2

Vragen over de situatie in Oekraïne en de invloed op je gasfactuur

Hoe hard is de gasprijs gestegen?

De prijsstijging van de groothandelsprijs van gas is ongezien. Onderstaande grafiek toont de stijging van aardgas vanaf 1 januari 2021.

Evolutie groothandelsprijs aardgas (€/MWh)

Heeft de situatie in Oekraïne gevolgen voor mijn gasfactuur?

De gascrisis houdt Europa in haar greep. Door de Russische aanval op Oekraïne stijgt de gasprijs naar het hoogste niveau ooit. De Russische mobilisatie komt er op een moment dat de Europese energiebevoorrading kwetsbaar is: de gasvoorraden stonden nog nooit zo vroeg in het jaar zo laag. 

Rusland is een grote leverancier van gas en de angst is dat de gaskraan vanuit dat land dichtgaat vanwege de oorlog in Oekraïne. De Russische aanval op Oekraïne heeft dan ook grote gevolgen voor de gasprijs. De prijzen schieten elke dag meer en meer de hoogte in op de gasbeurzen.

Eind vorig jaar bereikte de gasprijs al een recordhoogte door de grote vraag vanuit de industrie, die zich herstelt van de coronacrisis, en lage reserves. Rusland kwam daarbij wel langetermijncontracten na, maar volgens kenners was het land weigerachtig bij verzoeken om op de korte termijn extra gas te leveren.

De Nederlandse gasmarkt TTF (Title Transfer Facility) is de grootste gasmarkt in Europa en de referentiemarkt voor de gasprijzen in België. Aardgasprijzen worden vastgesteld op basis van vraag en aanbod. De aardgasprijzen worden beïnvloed door verschillende factoren en bewegen gedurende de dag. Aan het eind van elke dag delen de belangrijkste spelers op de markt – anoniem – de marktprijzen. Deze marktprijzen worden verzameld en meestal via leveranciers weer verspreid. Deze cijfers noemen we de tarieven op de termijnmarkt (TTF markt): de groothandelsprijzen die worden gehanteerd voor contracten in de toekomst. Dit kan volgende week, volgende maand, volgend kwartaal of volgend kalenderjaar zijn. 

Natuurlijk hebben directe marktschommelingen niet onmiddellijk hun invloed op de gasprijzen van je contract. Als je een vaste prijs hebt, is er een prijsgarantie die geldt. Heb je een variabel contract worden je prijzen elke drie maand herzien. 

Gaan we nog wel gas geleverd krijgen?  

België is zelf maar voor 2,1 % van het geleverde gas afhankelijk voor de levering vanuit Rusland. Het aardgas dat we in België verbruiken, komt hoofdzakelijk uit Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en de VS. Het gas wordt aangevoerd via ondergrondse en onderzeese pijpleidingen maar ook met gastankers, die het gas in vloeibare vorm leveren in de terminal van Zeebrugge. De LNG terminal in Zeebrugge is één van de grootste en belangrijkste locaties voor de aanvoer van aardgas in Europa. Voorlopig zijn er nog geen berichten over problemen met de gastoevoer. Bij de netbeheerder Fluxys Belgium klinkt het dat 'alles normaal' loopt. Er zijn ook geen meldingen van problemen in naburige landen. Uiteraard houden we de situatie voortdurend in de gaten.

België is maar voor 2,1% afhankelijk van Rusland. Waarom heeft dit dan invloed op onze prijzen?

De gasprijs wordt bepaald op de internationale markten. De Nederlandse gasmarkt TTF (Title Transfer Facility) is de grootste gasmarkt in Europa en de referentiemarkt voor de gasprijzen in België. Aardgasprijzen worden vastgesteld op basis van vraag en aanbod. De aardgasprijzen worden beïnvloed door verschillende factoren en bewegen gedurende de dag. Aan het eind van elke dag delen de belangrijkste spelers op de markt – anoniem – de marktprijzen. Deze marktprijzen worden verzameld en meestal via leveranciers weer verspreid. Deze cijfers noemen we de tarieven op de termijnmarkt (TTF markt): de groothandelsprijzen die worden gehanteerd voor contracten in de toekomst.

Hoe kan ik mijn gasfactuur beperken?

Door te besparen op je energieverbruik; Tracht inzicht te krijgen in je energieverbruik per maand. Let hierbij goed op dat je een overzicht van het gehele jaar hebt, aangezien het gasverbruik sterk kan verschillen door de maanden heen. Uiteraard ga je meer gas verbruiken als de temperaturen dalen de komende maanden.

Je verwarming enkele graden lager zetten, korter of minder warm douchen en steeds alle lichten doven blijven de belangrijkste ingrepen. Je kan ook structurele zaken gaan veranderen om op een meer permanentere manier je gasverbruik te gaan verlagen. Investeringen in isolatie, duurzame verwarming en eigen productie via zonnepanelen verdienen zichzelf op korte termijn terug.

Koopt Eneco Russisch gas?

Eneco Groep heeft lopende contracten met een aantal dochterbedrijven van Gazprom in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, voornamelijk voor de levering aan Nederlandse klanten. Belgische klanten krijgen geen gas van deze contracten. Eneco Groep zit deze lopende contracten uit, maar gaat geen nieuwe engagementen aan met Russische bedrijven onder deze omstandigheden. Uiteraard volgen we als Eneco ook de wetgeving, reglementering en richtlijnen op Europees en nationaal niveau. Ook eventuele Europese handelsbeperkingen en sancties t.o.v. Rusland worden nageleefd. Binnen het kader van ons One Planet Plan werken we verder naar een totale uitfasering van het gasverbruik tegen 2035. Dit door verder in te zetten op de uitbreiding van hernieuwbare energie via investeringen in zon en wind, een verdere elektrificatie van mobiliteit en warmte en het inzetten op energie-efficiëntie.