2

Afrekening

Op zoek naar een antwoord op je vraag over je afrekening?

Lees hieronder meer.

Wanneer ontvang ik mijn (slot)afrekening?

Een afrekening wordt opgemaakt nadat we meterstanden ontvangen van je netbeheerder. Het is mogelijk dat tussen de opname van je meterstand en de ontvangst van deze factuur een periode van meerdere weken zit.

 

Wat is een correctiefactuur?

Wanneer je meterstanden en/of verbruik worden aangepast door de netbeheerder, brengen we dit in rekening via een correctiefactuur. In de correctiefactuur annuleren we de foutieve afrekening en rekenen we ze opnieuw aan met het juiste verbruik. De verbruiksgegevens vind je terug in de details van je factuur.

Een correctiefactuur is een aanvulling op je oorspronkelijke afrekening. Dat betekent dat je bij de betaling van een correctiefactuur ook rekening moet houden met je originele factuur:

Tip: Je kunt via je persoonlijke klantenzone op My Eneco je openstaand saldo raadplegen.

 

De meterstanden op mijn afrekening zijn verkeerd. Wat moet ik doen?

Als de meterstanden op je afrekening niet correct zijn, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We kunnen aan je netbeheerder vragen om de meterstanden aan te passen. Afhankelijk van de situatie vragen we je onderstaande info.

Bezorg ons deze gegevens per mail via het contactformulier.

Wanneer we van jou de nodige gegevens ontvangen hebben, vragen we aan de netbeheerder of een aanpassing mogelijk is. Dit kan enkele weken duren.

Let wel: de netbeheerder kan de aanpassing ook weigeren. In dat geval nemen we contact met je op voor verdere informatie.

Als de aanpassing gebeurd is, maken we voor jou een correctiefactuur op.

Ik wil een duplicaat van mijn factuur

Via je persoonlijke klantenzone My Eneco kan je al je facturen raadplegen. Je kan ze bekijken (door op het factuurnummer te klikken), downloaden of zelf afdrukken.

Veelgestelde vragen

 • Waar vind ik mijn welkomstkorting terug?

  Heb je ingetekend in een periode met een welkomstkorting? Dan vind je deze terug in de details van je eerstvolgende jaarafrekening.

  Let op: de kortingen worden pro rata toegekend. Dat betekent dat als je na 3 maanden al een afrekening ontvangt, we de korting toekennen op die 3 maanden, en nog niet op het volledige jaar. Het resterende bedrag ontvang je vervolgens op je volgende jaarafrekening.

 • Waar vind ik mijn korting van de Gezinsbond terug?

  In de detailafrekening van elektriciteit en aardgas op jouw jaarafrekening zie je dat je geniet van de gezinsbondkorting. De korting staat vermeldt onder Energiekosten Eneco.

 • Ik krijg geld terug op mijn jaarafrekening en toch worden mijn voorschotten verhoogd. Hoe komt dat?

  We berekenen je voorschot telkens op basis van het verbruik van de afgelopen jaren en de tarieven die voor jou van toepassing zijn. Als je minder verbruikt dan voorzien, zal je geld terugkrijgen op de afrekening. In de meeste gevallen zal je nieuwe voorschotbedrag dan lager zijn dan het oude bedrag. Er zijn echter situaties waarin het bedrag toch hoger ligt dan het vorige, bijvoorbeeld:

  • Je hebt minder verbruikt wegens een zachte winter en krijgt hierdoor terug op de afrekening. Het nieuwe voorschotbedrag ligt toch hoger omdat de volgende winter waarschijnlijk “normaal” zal zijn.
  • De distributietarieven die van toepassing zijn op de volgende periode zijn gestegen.
 • Wat is mijn jaarlijks verbruik?

  Ieder jaar moet je jouw meterstanden van elektriciteit en aardgas doorgeven. Aan de hand hiervan maken we een afrekening op. Het verschil tussen je huidige en de vorige meterstand bedraagt je verbruik. Op basis van je verbruik zal je ofwel nog moeten bijbetalen, of ontvang je eventueel een teruggave van ons. We kijken namelijk na hoeveel je al hebt betaald aan voorschotfacturen in dat jaar.

  Tip: Volg je verbruik zelf op via My Eneco.

 • Hoe wordt mijn gasverbruik van m³ omgezet naar kWh?

  Uw gasmeter meet uw verbruik in m3. Op uw factuur wordt het verbruik vermeld in kWh. Uw netbeheerder berekent de omzetting naar kWh op basis van de calorische waarde - deze bedraagt gemiddeld 10 - van aardgas in uw gebied. De calorische waarde kan verschillen per regio, door de omzetting in kWh betaal je de correcte prijs voor de geleverde warmte. Uw netbeheerder bezorgt ons het verbruik in kWh en hierop baseren we uw afrekening.

  • Waarom krijg ik minder terug dan het bedrag dat op mijn jaarafrekening staat?

   Als je een bedrag tegoed hebt, verrekenen we dit eerst met eventuele onbetaalde voorschotfacturen en/of kosten. Het verschil in jouw voordeel storten we terug.

  • Wat is de Bijdrage Energiefonds?

   We rekenen deze bijdrage op de afrekening. Eneco schrijft de bijdrage vervolgens door naar het Energiefonds die hiermee onder andere de werking van de VREG financiert.

   Voor 1 maart 2016
   De Bijdrage Energiefonds bedroeg vóór deze datum ongeveer 15 eurocent per maand.

   Van 1 maart 2016 tot 31 december 2017
   In deze periode wordt de jaarlijkse heffing berekend per aansluiting (of afnamepunt) op basis van het elektriciteitsverbruik. Dat betekent dat je per afnamepunt minstens 100 euro per jaar betaalt. Hieronder vind je de informatie die geldig is vanaf 1 januari 2017:

   Jaarlijks verbruik MWh(*)

   Energiebijdrage per afnamepunt/jaar(**)

   Tot 5 MWh

   100 euro

   Van 5 tot 10 MWh

   130 euro

   Van 10 tot 25 MWh

   290 euro

   Van 25 tot 50 MWh

   770 euro

   (*) 1 MWh = 1000 kWh 
   (**) Dit bedrag wordt geïndexeerd.

   Vanaf 1 januari 2018
   Voor je verbruik vanaf 1 januari 2018 zal je geen bijdrage meer betalen zoals ze hierboven beschreven is. Ze wordt aangepast naar onderstaande regeling:

   • Voor afnemers aangesloten op laagspanning (1000 volt of lager):
    • Huishoudelijke afnemers: 0,42 euro/maand = 5 euro/jaar
    • Niet-huishoudelijke afnemers: 7,87 euro/maand = 94,90 euro/jaar
   • Voor afnemers aangesloten op middenspanning (tussen 1000 Volt en 30 kiloVolt):  150 euro/maand = 1.800 euro/jaar
   • Voor afnemers aangesloten op hoogspanning (30 kiloVolt of hoger): 875 euro/maand = 10.500 euro/jaar
   • Klanten die recht hebben op sociaal tarief betalen deze heffing niet. 

   Let wel: het tarief voor 'huishoudelijke afnemer' geldt enkel voor de woning waar je gedomicilieerd bent. Voor een tweede verblijf betaal je de bijdrage voor niet-huishoudelijke afnemers.

   Indien je bijkomende vragen hebt hierover verwijzen we je graag door naar de website van de Vlaamse overheid.

  • Is het sociaal tarief toegekend op mijn jaarafrekening?

   We ontvangen van de FOD Economie automatisch wie recht heeft op sociaal tarief. Op jouw jaarafrekening zie je op de eerste pagina in de titel dat je geniet van sociaal tarief. Ook in de detailberekeningen vind je het tarief dat we voor jou hebben toegepast.

  • Is het prosumenten-tarief verrekend op mijn jaarafrekening?

   Sinds 1 juli 2015 betaal je in Vlaanderen het prosumenten-tarief als je zonnepanelen hebt. Het prosumenten-tarief is een kost van de distributienetbeheerder en vind je daarom aangerekend in de details van je elektriciteitsfactuur.

  • Glossarium

   De Bijdrage Energiefonds financiert de werking van de VREG, het sociaal energiebeleid, het beleid rond rationeel energieverbruik, beleid rond WKK en het beleid rond hernieuwbare energiebronnen.

   Bijdrage groene stroom: Eneco levert een jaarlijks vastgelegde bijdrage voor de ontwikkeling van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energie via het systeem van groene stroomcertificaten.

   Federale bijdrage elektriciteit bestaat uit de volgende componenten: werking CREG, het sociaal fonds (OCMW), fonds beschermde klanten, denuclearisatiefonds en fonds broeikasgassen.

   Federale bijdrage gas bestaat uit de volgende componenten: werking CREG, het sociaal fonds (OCMW) en beschermde klantenfondsen.

   Kosten WKK: Eneco levert een jaarlijks vastgelegde bijdrage voor de ontwikkeling van de elektriciteitsproductie uit warmtekrachtkoppeling via het systeem van de WKK-­certificaten.

   Netbeheerder: Je netbeheerder (intercommunale) is verantwoordelijk voor de goede en veilige werking van het elektriciteits­ en aardgasnet. Alle storingen aan het distributienet of de aansluiting (inclusief de meter) moet je aan hen te melden. Bovendien doen zij ook de jaarlijkse meteropname in jouw buurt.

   Prosumententarief: Aanvullend capaciteitstarief in het Vlaamse Gewest dat van toepassing is vanaf 01­/07/­2015 voor alle netgebruikers met een productie­installatie met een vermogen van max 10 kVA met een terugdraaiende teller.

   Toeslag beschermde klanten (gas) wordt geheven met het oog op de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van maximumprijzen voor de levering van aardgas aan residentiële beschermde klanten.

  • Wat doe ik in geval van stroompanne of gasreuk?

   Indien je te kampen hebt met een stroompanne of je merkt een gasreuk op, neem je best rechtstreeks contact op met je netbeheerder.

   Je vindt de nodige informatie op de website van Fluvius