2

Wallonië

Kan ik genieten van de beschermende maatregel?

Sinds 9 oktober 2020 is er een nieuwe beschermende maatregel ingevoerd waar je van kan genieten wanneer je financieel lijdt onder de gevolgen van COVID. Om eventueel te genieten van deze maatregel dien je een aanvraag in bij je distributienetbeheerder met bewijsvoering voor 31 maart 2021. Volgende 3 zaken voeg je toe aan je aanvraag:

 • Naam, voornaam, postadres of e-mailadres van de aanvrager EN
 • Een kopie van de brief ‘aanvraag budgetmeter’ die verstuurd werd tussen 18/3/2020 en 31/3/2021
 • Een attest van een instantie waaruit blijkt dat jij, of een lid van jouw gezin, zich in een van de volgende gevallen bevindt:
  • je geniet van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (attest van de instantie die jouw uitkering betaalt),
  • je geniet of hebt genoten als zelfstandige van het overbruggingsrecht (attest van de instantie die je toelagen betaalt),
  • je ontvangt een uitkering als volledig werkloze (attest van de instantie die jouw uitkering betaalt),
  • je geniet van het recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) statuut  (attest van je mutualiteit)

Wanneer je distributienetbeheerder je aanvraag heeft goedgekeurd neemt deze je over van Eneco gedurende 1 jaar. Je elektriciteit en aardgas wordt gefactureerd aan het sociaal tarief door je distributienetbeheerder. Van Eneco ontvang je een eindafrekening.

De beschermende maatregel kan ook aangevraagd worden via je plaatselijk OCMW of een erkend centrum voor sociale dienstverlening.

Ik heb een budgetmeter in Wallonië, hoe kan ik het saldo van mijn kaart opladen tijdens de quarantaine?

Ores en Resa bieden de mogelijkheid om het saldo van jouw kaart te bevriezen tijdens de quarantaine. De procedure is beschikbaar op hun website. Let op: De energie die u tijdens de quarantaine gebruikt is niet gratis, maar wordt achteraf in rekening gebracht.

Ik woon in Wallonië en ik heb een budgetmeterinstallatieprocedure lopen, wordt deze nog geplaatst tijdens de quarantaine?

Nee, alle procedures zijn tot nader order opgeschort.

Veelgestelde vragen

 • Je bent op pensioen, heb je ook recht op de tussenkomst van de overheid?

  Neen. Enkel werknemers die in het statuut van tijdelijke werkloosheid geplaatst worden als gevolg van de COVID- 19- maatregelen.

 • Ik kan mijn voorschotfactuur niet betalen deze maand wegens de impact van het coronavirus.

  Je hebt standaard 18 dagen om je factuur te betalen. Deze betaaldatum kan uitgesteld worden. Om te voorkomen dat we je extra kosten aanrekenen, kan je een uitstel van betaling aanvragen via My Eneco (hier kan je ook je openstaand saldo terugvinden) eens de betaaldatum overschreden is en wanneer je per overschrijving betaalt. We vragen je om de betaling uit te voeren wanneer het betaaluitstel is afgelopen.

 • Ik kan op dit ogenblik mijn factuur niet betalen omdat ik vast zit in het buitenland, wat doe ik?

  Je hebt standaard 18 dagen om je factuur te betalen. Om te voorkomen dat we je extra kosten aanrekenen, kan je een domiciliëring aanvragen via My Eneco voor je toekomstige facturen. Bovendien vind je via dit online platform een overzicht van je openstaande saldo en kan je er ook voor kiezen om de facturen per e-mail te ontvangen. Zo ben je zeker dat je alle facturen ontvangt en deze tijdig worden betaald.

 • Heeft thuiswerken een impact op mijn energiefactuur?

  Dat kan impact hebben op je jaarafrekening, niet op je maandelijkse voorschotten. Nu je thuis werkt verwarm je natuurlijk iets meer overdag en ook je elektriciteitsverbruik zal stijgen. Langs de andere zijde, heb je nu zonnepanelen dan profiteer je optimaal van je investering.

  Om opleg te vermijden kan je eventueel tijdelijk je voorschotbedrag verhogen via My Eneco.

 • Wat met mijn meteropname die er zit aan te komen?

  Sinds kort komt de netbeheerder terug langs om je meterstanden op te nemen. Ze wijzigen wel hun aanpak. Er wordt eerst een brief verstuurd met een kaartje. Op dit kaartje vullen vul je de huidige meterstanden in en dit kaartje plaats je voor het raam. De netbeheerder komt later langs en leest de meterstanden af van het kaartje.

  Hou dus zeker de post in de gaten tijdens je meteropnamemaand. Indien van je van de netbeheerder de vraag krijgt om je meterstanden door te geven raden we je aan dit ook te doen.

  • Komt de levering van elektriciteit en gas in gedrang?

   Neen, daarover kunnen we je snel geruststellen. We blijven gewoon energie leveren. De levering van gas en elektriciteit wordt beschouwd als kritische infrastructuur voor een land. De levering is dus ten alle tijde gegarandeerd.

Nog steeds geen antwoord?

Vul dit veld in

Of bezoek hulp en contact voor alle hulplijnen