2

Betaalregeling

Komt je betaaldatum niet uit?

Je kan je betaaldatum aanpassen onderaan de facturen pagina op My Eneco.

Ga naar My Eneco

Ik kan niet op tijd betalen. Wat nu?

Je hebt standaard 18 dagen om je factuur te betalen. Uiteraard valt het wel eens voor dat je niet binnen deze termijn kunt betalen. Om te voorkomen dat we je extra kosten aanrekenen, kan je een uitstel van betaling of betaalplan aanvragen via My Eneco. Je vindt er ook een overzicht van je facturen en openstaand saldo. 

Hoe werkt een betaalplan?

Bij een betaalplan spreiden we je openstaande saldo over verschillende schijven. Je krijgt bij de opmaak van een betaalplan een communicatie met de gemaakte betaalafspraken. Kom je deze afspraken niet na, annuleren we het betaalplan.

Voor de betaling van de schijven gebruiken we dezelfde betaalmethode dan bij je gewone facturen. Kies je voor domiciliëring, dan bieden we de betalingen automatisch aan bij je bank. Zo voorkom je de annulering van je betaalplan en bijkomende herinneringskosten. Je betaalmethode pas je eenvoudig zelf aan via My Eneco.

Hoe vraag ik een betaalplan aan?

Kreeg je een afrekening die je graag gespreid wilt betalen, dan vraag je gemakkelijk een betaalplan aan via My Eneco. Klik bovenaan de pagina op Betalingsuitstel aanvragen en duid aan dat je graag in schijven wilt betalen.

Hoe vraag ik een betaaluitstel aan?

Om te voorkomen dat we je extra kosten aanrekenen, kan je een betaaluitstel aanvragen via My Eneco. Dit is enkel mogelijk bij facturen waar de vervaldatum van overschreden is.

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Voor dat je factuur vervalt, krijg je van ons een herinnering per mail. Als je de betaaltermijn met enkele dagen overschrijdt, krijg je van ons een tweede herinnering. Ontvangen we hierna geen betaling, dan sturen we jou een ingebrekestelling. Voor de 2e en 3e herinneringsbrief rekenen wij een kost aan. 

Nog steeds geen betaling ontvangen? Dan starten wij een invorderingsprocedure volgens de geldende wetgeving van jouw regio. Deze procedure brengt kosten met zich mee. We rekenen deze kosten aan jou door. Op dat moment vragen we de stopzetting van je contract (Vlaanderen) of de plaatsing van een budgetmeter (Wallonië) aan. 

Een volledig overzicht van je facturen vind je op My Eneco

Hoe contacteer ik het incassobureau?

We werken samen met 2 incassobureaus: Intrum en Flanderijn. Hieronder vind je de contactgegevens van beide bureaus: 

Intrum
02 708 30 33
Martelaarslaan 21 - bus 1001
9000 Gent

Flanderijn N.V.
03 289 14 90
Nassaustraat 37-41
2000 Antwerpen