over de vier kwartalen van een jaar volgens een standaard verbruiksprofiel.

  Op het Eneco Zon & Wind Flex product kan ook het injectietarief terug gevonden worden voor klanten die onder het nieuwe systeem voor zonnepanelen vanaf 2021 vallen. Meer info hierover op eneco.be/injectie. Het injectietarief wordt maandelijks berekend op basis van de indexatieparameter Belpex. Het injectietarief is vrijgesteld van btw.

 • Eneco Aardgas Variabel

  Eneco Aardgas Variabel is een product met een variabele prijs die driemaandelijks wijzigt op basis van een tariefformule waarin de indexatieparameter TTF103 wordt ingevuld.

  De prijs van het product Eneco Aardgas Variabel wordt driemaandelijks berekend op basis van de indexatieparameter TTF103. De prijs wijzigt telkens op de eerste dag van een nieuw begonnen kwartaal.

  Voor berekening van de prijs per kWh wordt de indexatieparameter ingevuld in een tariefformule, die je kan terugvinden op je tariefkaart. De tariefformule (uitgedrukt in c/kWh) wordt steeds weergegeven exclusief btw en heeft steeds de eenvoudige vorm X * TTF103 + Y, waarbij X en Y prijscomponenten zijn die door Eneco bepaald worden en niet kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Op de tariefkaart staan prijzen voor particuliere klanten steeds weergegeven inclusief btw en prijzen voor professionele klanten steeds exclusief btw.

  TTF103 is het rekenkundig gemiddelde van de ICE Endex Dutch TTF Gas Base Load Futures noteringen (uitgedrukt in €/MWh) voor het betreffende kwartaal tijdens de maand voorafgaand aan het kwartaal. Je kan deze noteringen terugvinden op de website www.theice.com.

  De waarde van de indexatieparameter TTF103 is steeds gekend voor aanvang van het betreffende kwartaal.

  Gezien je reëel aardgasverbruik jaarlijks gemeten wordt, zal je jaarverbruik verdeeld worden over de vier kwartalen van een jaar volgens een standaard verbruiksprofiel.

 • Eneco Aardgas Flex

  Eneco Aardgas Flex is een product met een variabele prijs die driemaandelijks wijzigt op basis van een tariefformule waarin de indexatieparameter TTFDAW-s41 of TTFDAW-s31 wordt ingevuld.

  De prijs van het product Eneco Aardgas Flex wordt driemaandelijks berekend op basis van de indexatieparameter TTFDAW-s41 (voor residentiële klanten) of TTFDAW-s31 (voor professionele klanten). De prijs wijzigt telkens op de eerste dag van een nieuw begonnen kwartaal.

  Voor berekening van de prijs per kWh wordt de indexatieparameter ingevuld in een tariefformule, die je kan terugvinden op je tariefkaart. De tariefformule (uitgedrukt in c/kWh) voor residentiële klanten wordt steeds uitgedrukt exclusief btw en heeft steeds de eenvoudige vorm X * TTFDAW-s41 + Y. De tariefformule (uitgedrukt in c/kWh) voor professionele klanten wordt steeds uitgedrukt exclusief btw en heeft steeds de eenvoudige vorm X * TTFDAW-s31 + Y. X en Y zijn prijscomponenten die door Eneco bepaald worden en niet kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Op de tariefkaart staan prijzen voor particuliere klanten steeds weergegeven inclusief btw en prijzen voor professionele klanten steeds exclusief btw.

  TTFDAW-s41 is het gewogen gemiddelde van de “Heren Price” (uitgedrukt in €/MWh) voor het betreffende kwartaal. Voor elke dag zal de “Heren Price” bestaan uit het rekenkundig gemiddelde van de “Bid” en “Offer” prijzen onder de titel “TTF Price Assessment”, zoals gepubliceerd in het rapport “ICIS Heren European Spot Gas Markets” voor de eerstvoorgaande Londense werkdag, met betrekking tot de volgende producten:
  • “Day Ahead”, indien de dag een Londense werkdag is;
  • “Weekend”, indien de dag geen Londense werkdag is.
  De wegingscoëfficiënten worden bepaald door het S41 verbruiksprofiel. Het S41 verbruiksprofiel wordt gepubliceerd door Synergrid en is te vinden op de website synergrid.be.

  TTFDAW-s31 is het gewogen gemiddelde van de “Heren Price” (uitgedrukt in €/MWh) voor het betreffende kwartaal. Voor elke dag zal de “Heren Price” bestaan uit het rekenkundig gemiddelde van de “Bid” en “Offer” prijzen onder de titel “TTF Price Assessment”, zoals gepubliceerd in het rapport “ICIS Heren European Spot Gas Markets” voor de eerstvoorgaande Londense werkdag, met betrekking tot de volgende producten:
  • “Day Ahead”, indien de dag een Londense werkdag is;
  • “Weekend”, indien de dag geen Londense werkdag is.
  De wegingscoëfficiënten worden bepaald door het S31 verbruiksprofiel. Het S31 verbruiksprofiel wordt gepubliceerd door Synergrid en is te vinden op de website synergrid.be.

  De waarden van de indexatieparameters TTFDAW-s41 en TTFDAW-s31 zijn steeds pas gekend aan het einde van de betreffende kwartaal. Indien er een afrekening plaatsvindt op een moment waarop de waarde van de indexatieparameter voor het huidige kwartaal nog niet gekend is, dan zal voor het verbruiksvolume van het huidige kwartaal een waarde van de indexatieparameter berekend worden op basis van de tot dan toe gekende waarden van de "Heren Price".

  Gezien je reëel aardgasverbruik jaarlijks gemeten wordt, zal je jaarverbruik verdeeld worden over de vier kwartalen van een jaar volgens een standaard verbruiksprofiel.

 • Belgische Zon en Wind Variabel

  Belgische Zon en Wind Variabel is een product met een variabele prijs die driemaandelijks wijzigt op basis van een tariefformule waarin de indexatieparameter Belpex-s21 of Belpex-s11 wordt ingevuld.

  De prijs van het product Belgische Zon en Wind Variabel wordt driemaandelijks berekend op basis van de indexatieparameter Belpex-s21 (voor residentiële klanten) of Belpex-s11 (voor professionele klanten). De prijs wijzigt telkens op de eerste dag van een nieuw begonnen kwartaal.

  Voor berekening van de prijs per kWh wordt de indexatieparameter ingevuld in een tariefformule, die je kan terugvinden op je tariefkaart. De tariefformule (uitgedrukt in c/kWh) voor residentiële klanten wordt steeds uitgedrukt exclusief btw en heeft steeds de eenvoudige vorm X * Belpex-s21 + Y. De tariefformule (uitgedrukt in c/kWh) voor professionele klanten wordt steeds uitgedrukt exclusief btw en heeft steeds de eenvoudige vorm X * Belpex-s11 + Y. X en Y zijn prijscomponenten die door Eneco bepaald worden en niet kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Op de tariefkaart staan prijzen voor particuliere klanten steeds weergegeven inclusief btw en prijzen voor professionele klanten steeds exclusief btw.

  Belpex-s21 is het gewogen gemiddelde van de Belpex Day Ahead Market noteringen (uitgedrukt in €/MWh) voor het betreffende kwartaal, waarbij de wegingscoëfficiënten worden bepaald door het S21 verbruiksprofiel. De Belpex Day Ahead Market noteringen (ook gekend als BELIX) worden gepubliceerd door EPEX Spot en zijn te vinden op de website www.belpex.be. Het S21 verbruiksprofiel wordt gepubliceerd door Synergrid en is te vinden op de website synergrid.be.

  Belpex-s11 is het gewogen gemiddelde van de Belpex Day Ahead Market noteringen (uitgedrukt in €/MWh) voor het betreffende kwartaal, waarbij de wegingscoëfficiënten worden bepaald door het S11 verbruiksprofiel. De Belpex Day Ahead Market noteringen (ook gekend als BELIX) worden gepubliceerd door EPEX Spot en zijn te vinden op de website www.belpex.be. Het S11 verbruiksprofiel wordt gepubliceerd door Synergrid en is te vinden op de website synergrid.be.

  De waarden van de indexatieparameters Belpex-s21 en Belpex-s11 zijn steeds pas gekend aan het einde van de betreffende kwartaal. Indien er een afrekening plaatsvindt op een moment waarop de waarde van de indexatieparameter voor het huidige kwartaal nog niet gekend is, dan zal voor de afrekening van het verbruiksvolume van het huidige kwartaal de waarde van de indexatieparameter van het voorgaande kwartaal gebruikt worden.

  Gezien je reëel elektriciteitsverbruik jaarlijks gemeten wordt, zal je jaarverbruik verdeeld worden over de vier kwartalen van een jaar volgens een standaard verbruiksprofiel.

 • Belgische Zon en Wind Basic

  Belgische Zon en Wind Basic is een product met een variabele prijs die driemaandelijks wijzigt op basis van een tariefformule waarin de indexatieparameter Belpex-s21 of Belpex-s11 wordt ingevuld.

  De prijs van het product Belgische Zon en Wind Basic wordt driemaandelijks berekend op basis van de indexatieparameter Belpex-s21 (voor residentiële klanten) of Belpex-s11 (voor professionele klanten). De prijs wijzigt telkens op de eerste dag van een nieuw begonnen kwartaal.

  Voor berekening van de prijs per kWh wordt de indexatieparameter ingevuld in een tariefformule, die je kan terugvinden op je tariefkaart. De tariefformule (uitgedrukt in c/kWh) voor residentiële klanten wordt steeds uitgedrukt exclusief btw en heeft steeds de eenvoudige vorm X * Belpex-s21 + Y. De tariefformule (uitgedrukt in c/kWh) voor professionele klanten wordt steeds uitgedrukt exclusief btw en heeft steeds de eenvoudige vorm X * Belpex-s11 + Y. X en Y zijn prijscomponenten die door Eneco bepaald worden en niet kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Op de tariefkaart staan prijzen voor particuliere klanten steeds weergegeven inclusief btw en prijzen voor professionele klanten steeds exclusief btw.

  Belpex-s21 is het gewogen gemiddelde van de Belpex Day Ahead Market noteringen (uitgedrukt in €/MWh) voor het betreffende kwartaal, waarbij de wegingscoëfficiënten worden bepaald door het S21 verbruiksprofiel. De Belpex Day Ahead Market noteringen (ook gekend als BELIX) worden gepubliceerd door EPEX Spot en zijn te vinden op de website www.belpex.be. Het S21 verbruiksprofiel wordt gepubliceerd door Synergrid en is te vinden op de website synergrid.be.

  Belpex-s11 is het gewogen gemiddelde van de Belpex Day Ahead Market noteringen (uitgedrukt in €/MWh) voor het betreffende kwartaal, waarbij de wegingscoëfficiënten worden bepaald door het S11 verbruiksprofiel. De Belpex Day Ahead Market noteringen (ook gekend als BELIX) worden gepubliceerd door EPEX Spot en zijn te vinden op de website www.belpex.be. Het S11 verbruiksprofiel wordt gepubliceerd door Synergrid en is te vinden op de website synergrid.be.

  De waarden van de indexatieparameters Belpex-s21 en Belpex-s11 zijn steeds pas gekend aan het einde van de betreffende kwartaal. Indien er een afrekening plaatsvindt op een moment waarop de waarde van de indexatieparameter voor het huidige kwartaal nog niet gekend is, dan zal voor de afrekening van het verbruiksvolume van het huidige kwartaal de waarde van de indexatieparameter van het voorgaande kwartaal gebruikt worden.

  Gezien je reëel elektriciteitsverbruik jaarlijks gemeten wordt, zal je jaarverbruik verdeeld worden over de vier kwartalen van een jaar volgens een standaard verbruiksprofiel.

 • Eneco Aardgas

  Eneco Aardgas is een product met een variabele prijs die driemaandelijks wijzigt op basis van een tariefformule waarin de indexatieparameter ZTP-s41 of ZTP-s31 wordt ingevuld.

  De prijs van het product Eneco Aardgas wordt driemaandelijks berekend op basis van de indexatieparameter ZTP-s41 (voor residentiële klanten) of ZTP-s31 (voor professionele klanten). De prijs wijzigt telkens op de eerste dag van een nieuw begonnen kwartaal.

  Voor berekening van de prijs per kWh wordt de indexatieparameter ingevuld in een tariefformule, die je kan terugvinden op je tariefkaart. De tariefformule (uitgedrukt in c/kWh) voor residentiële klanten wordt steeds uitgedrukt exclusief btw en heeft steeds de eenvoudige vorm X * ZTP-s41 + Y. De tariefformule (uitgedrukt in c/kWh) voor professionele klanten wordt steeds uitgedrukt exclusief btw en heeft steeds de eenvoudige vorm X * ZTP-s31 + Y. X en Y zijn prijscomponenten die door Eneco bepaald worden en niet kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Op de tariefkaart staan prijzen voor particuliere klanten steeds weergegeven inclusief btw en prijzen voor professionele klanten steeds exclusief btw.

  ZTP-s41 is het gewogen gemiddelde van de Zeebrugge Trading Point Day Ahead publicaties (uitgedrukt in €/MWh) voor het betreffende kwartaal, waarbij de wegingscoëfficiënten worden bepaald door het S41 verbruiksprofiel. De Zeebrugge Trading Point Day Ahead noteringen worden gepubliceerd door Powernext en zijn te vinden op de webpagina www.powernext.com/spot-market-data. Het S41 verbruiksprofiel wordt gepubliceerd door Synergrid en is te vinden op de website synergrid.be.

  ZTP-s31 is het gewogen gemiddelde van de Zeebrugge Trading Point Day Ahead publicaties (uitgedrukt in €/MWh) voor het betreffende kwartaal, waarbij de wegingscoëfficiënten worden bepaald door het S31 verbruiksprofiel. De Zeebrugge Trading Point Day Ahead noteringen worden gepubliceerd door Powernext en zijn te vinden op de webpagina www.powernext.com/spot-market-data. Het S31 verbruiksprofiel wordt gepubliceerd door Synergrid en is te vinden op de website synergrid.be.

  De waarden van de indexatieparameters ZTP-s41 en ZTP-s31 zijn steeds pas gekend aan het einde van de betreffende kwartaal. Indien er een afrekening plaatsvindt op een moment waarop de waarde van de indexatieparameter voor het huidige kwartaal nog niet gekend is, dan zal voor de afrekening van het verbruiksvolume van het huidige kwartaal de waarde van de indexatieparameter van het voorgaande kwartaal gebruikt worden.

  Gezien je reëel aardgasverbruik jaarlijks gemeten wordt, zal je jaarverbruik verdeeld worden over de vier kwartalen van een jaar volgens een standaard verbruiksprofiel.

 • Eneco Aardgas Basic

  Eneco Aardgas Basic is een product met een variabele prijs die driemaandelijks wijzigt op basis van een tariefformule waarin de indexatieparameter ZTP-s41 of ZTP-s31 wordt ingevuld.

  De prijs van het product Eneco Aardgas Basic wordt driemaandelijks berekend op basis van de indexatieparameter ZTP-s41 (voor residentiële klanten) of ZTP-s31 (voor professionele klanten). De prijs wijzigt telkens op de eerste dag van een nieuw begonnen kwartaal.

  Voor berekening van de prijs per kWh wordt de indexatieparameter ingevuld in een tariefformule, die je kan terugvinden op je tariefkaart. De tariefformule (uitgedrukt in c/kWh) voor residentiële klanten wordt steeds uitgedrukt exclusief btw en heeft steeds de eenvoudige vorm X*ZTP-s41 + Y. De tariefformule (uitgedrukt in c/kWh) voor professionele klanten wordt steeds uitgedrukt exclusief btw en heeft steeds de eenvoudige vorm X*ZTP-s31 + Y. X en Y zijn prijscomponenten die door Eneco bepaald worden en niet kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Op de tariefkaart staan prijzen voor particuliere klanten steeds weergegeven inclusief btw en prijzen voor professionele klanten steeds exclusief btw.

  ZTP-s41 is het gewogen gemiddelde van de Zeebrugge Trading Point Day Ahead publicaties (uitgedrukt in €/MWh) voor het betreffende kwartaal, waarbij de wegingscoëfficiënten worden bepaald door het S41 verbruiksprofiel. De Zeebrugge Trading Point Day Ahead noteringen worden gepubliceerd door Powernext en zijn te vinden op de webpagina www.powernext.com/spot-market-data. Het S41 verbruiksprofiel wordt gepubliceerd door Synergrid en is te vinden op de website synergrid.be.

  ZTP-s31 is het gewogen gemiddelde van de Zeebrugge Trading Point Day Ahead publicaties (uitgedrukt in €/MWh) voor het betreffende kwartaal, waarbij de wegingscoëfficiënten worden bepaald door het S31 verbruiksprofiel. De Zeebrugge Trading Point Day Ahead noteringen worden gepubliceerd door Powernext en zijn te vinden op de webpagina www.powernext.com/spot-market-data. Het S31 verbruiksprofiel wordt gepubliceerd door Synergrid en is te vinden op de website synergrid.be.

  De waarden van de indexatieparameters ZTP-s41 en ZTP-s31 zijn steeds pas gekend aan het einde van de betreffende kwartaal. Indien er een afrekening plaatsvindt op een moment waarop de waarde van de indexatieparameter voor het huidige kwartaal nog niet gekend is, dan zal voor de afrekening het verbruiksvolume van het huidige kwartaal de waarde van de indexatieparameter van het voorgaande kwartaal gebruikt worden.

  Gezien je reëel aardgasverbruik jaarlijks gemeten wordt, zal je jaarverbruik verdeeld worden over de vier kwartalen van een jaar volgens een standaard verbruiksprofiel.

 • Eneco Go Flex

  Eneco Go Flex is een product voor de levering van elektriciteit met een variabele prijs die driemaandelijks wijzigt op basis van een tariefformule waarin de indexatieparameter Belpex wordt ingevuld.

  De prijs van het product Eneco Go Flex voor de levering van elektriciteit wordt driemaandelijks berekend op basis van de indexatieparameter Belpex. De prijs wijzigt telkens op de eerste dag van een nieuw begonnen kwartaal.

  Voor berekening van de prijs per kWh wordt de indexatieparameter ingevuld in een tariefformule, die je kan terugvinden op je tariefkaart. De tariefformule (uitgedrukt in c/kWh) wordt steeds uitgedrukt exclusief btw en heeft steeds de eenvoudige vorm X * Belpex-s21 + Y. X en Y zijn prijscomponenten die door Eneco bepaald worden en niet kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Op de tariefkaart staan prijzen voor particuliere klanten steeds weergegeven inclusief btw en prijzen voor professionele klanten steeds exclusief btw.

  Belpex is het rekenkundig gemiddelde van de Belpex Day Ahead Market noteringen (uitgedrukt in €/MWh) voor het betreffende kwartaal. De Belpex Day Ahead Market noteringen (ook gekend als BELIX) worden gepubliceerd door EPEX Spot en zijn te vinden op de website www.belpex.be.

  De waarde van de indexatieparameter Belpex is steeds pas gekend aan het einde van de betreffende kwartaal. Indien er een afrekening plaatsvindt op een moment waarop de waarde van de indexatieparameter voor het huidige kwartaal nog niet gekend is, dan zal voor het verbruiksvolume van het huidige kwartaal een waarde van de indexatieparameter berekend worden op basis van de tot dan toe gekende waarden van Belpex Day Ahead Market.

  Gezien je reëel elektriciteitsverbruik jaarlijks gemeten wordt, zal je jaarverbruik verdeeld worden over de vier kwartalen van een jaar volgens een standaard verbruiksprofiel.

 • Eneco Flex 1 jaar

  Eneco Flex 1 jaar is een product voor de levering van elektriciteit met een variabele prijs die driemaandelijks wijzigt op basis van een tariefformule waarin de indexatieparameter Endex213 wordt ingevuld.

  De prijs van het product Eneco Flex 1 jaar voor de levering van elektriciteit wordt driemaandelijks berekend op basis van de indexatieparameter Endex213. De prijs wijzigt telkens op de eerste dag van een nieuw begonnen kwartaal.

  Voor berekening van de prijs per kWh wordt de indexatieparameter ingevuld in een tariefformule, die je kan terugvinden op je tariefkaart. De tariefformule (uitgedrukt in c/kWh) wordt steeds weergegeven exclusief btw en heeft steeds de eenvoudige vorm X * Endex213 + Y, waarbij X en Y prijscomponenten zijn die door Eneco bepaald worden en niet kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Op de tariefkaart staan prijzen voor particuliere klanten steeds weergegeven inclusief btw en prijzen voor professionele klanten steeds exclusief btw.

  Endex213 is het rekenkundig gemiddelde van de ICE Endex Belgian Power Base Load Futures noteringen (uitgedrukt in €/MWh) voor het betreffende kwartaal tijdens de eerste twee maanden van het voorgaande kwartaal. Je kan deze noteringen terugvinden op de website www.theice.com.

  De waarde van de indexatieparameter Endex213 is steeds gekend voor aanvang van het betreffende kwartaal.

  Gezien je reëel elektriciteitsverbruik jaarlijks gemeten wordt, zal je jaarverbruik verdeeld worden over de vier kwartalen van een jaar volgens een standaard verbruiksprofiel.

 • Eneco Go Flex Gas

  Eneco Go Flex Gas is een product met een variabele prijs die driemaandelijks wijzigt op basis van een tariefformule waarin de indexatieparameter TTF-DAHW wordt ingevuld.

  De prijs van het product Eneco Go Flex Gas wordt driemaandelijks berekend op basis van de indexatieparameter TTF-DAHW. De prijs wijzigt telkens op de eerste dag van een nieuw begonnen kwartaal.

  Voor berekening van de prijs per kWh wordt de indexatieparameter ingevuld in een tariefformule, die je kan terugvinden op je tariefkaart. De tariefformule (uitgedrukt in c/kWh) wordt steeds uitgedrukt exclusief btw en heeft steeds de eenvoudige vorm X * TTF-DAHW + Y. X en Y zijn prijscomponenten die door Eneco bepaald worden en niet kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Op de tariefkaart staan prijzen voor particuliere klanten steeds weergegeven inclusief btw en prijzen voor professionele klanten steeds exclusief btw.

  TTF-DAHW is het rekenkundig gemiddelde van de “Heren Price” (uitgedrukt in €/MWh) voor het betreffende kwartaal. Voor elke dag zal de “Heren Price” bestaan uit het rekenkundig gemiddelde van de “Bid” en “Offer” prijzen onder de titel “TTF Price Assessment”, zoals gepubliceerd in het rapport “ICIS Heren European Spot Gas Markets” voor de eerstvoorgaande Londense werkdag, met betrekking tot de volgende producten:
  • “Day Ahead”, indien de dag een Londense werkdag is;
  • “Weekend”, indien de dag geen Londense werkdag is.

  De waarde van de indexatieparameter TTF-DAHW is steeds pas gekend aan het einde van de betreffende kwartaal. Indien er een afrekening plaatsvindt op een moment waarop de waarde van de indexatieparameter voor het huidige kwartaal nog niet gekend is, dan zal voor het verbruiksvolume van het huidige kwartaal een waarde van de indexatieparameter berekend worden op basis van de tot dan toe gekende waarden van de "Heren Price".

  Gezien je reëel aardgasverbruik jaarlijks gemeten wordt, zal je jaarverbruik verdeeld worden over de vier kwartalen van een jaar volgens een standaard verbruiksprofiel.

 • Eneco Flex Gas 1

  Eneco Flex Gas 1 jaar is een product met een variabele prijs die driemaandelijks wijzigt op basis van een tariefformule waarin de indexatieparameter TTF103 wordt ingevuld.

  De prijs van het product Eneco Flex Gas 1 jaar wordt driemaandelijks berekend op basis van de indexatieparameter TTF103. De prijs wijzigt telkens op de eerste dag van een nieuw begonnen kwartaal.

  Voor berekening van de prijs per kWh wordt de indexatieparameter ingevuld in een tariefformule, die je kan terugvinden op je tariefkaart. De tariefformule (uitgedrukt in c/kWh) wordt steeds weergegeven exclusief btw en heeft steeds de eenvoudige vorm X * TTF103 + Y, waarbij X en Y prijscomponenten zijn die door Eneco bepaald worden en niet kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Op de tariefkaart staan prijzen voor particuliere klanten steeds weergegeven inclusief btw en prijzen voor professionele klanten steeds exclusief btw.

  TTF103 is het rekenkundig gemiddelde van de ICE Endex Dutch TTF Gas Base Load Futures noteringen (uitgedrukt in €/MWh) voor het betreffende kwartaal tijdens de maand voorafgaand aan het kwartaal. Je kan deze noteringen terugvinden op de website www.theice.com.

  De waarde van de indexatieparameter TTF103 is steeds gekend voor aanvang van het betreffende kwartaal.

  Gezien je reëel aardgasverbruik jaarlijks gemeten wordt, zal je jaarverbruik verdeeld worden over de vier kwartalen van een jaar volgens een standaard verbruiksprofiel.

 • Eneco Gas 1 jaar

  Eneco Gas 1 jaar is een product met een variabele prijs die driemaandelijks wijzigt op basis van een tariefformule waarin de indexatieparameter TTF303 wordt ingevuld.

  De prijs van het product Eneco Gas 1 jaar wordt driemaandelijks berekend op basis van de indexatieparameter TTF303. De prijs wijzigt telkens op de eerste dag van een nieuw begonnen kwartaal.

  Voor berekening van de prijs per kWh wordt de indexatieparameter ingevuld in een tariefformule, die je kan terugvinden op je tariefkaart. De tariefformule (uitgedrukt in c/kWh) wordt steeds weergegeven exclusief btw en heeft steeds de eenvoudige vorm X * TTF303 + Y, waarbij X en Y prijscomponenten zijn die door Eneco bepaald worden en niet kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Op de tariefkaart staan prijzen voor particuliere klanten steeds weergegeven inclusief btw en prijzen voor professionele klanten steeds exclusief btw.

  TTF303 is het rekenkundig gemiddelde van de ICE Endex Dutch TTF Gas Base Load Futures noteringen (uitgedrukt in €/MWh) voor het betreffende kwartaal tijdens de drie maanden voorafgaand aan het kwartaal. Je kan deze noteringen terugvinden op de website www.theice.com.

  De waarde van de indexatieparameter TTF303 is steeds gekend voor aanvang van het betreffende kwartaal.

  Gezien je reëel aardgasverbruik jaarlijks gemeten wordt, zal je jaarverbruik verdeeld worden over de vier kwartalen van een jaar volgens een standaard verbruiksprofiel.

 • Eneco Injectie

  Indien jij over een zonnepaneleninstallatie beschikt, dan val je mogelijks onder het nieuwe systeem voor zonnepanelen vanaf 2021. Meer info hierover op eneco.be/injectie. Indien dit het geval is dan zal jouw injectie apart afgerekend worden aan de hand van het injectietarief (Eneco Injection). Dit injectietarief wordt maandelijks berekend op basis van de indexatieparameter Belpex. Meer informatie over deze indexatieparameter kan je terug vinden onder het product Eneco Zon & Wind Flex. Het injectietarief is vrijgesteld van btw.

Nog steeds geen antwoord?

Vul dit veld in

Of bezoek hulp en contact voor alle hulplijnen

Waar komt je energie vandaan?

Oorsprong van elektriciteit geleverd door Eneco in Vlaanderen:  100% hernieuwbare energiebronnen 72,42%, fossiele brandstoffen 22,40%, nucleaire energie 2,85%, onbekende bronnen 1,57%, kwalitatieve warmtekrachtkoppeling 0,77%.