2

Vlaanderen

Wat zijn de maatregelen van de Vlaamse overheid voor de Coronacrisis?

De maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan zijn ingrijpend en hebben een grote impact, ook op de inkomsten van vele gezinnen. In de eerste plaats voor gezinnen waarvan één of meerdere gezinsleden in het stelsel van tijdelijke werkloosheid terechtkomen.

Daarom besliste de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir deze gezinnen financieel door deze moeilijke periode te helpen. De Vlaamse overheid draagt hun water- en energiefactuur voor een periode van 1 maand.

Wie komt in aanmerking?

Werknemers die in het statuut van tijdelijke werkloosheid geplaatst worden als gevolg van de COVID-19-maatregelen, de Coronacrisis.

Wat moet een werknemer in technische werkloosheid in Vlaanderen hiervoor doen?

Niets, het is de bedoeling dat de Vlaamse overheid via informatie van de RVA - Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening komt tot een automatische en rechtstreekse storting van het bedrag op de rekening van de werknemer.

Hoe hoog is de tussenkomst van de overheid?

De tussenkomst wordt gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur van alle huishoudens. Op die manier kan de tussenkomst het snelst gestort worden. Deze vergoeding bedraagt in totaal 202,68 € en is als volgt samengesteld:

   • voor water 30,77 euro
   • voor de verwarmingskosten 95,05 euro
   • voor de elektriciteitskosten 76,86 euro

Wat met een factuur van uw water of energieleverancier die u in tussentijd krijgt?

Die factuur blijft verschuldigd tegen de uiterlijke betaaldatum die vermeld staat op de factuur. U kan steeds terecht bij uw water- of energieleverancier voor betalingsmodaliteiten indien de betaling van deze factuur moeilijk is. De tussenkomst voor 1 maand van de Vlaamse overheid wordt evenwel zo snel mogelijk gestort teneinde het geheel van gezinsfacturen draaglijk te maken.

Wat als de werknemer niet de contractant is van de water- of energieleverancier?

Het is de bedoeling dat de Vlaamse overheid zich in samenwerking met de RVA - Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening zo organiseert dat het bedrag terecht komt op de rekening van de werknemer. Hiervoor zal men zich baseren op de adresgegevens.

U bent geen rechtstreekse klant, maar bijvoorbeeld bewoner in een appartementsgebouw met gemeenschappelijke watermeter op naam van de syndicus?

Toch zal u deze tussenkomst van de Vlaamse overheid ontvangen op uw eigen rekeningnummer.

U woont in een appartement of een wooneenheid van een sociale huisvestingsmaatschappij die collectief verwarmd wordt?

Toch zal u deze tussenkomst van de Vlaamse overheid ontvangen op uw eigen rekeningnummer.

Moeten alle gezinsleden tijdelijk werkloos zijn om de tussenkomst te krijgen?

Neen. 1 werknemer in het gezin is voldoende om de tussenkomst te krijgen.

U beschikt over een budgetmeter en krijgt geen energie- en of waterfactuur?

Toch zal u deze tussenkomst van de Vlaamse overheid ontvangen op uw eigen rekeningnummer.

Meer dan 1 gezinslid is tijdelijk werkloos. Ontvangt het gezin dan meerdere tussenkomsten?

Ja. Er zal voorzien worden in één tussenkomst per werknemer in het statuut van tijdelijke werkloosheid.

Wat als je deeltijds technisch werkloos bent in Vlaanderen? Wordt de premie pro rata uitbetaald?

Het recht op de forfaitaire vergoeding wordt geopend bij 1 dag tijdelijke werkloosheid door coronamaatregelen. Er is dus geen pro-rata berekening en je ontvangt het volledige saldo van de Vlaamse overheid.

Wanneer wordt de betaling uitgevoerd voor technisch werklozen in Vlaanderen?

Dit is afhankelijk wanneer de aanlevering van de gegevens door de RVA (Rijkdienst voor Arbeidsvoorziening) zal plaatsvinden. Nadien heeft de Vlaamse administratie ongeveer 14 dagen nodig om tot uitbetaling van de premie over te gaan.

Wat moet een werknemer in technische werkloosheid in Vlaanderen doen om van de maatregel te kunnen gebruikmaken?

Niets, het is de bedoeling dat de Vlaamse overheid via informatie van de RVA - Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening komt tot een automatische en rechtstreekse storting van het bedrag op de rekening van de werknemer.

Veelgestelde vragen

 • Je bent op pensioen, heb je ook recht op de tussenkomst van de overheid?

  Neen. Enkel werknemers die in het statuut van tijdelijke werkloosheid geplaatst worden als gevolg van de COVID- 19- maatregelen.

 • Ik kan mijn voorschotfactuur niet betalen deze maand wegens de impact van het coronavirus.

  Je hebt standaard 18 dagen om je factuur te betalen. Deze betaaldatum kan uitgesteld worden. Om te voorkomen dat we je extra kosten aanrekenen, kan je een uitstel van betaling aanvragen via My Eneco (hier kan je ook je openstaand saldo terugvinden) eens de betaaldatum overschreden is en wanneer je per overschrijving betaalt. We vragen je om de betaling uit te voeren wanneer het betaaluitstel is afgelopen.

 • Ik kan op dit ogenblik mijn factuur niet betalen omdat ik vast zit in het buitenland, wat doe ik?

  Je hebt standaard 18 dagen om je factuur te betalen. Om te voorkomen dat we je extra kosten aanrekenen, kan je een domiciliëring aanvragen via My Eneco voor je toekomstige facturen. Bovendien vind je via dit online platform een overzicht van je openstaande saldo en kan je er ook voor kiezen om de facturen per e-mail te ontvangen. Zo ben je zeker dat je alle facturen ontvangt en deze tijdig worden betaald.

 • Heeft thuiswerken een impact op mijn energiefactuur?

  Dat kan impact hebben op je jaarafrekening, niet op je maandelijkse voorschotten. Nu je thuis werkt verwarm je natuurlijk iets meer overdag en ook je elektriciteitsverbruik zal stijgen. Langs de andere zijde, heb je nu zonnepanelen dan profiteer je optimaal van je investering.

  Om opleg te vermijden kan je eventueel tijdelijk je voorschotbedrag verhogen via My Eneco.

 • Wat met mijn meteropname die er zit aan te komen?

  Sinds kort komt de netbeheerder terug langs om je meterstanden op te nemen. Ze wijzigen wel hun aanpak. Er wordt eerst een brief verstuurd met een kaartje. Op dit kaartje vullen vul je de huidige meterstanden in en dit kaartje plaats je voor het raam. De netbeheerder komt later langs en leest de meterstanden af van het kaartje.

  Hou dus zeker de post in de gaten tijdens je meteropnamemaand. Indien van je van de netbeheerder de vraag krijgt om je meterstanden door te geven raden we je aan dit ook te doen.

  • Komt de levering van elektriciteit en gas in gedrang?

   Neen, daarover kunnen we je snel geruststellen. We blijven gewoon energie leveren. De levering van gas en elektriciteit wordt beschouwd als kritische infrastructuur voor een land. De levering is dus ten alle tijde gegarandeerd.

Nog steeds geen antwoord?

Vul dit veld in

Of bezoek hulp en contact voor alle hulplijnen