2

Sociaal tarief

Is het sociaal tarief actief op mijn contract?

Ga naar de productenpagina op je My Eneco om na te kijken of het sociaal tarief actief staat op je contract?

Ga naar My Eneco

Wat is sociaal tarief?

Het sociaal tarief is een aangepast energietarief voor beschermde residentiële klanten. Het is de federale overheid die de maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas bepaalt. De CREG publiceert elk kwartaal de nieuwe prijzen van het sociaal tarief. Deze prijzen zijn bij alle leveranciers hetzelfde. Meer informatie vind je op de website van de CREG.

Wanneer heb ik recht op het sociaal tarief?

Je hebt recht op het sociaal tarief als jij of iemand die op hetzelfde adres is gedomicilieerd een bepaalde tegemoetkoming geniet. Er zijn enkele instanties waar je deze tegemoetkoming aanvraagt, zoals het OCMW, de FOD Sociale Zekerheid, de Federale Pensioendienst, de zorgkas, Iriscare, AVIQ, enzovoort. De voorwaarden om recht te hebben op het sociaal tarief vind je op de website van de FOD.

Hoe verkrijg ik sociaal tarief bij Eneco?

We passen het sociaal tarief automatisch toe via een lijst van de FOD Economie. Je hoeft dus zelf niets te doen hiervoor. Wil je controleren of je op deze lijst staat, volg dan deze link.

Wij passen het sociaal tarief pas toe nadat wij de bevestiging van de FOD kregen en verwerkten. Van zodra sociaal tarief voor jou actief is, verschijnt de vermelding ‘Sociaal Tarief’ op je factuur.

Verliep de toekenning niet automatisch, neem dan contact op met één van onderstaande instanties. Vraag naar het attest dat specifiek bedoeld is voor het sociaal tarief bij een energieleverancier. Controleer je persoonlijke gegevens op het attest voor je het aan ons bezorgt.

Federale Pensioendienst
Meer informatie
Contactformulier
Telefoon: 1765

FOD Sociale Zekerheid 
Meer informatie
Contactformulier
Telefoon: 0800 120 33

Zorgkas (Vlaanderen)
Neem contact op met de Zorgkas gelinkt aan het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten.
Hier vind je alle contactgegevens

FOD Economie
Telefoon: 0800 12 033
E-mail: soc.ener@economie.fgov.be
Website: https://economie.fgov.be/nl/sociaal-tarief

Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie (Vlaanderen)
Telefoon: 02 533 12 41
Website: https://www.groeipakket.be/tegemoetkomingen

Het OCMW van je gemeente 
Meer informatie.

Waar zie ik of ik sociaal tarief heb?

Zodra we je sociaal tarief toepasten, zie je dit op je voorschot- en afrekeningsfactuur.  Je ziet er de vermelding ‘Sociaal Tarief’. Daarnaast zie je dit ook op My Eneco.

Wat als mijn recht op sociaal tarief vervalt?

Indien je recht op sociaal tarief vervalt, schakelen we je automatisch om naar de prijzen en voorwaarden van het goedkoopst equivalent product in vergelijking met het sociaal tarief. Krijg je als rechthebbende het volgende jaar opnieuw een tegemoetkoming, dan passen we het sociaal tarief automatisch toe. Je hoeft dus zelf geen actie te ondernemen. Krijg je geen sociaal tarief via de automatische toekenning, dan vraag je best opnieuw een papieren attest aan bij één van de bevoegde instanties. 

Hoe zie ik af van mijn recht op sociaal tarief?

Wil je afzien van je recht op sociaal tarief, laat je ons dit weten via een aangetekende brief. Wil je je vorige product terug, is het nodig dat je dit doet binnen 1 maand na ontvangst van je eerste voorschotfactuur met sociaal tarief. Breng je ons later op de hoogte, dan schakelen we je automatisch over naar het goedkoopste equivalent product in vergelijking met het sociaal tarief.

Wil je hierna opnieuw sociaal tarief krijgen, neem je contact op met de instantie die je je sociaal tarief toekende. Stuur ons een aangetekende brief om ons op de hoogte te brengen.

Kan ik nog genieten van het uitgebreid sociaal tarief voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming?

De uitbreiding van het sociaal tarief is van toepassing op de leveringen van elektriciteit en aardgas vóór 1 juli 2023. Vanaf 1 juli stopt de Federale overheid met het verlenen van het recht op sociaal tarief op basis van dit statuut.

Op de website van de FOD vind je meer informatie.

Tot wanneer krijg ik het sociaal tarief op basis van de verhoogde tegemoetkoming?

Je hebt recht op het uitgebreid sociaal tarief tot en met 30 juni 2023. Vanaf 1 juli 2023 schakel je over naar het goedkoopste product tegenover het sociaal tarief uit ons aanbod.

Kan ik me verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens in kader van de automatische toekenning van sociaal tarief?

Als klant heb je het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van de automatische toekenning van sociaal tarief. Neem hiervoor schriftelijk contact met ons op (Klantendienst Eneco, Battelsesteenweg 455i, 2800 Mechelen). Vergeet niet dat je ons in dat geval jaarlijks een geldig attest moet bezorgen om het sociaal tarief te kunnen behouden. 

Waar kan ik terecht met algemene vragen over sociaal tarief?

FOD Economie KMO, Middenstand en Energie 
North Gate III, Koning Albert II-laan 16 
1000 Brussel 
Gratis telefoonnummer 0800 120 33 
Gratis faxnummer 0800 120 57 
E-mail: info.eco@economie.fgov.be 
Website: economie.fgov.be 

Mijn sociaal tarief op basis van een verhoogde tegemoetkoming vervalt, wat nu?

We schakelen je vanaf 1 juli 2023 automatisch over naar het goedkoopste product uit ons aanbod. De omschakeling gebeurt nadat de federale overheid je recht op sociaal tarief op basis van een verhoogde tegemoetkoming stopzet. Je hoeft dus zelf niets te doen.