2

Met het One Planet Plan van Eneco naar een duurzame toekomst

EVD0003535-min.jpg

Met het One Planet Plan wil Eneco al in 2035 klimaatneutraal zijn. In eigen activiteiten en in de duurzame energie die we leveren aan onze klanten. Met concrete stappen draagt Eneco bij aan de versnelling van de duurzame energietransitie. Zo kunnen we de aarde leefbaar houden voor volgende generaties.

Eneco en klant, hand in hand naar klimaatneutraal in 2035.

Er is geen planeet B. Als we onze planeet leefbaar willen houden voor volgende generaties moeten we nu actie ondernemen om de aarde niet verder te laten opwarmen dan 1,5°C. Met het One Planet Plan, kiezen we voor duurzame energiebronnen.

Bekijk het One Planet Plan (pdf)

De klimaatacties

Hoe? Eneco kiest op alle vlakken voor duurzame energie via drie klimaatacties.

  • Radicale elektrificatie: We willen de industrie en mobiliteit grootschalig elektrificeren met hernieuwbare stroom uit nieuwe wind- en zonneparken.
  • Uitfaseren van aardgas: Dit door ombouw of sluiting van onze gascentrales en het verduurzamen van aardgasgestookte woningen, gebouwen met woningisolatie, (hybride) warmtepompen en warmtenetten
  • Duurzame warmte: Daarnaast willen we​ de uitrol van duurzame warmte zoals warmtepompen en geothermie versnellen. Door innovatie en investeringen in duurzame bronnen zoals geothermie, aquathermie, elektrode boilers, Warmte-Koude-Opslag (WKO), groen gas en groene waterstof.
oneplanet-backdrop.png

De klimaat roadmap

In de klimaat roadmap zetten concrete stappen ons op weg naar een duurzame toekomst. We baseren ons op ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke bereidheid (draagvlak en marktacceptatie), aanscherping van het klimaatbeleid en technische- en economische haalbaarheid. Om zo doelen, mijlpalen en acties vast te leggen op vlak van duurzame energie.

De onderliggende aannames in onze klimaat roadmap zijn extern gevalideerd door Boston Consulting Group (BCG) om te bepalen of de daaruit voortvloeiende keuzes logisch zijn om bij te dragen aan het bereiken van onze ambitie voor 2035.

Ga samen met Eneco voor een duurzame toekomst

Bereken je prijs voor groene energie