2

Afrekening

Wanneer krijg jij je afrekening?

Op My Eneco vind je de periode van je volgende afrekening.

Ga naar My Eneco

Wat is een afrekening?

Op een afrekening staat hoeveel energie je in een bepaalde periode hebt verbruikt en wat daarvan de kosten zijn. Eén keer per jaar vraagt je netbeheerder om je meterstanden door te geven of stuurt je digitale meter deze automatisch door. Op basis van die meterstanden maken we een afrekening op. Daarin verrekenen we de door jou betaalde voorschotten met de werkelijke energiekosten.

Zijn de betaalde voorschotten niet voldoende om je energiekost te dekken, dan betaal je via de afrekening het verschil. Betaalde je teveel via je voorschotten, dan betalen we jou het verschil natuurlijk terug. ​ 

Wanneer krijg ik mijn afrekening?

Via My Eneco vind je terug wanneer je jaarlijkse meteropname valt. Heb je een digitale meter, dan gebeurt de opname van de meterstanden automatisch en krijgen wij deze op de eerste dag na je meteropnamemaand. Is je meteropnamemaand bijvoorbeeld april, dan krijgen we je meterstanden op 1 mei. Ook bij een verhuis of overstap naar een andere energieleverancier maken we een afrekening op.

6 tot 8 weken nadat wij je meterstanden ontvingen, krijg je van ons een afrekening. Heb je sociaal tarief, dan wachten we met het opmaken van je afrekening tot we alle correcte tarieven van de overheid kregen. Dit kan in sommige gevallen voor een vertraging van enkele weken zorgen.

Hebben jullie mijn meterstanden goed ontvangen?

Gaf je je meterstanden door aan de netbeheerder, dan stuurt hij deze door naar ons. Alle ontvangen meterstanden voegen we toe aan je Energy Monitor op My Eneco. Daar kijk je dus eenvoudig na welke meterstanden we van je netbeheerder kregen. Voor meterstanden van het type Officieel maken we een afrekening op. Dit duurt 6 tot 8 weken.

Ik kreeg slechts voor één aansluiting (gas of elektriciteit) een afrekening. Wanneer krijg ik de afrekening van mijn andere aansluiting?

Op het moment dat we je meterstanden ontvangen van de netbeheerder, maken we alles klaar om je afrekening op te maken. Het gebeurt soms dat we de meterstanden van je gas- en elektriciteitsaansluiting niet op hetzelfde moment ontvangen. Liefst maken we natuurlijk één afrekening op voor beide aansluitingen tezamen. Duurt het ontvangen van de ontbrekende meterstanden te lang, dan maken we alvast een afrekening op voor de meterstanden die we wél hebben. Geen zorgen, je ontbrekende afrekening komt er natuurlijk zo snel mogelijk aan!  

Wanneer krijg ik mijn terugbetaling?

Je ontvangt een terugbetaling binnen 18 dagen na de factuurdatum. Heb je een openstaand saldo? Dan verrekenen we je tegoed hiermee en storten we het resterende bedrag terug. Het rekeningnummer dat we hiervoor gebruiken, vind je terug op je afrekening.

Ik betaal mijn facturen via domiciliëring. Kan ik mijn afrekening per overschrijving betalen?

Natuurlijk! Contacteer hiervoor onze klantendienst via ons contactformulier. Zij zorgen er met plezier voor dat we de betaling van je afrekening niet automatisch aanbieden bij de bank.

Waarom is mijn afrekening zo hoog?

Er zijn een aantal zaken die ervoor kunnen zorgen dat je afrekening hoger is dan verwacht.

De gefactureerde periode
Standaard is de gefactureerde periode één jaar. Is dit door een verhuis of overstap van energieleverancier doorheen het jaar korter of langer, dan is het mogelijk dat er meer wintermaanden in de gefactureerde periode vallen. In dat geval kunnen de zomermaanden met een gemiddeld lager verbruik niet compenseren met de wintermaanden waar je gemiddeld meer verbruikt.

De tarieven
Wanneer je tarieven doorheen het jaar wijzigen, is het verstandig je voorschotbedrag hierop aan te passen. Via My Eneco bereken je gemakkelijk zelf je aanbevolen voorschotbedrag, zodat je verrassingen op de afrekening kan voorkomen. 

Geschatte meterstanden
Heb je een analoge meter en ontving de netbeheerder geen meterstanden via de jaarlijkse meteropname, dan maken zij een schatting. Dan is het verbruik op je afrekening mogelijk niet correct. Je vraagt dan eenvoudig een rechtzetting aan via deze pagina

Een te laag voorschotbedrag
Dekken je voorschotten niet je werkelijke energiekost, dan betaal je het verschil via je afrekening. Via My Eneco raadpleeg je doorheen het jaar eenvoudig je aanbevolen voorschotbedrag. Geef je meterstanden in op de Energy Monitor om onze aanbeveling nog beter af te stemmen op jouw persoonlijke situatie.

De meterstanden op mijn afrekening kloppen niet. Wat nu?

In het geval van afwijkende meterstanden, vraag je eenvoudig een rechtzetting aan via My Eneco. Klik op de 3 puntjes naast je afrekening en kies voor Meterstand betwisten. Je komt op een online invulformulier terecht waar je onder andere de correcte meterstanden kan invullen. Hou deze dus zeker bij de hand.

Een rechtzetting van je meterstanden gebeurt via een aanvraag bij de netbeheerder. Aanvaardt men de rechtzetting, dan krijg je van ons een correctiefactuur. Wordt de aanvraag geweigerd, dan nemen we uiteraard contact met je op. Dit kan enkele weken duren. 

De betwiste afrekening blokkeren we alvast. Voorschotten blijf je natuurlijk wel ontvangen. Het voorschotbedrag is echter gebaseerd op een mogelijk fout verbruik. Via My Eneco kies je eenvoudig zelf een passend voorschotbedrag. Ontvang je een correctiefactuur met het juist verbruik? Check dan zeker opnieuw via My Eneco wat je aanbevolen voorschotbedrag is. 

Waar vind ik een gedetailleerde afrekening?

Ontvang je je facturen via de post, dan krijg je een vereenvoudigde versie van je afrekening. Via My Eneco vind je steeds een gedetailleerde versie terug. Krijg je je facturen via mail, dan vind je ook een gedetailleerde afrekening in je mail.

Welke voorschotten verrekenen jullie op mijn afrekening?

Elk voorschot waarvan de maand volledig in de gefactureerde periode van je afrekening valt, verrekenen we met deze afrekening. Loopt je gefactureerde periode van je afrekening bijvoorbeeld tot 15 maart, verrekenen we de voorschotten tot en met februari. Het voorschot van maart verrekenen we dan met je volgende afrekening.

Hoe verdelen jullie mijn verbruik op mijn afrekening bij een productwissel?

Via de netbeheerder ontvangen wij jouw verbruiksgegevens. Je verbruik verdelen we over de verschillende periodes van je afrekening op basis van gemiddelde verbruiksprofielen. Ook deze profielen krijgen we van de netbeheerder. Of je een analoge meter of een digitale meter hebt, maakt hier geen verschil.

Waarom kreeg ik een tussentijdse afrekening?

Bij bepaalde wijzigingen aan je aansluiting, zoals de vervanging van je meter, krijgen we meetgegevens van je netbeheerder. Ook stuurt je netbeheerder soms correcties op oudere meterstanden. Voor sommige van deze wijzigingen zijn we verplicht om een tussentijdse afrekening op te maken. In ieder geval krijg je bij die afrekening een bijlage die uitlegt waarom je deze afrekening kreeg.

Waarom kreeg ik een herberekening van mijn afrekening?

We zorgen voor een herberekening van je afrekening wanneer we nieuwe, correctere facturatiegegevens kregen. Deze gegevens kunnen nieuwe meterstanden, maar ook nieuwe tarieven zijn. Heb je bijvoorbeeld recht op sociaal tarief, maar kreeg je al een afrekening met commerciële tarieven, dan zorgen we voor een factuur met de juiste tarieven. Ook de registratie van zonnepanelen zorgt regelmatig voor een herberekening van je afrekening.

Mijn meterstanden zitten vast. Wanneer krijg ik mijn afrekening?

Meterstanden die vastzitten of vertraagd zijn, zijn gelukkig niet verloren. We volgen dit nauw op en vanaf we jouw gegevens ontvangen, maken we zo snel mogelijk je afrekening op.

Ik heb zonnepanelen, maar jullie zijn hier nog niet van op de hoogte. Wat gebeurt er met mijn injectie?

Bij de installatie of aanpassing van zonnepanelen is het nodig dat je dit meldt aan je netbeheerder. Op het moment dat we de gegevens van jouw zonnepaneleninstallatie doorkrijgen van je netbeheerder, zorgen we voor een correcte facturatie van je injectie. Dit doen we met terugwerkende kracht tot de datum van de keuring van je installatie. Geen zorgen, geen enkele kWh gaat verloren!

Waar vind ik een kopie van mijn voorschotfactuur?

Via je My Eneco vind je gemakkelijk al je facturen terug. Klik op het factuurnummer van de factuur om de factuur te openen. Je kan je facturen bekijken, downloaden en afdrukken.