2

Vragen over de situatie in Oekraïne en de invloed op je gasfactuur

Al kennis gemaakt met je online klantenzone?

Makkelijk en snel online je energiezaken regelen. We helpen je zo spoedig mogelijk verder.

Ga naar My Eneco

Heeft de situatie in Oekraïne gevolgen voor mijn gasfactuur?

De gascrisis houdt Europa in de greep. Door de Russische aanval op Oekraïne stijgt de gasprijs naar het hoogste niveau dit jaar. De Russische mobilisatie komt er op een moment dat de Europese energiebevoorrading kwetsbaar is: de gasvoorraden stonden nog nooit zo vroeg in het jaar zo laag. 

Rusland is een grote leverancier van gas en de angst is dat de gaskraan vanuit dat land dichtgaat vanwege de oorlog in Oekraïne. De Russische aanval op Oekraïne heeft dan ook grote gevolgen voor de gasprijs. De prijzen schieten elke dag meer en meer de hoogte in op de gasbeurzen.

Eind vorig jaar bereikte de gasprijs al een recordhoogte door de grote vraag vanuit de industrie, die zich herstelt van de coronacrisis, en lage reserves. Rusland kwam daarbij wel langetermijncontracten na, maar volgens kenners was het land weigerachtig bij verzoeken om op de korte termijn extra gas te leveren.

De Nederlandse gasmarkt TTF (Title Transfer Facility) is de grootste gasmarkt in Europa en de referentiemarkt voor de gasprijzen in België. Aardgasprijzen worden vastgesteld op basis van vraag en aanbod. De aardgasprijzen worden beïnvloed door verschillende factoren en bewegen gedurende de dag. Aan het eind van elke dag delen de belangrijkste spelers op de markt – anoniem – de marktprijzen. Deze marktprijzen worden verzameld en meestal via leveranciers weer verspreid. Deze cijfers noemen we de tarieven op de termijnmarkt (TTF markt): de groothandelsprijzen die worden gehanteerd voor contracten in de toekomst. Dit kan volgende week, volgende maand, volgend kwartaal of volgend kalenderjaar zijn. 

Natuurlijk hebben directe marktschommelingen niet onmiddellijk hun invloed op de gasprijzen van je contract. Als je een vaste prijs hebt, is er natuurlijk een prijsgarantie die geldt. Heb je een variabel contract worden je prijzen elke drie maand pas herzien. 

Gaan we nog wel gas geleverd krijgen?  

België is zelf maar voor 2,1 % van het geleverde gas afhankelijk voor de levering vanuit Rusland. Het aardgas dat we in België verbruiken, komt hoofdzakelijk uit Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en de VS. Het gas wordt aangevoerd via ondergrondse en onderzeese pijpleidingen maar ook met gastankers, die het gas in vloeibare vorm leveren in de terminal van Zeebrugge. De LNG terminal in Zeebrugge is één van de grootste en belangrijkste locaties voor de aanvoer van aardgas in Europa. Voorlopig zijn er nog geen berichten over problemen met de gastoevoer. Bij de netbeheerder Fluxys Belgium klinkt het dat 'alles normaal' loopt. Er zijn ook geen meldingen van problemen in naburige landen. Uiteraard houden we de situatie voortdurend in de gaten.

België is maar voor 2,1% afhankelijk van Rusland. Waarom heeft dit dan invloed op onze prijzen?

De gasprijs wordt bepaald op de internationale markten. De Nederlandse gasmarkt TTF (Title Transfer Facility) is de grootste gasmarkt in Europa en de referentiemarkt voor de gasprijzen in België. Aardgasprijzen worden vastgesteld op basis van vraag en aanbod. De aardgasprijzen worden beïnvloed door verschillende factoren en bewegen gedurende de dag. Aan het eind van elke dag delen de belangrijkste spelers op de markt – anoniem – de marktprijzen. Deze marktprijzen worden verzameld en meestal via leveranciers weer verspreid. Deze cijfers noemen we de tarieven op de termijnmarkt (TTF markt): de groothandelsprijzen die worden gehanteerd voor contracten in de toekomst. Bij Eneco België kopen we ons hoogcalorisch gas lokaal in vanuit Zeebrugge via het Zeebrugge Trading Point (ZTP).

Hoe kan ik mijn gasfactuur beperken?

De eerste stap om te gaan besparen op je energiefactuur is om een goed inzicht te krijgen in wat je energieverbruik per maand is. Let hierbij wel goed op dat je een overzicht van het gehele jaar hebt, aangezien het gasverbruik sterk kan verschillen door de maanden heen.

Uiteraard ga je minder gas verbruiken als de temperaturen hoger worden de komende maanden. Toch kan je ook structurele zaken gaan veranderen om op een meer permanentere manier je gasverbruik te gaan verlagen. Investeringen in isolatie, duurzame verwarming en eigen productie via zonnepanelen verlaagt je factuur en verdienen zichzelf terug.

Koopt Eneco Russisch gas?

Eneco Groep heeft lopende contracten met een aantal dochterbedrijven van Gazprom in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dit voornamelijk voor de levering aan Nederlandse klanten. Belgische klanten krijgen geen gas van deze contracten. Eneco Groep doet deze lopende contracten verder uit, maar gaat geen nieuwe engagementen aan met Russische bedrijven onder deze omstandigheden. Uiteraard volgen we als Eneco ook de wetgeving, reglementering en richtlijnen op Europees en nationaal niveau. Ook eventuele Europese handelsbeperkingen en sancties t.o.v. Rusland worden nageleefd. Binnen het kader van ons One Planet Plan werken we verder naar een totale uitfasering van het gasverbruik tegen 2035. Dit door verder in te zetten op de uitbreiding van hernieuwbare energie via investeringen in zon en wind, een verdere elektrificatie van mobiliteit en warmte en het inzetten op energie-efficiëntie.