2

Wat is MIG6?

Alles wat je moet weten over het MIG6 project in de energiemarkt en de gevolgen voor jou als Eneco-klant.

Wat staat er te gebeuren?

Tijdens de maanden november en december ondergaat de ganse Belgische energiesector een grootschalige verandering. De uitwisseling van gegevens binnen de energiemarkt gebeurt nu per leverancier en netbeheerder op een eigen manier. Denk bijvoorbeeld aan je meterstanden, je adresgegevens, waar je klant bent, e.d. Vanaf december zullen we met alle energiespelers deze gegevens gaan beheren en hanteren op eenzelfde manier. We evolueren hierbij naar een centraal datasysteem waarin alle gegevens toekomen. Dit geldt dus zowel voor Eneco als de andere leveranciers en netbeheerders 

Concreet betekent dit dat het nieuwe systeem zal zorgen voor een centrale verwerking van alle gegevens zoals meterstanden en verbruiksgegevens van alle klanten. Daardoor kunnen we energiedata sneller en volgens nieuwe, moderne standaarden tussen alle partijen delen. Dit zal de service naar onze klanten toe verder verbeteren en in de nabije toekomst nieuwe mogelijkheden brengen die de energietransitie ondersteunen. 

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het nieuwe marktproces en de daarbij horende IT-systemen worden op een planmatige manier overgezet. We gaan tussen november en december geleidelijk over van het oude naar het nieuwe systeem. Hiervoor is een duidelijk scenario opgesteld dat alle energiespelers volgen.   

Wat is de impact op jou?

Jij als klant zal hier in veel gevallen niets van merken. Allereerst: de overstap op het nieuwe datasysteem heeft geen impact op de levering van energie. Jouw energielevering blijft gegarandeerd. De enige impact is op achtergrondprocessen die ons in staat stellen je factuur op te maken. De informatie die we hiervoor nodig hebben, komt sowieso toe. Alleen is het mogelijk dat hier een lichte vertraging op te merken is. 

Facturen

Veelgestelde vragen

 • Ik ben een nieuwe klant bij Eneco, maar ik kreeg nog geen eerste voorschotfactuur?

  Welkom bij Eneco! De verwerking van je contract loopt naar aanleiding van de overstap naar het nieuwe datasysteem vertraging op. Uiteraard behouden we je originele startdatum en meterstanden, maar het kan zijn dat een eerste voorschotfactuur wat langer op zich laat wachten dan gewoonlijk. Maak je geen zorgen, je energievoorziening blijft gegarandeerd.

  Ook kan het zijn dat je nog een voorschotfactuur ontvangt van je oude leverancier en dat de opmaak van je slotfactuur wat vertraging oploopt. Je contract met Eneco is gelukkig wel in orde.

 • Ik heb mijn eerste voorschotfactuur gekregen, maar dit bedrag komt niet overeen met het bedrag dat werd afgesproken?

  Door de overstap naar het nieuwe datasysteem hebben we je contract later dan gewoonlijk kunnen verwerken. Daardoor hebben we je eerste voorschotfactuur niet op tijd kunnen versturen. Het totaal geschat bedrag dat je op jaarbasis betaalt, werd daardoor verdeeld over een kortere periode. Om die reden ligt je maandelijks voorschotbedrag hoger dan verwacht. We willen er namelijk voor zorgen dat je betaalde voorschotten voldoende zijn om je geschat jaarbedrag te dekken, zodat je niet hoeft bij te betalen bij je jaarlijkse afrekening.

 • Ik ben overgestapt naar een andere leverancier, maar ik kreeg nog geen slotfactuur van jullie?

  Door de overstap naar het nieuwe datasysteem is er vertraging op de verwerking van je overstap. Van zodra we je meterstanden ontvangen van de netbeheerder, zorgen we ervoor dat je een correcte slotfactuur ontvangt. Hierbij respecteren we uiteraard je originele einddatum. Het kan zijn dat je in tussentijd nog een extra voorschotfactuur ontvangt van ons. Dit verrekenen we uiteraard op je slotfactuur, zodat je enkel betaalt voor de energie die je hebt gebruikt.

Meters en meterstanden

Veelgestelde vragen

 • Worden mijn jaarlijkse meterstanden tijdens de overstap nog opgenomen?

  Ja, de netbeheerder komt op het geplande moment langs om je meterstanden op te nemen of stuurt je een brief, zodat je je meterstanden zelf kan doorgeven. Heb je een digitale meter, dan stuurt deze je meterstanden op het geplande moment door naar je netbeheerder. Het doorsturen van deze  meterstanden naar ons kan vertraging oplopen, dus je jaarlijkse afrekening kan wat later komen dan verwacht.

  Ook de meterstanden van je ‘groene meter’ worden zoals gepland opgenomen (Brussel). Er is geen impact naar de berekening van je groenestroomcertificaten.

 • Mijn meterstanden werden fout opgenomen. Is een correctie mogelijk tijdens de overstap?

  Ja, we blijven correcties uitvoeren en garanderen een correcte afrekeningsfactuur. De verwerking van deze correctie kan langer duren dan gewoonlijk.

 • Kan ik tijdens de overstap een meter laten plaatsen of afsluiten?

  Ja, het blijft mogelijk om een nieuwe meter aan te sluiten, te vervangen, te (her)openen of af te sluiten. De overstap naar het nieuwe datasysteem heeft geen impact op de werking van de netbeheerder op het terrein. In het geval van het sluiten van de meter, kan de verwerking achter de schermen en het opmaken van een slotafrekening vertraging oplopen.

 • Kan ik tijdens de overstap een nieuwe aansluiting voor gas of elektriciteit aanvragen?

  Ja, zowel de aanvraag als de uitvoering van een nieuwe aansluiting blijft mogelijk. De overstap naar het nieuwe datasysteem heeft geen impact op de werking van de netbeheerder op het terrein.

 • Kan ik tijdens de overstap mijn budgetmeter of vermogensbegrenzer laten deactiveren?

  Ja, de deactivatie van budgetmeters en vermogensbegrenzers blijft mogelijk. De verwerking achter de schermen kan wel vertraging oplopen.

Tarieven

Veelgestelde vragen

 • Ik heb recht op sociaal tarief. Kan ik tijdens de overstap dit tarief krijgen?

  Ja, je kan tijdens de overstap naar het nieuwe datasysteem nog steeds sociaal tarief krijgen. De verwerking van je aanvraag kan vertraging oplopen. De toekenning van het sociaal tarief gaat natuurlijk wel gewoon in vanaf de datum waarop je er recht op hebt.

 • Kan ik tijdens de overstap wisselen naar een ander Eneco-tarief?

  Ja, dit kan. Omdat dit een intern proces is, is er geen sprake van vertraging op de verwerking van deze tariefwissel. 

 • Kan ik tijdens de overstap wisselen tussen enkelvoudig tarief en dag- en nachttarief?

  Heb je een tweevoudige of digitale meter, dan kan je kiezen of je gefactureerd wordt aan enkelvoudig tarief of dag- en nachttarief. Je kan wisselen tussen deze tarieven tijdens de overstap naar het nieuwe datasysteem. Je vraagt deze omschakeling gemakkelijk aan bij je netbeheerder. De verwerking van je aanvraag achter de schermen kan vertraging oplopen. 

Energiecontracten

Veelgestelde vragen

 • Kan ik tijdens de overstap van energieleverancier wisselen?

  Ja, je kan nog steeds op elk moment wisselen van energieleverancier. Gebeurt dit tijdens de overstap naar het nieuwe datasysteem, dan duurt de verwerking van je contract achter de schermen iets langer. Het zou dus kunnen dat je nog een voorschotfactuur ontvangt van je oude leverancier en dat je eerste voorschotfactuur bij je nieuwe leverancier wat langer op zich laat wachten. Ook de opmaak van je slotfactuur bij je oude leverancier zal vertraging oplopen.

 • Kan ik tijdens de overstap deelnemen aan een groepsaankoop?

  Ja, een leverancierswissel naar aanleiding van een groepsaankoop verschilt eigenlijk niet van een gewone leverancierswissel. De kans is echter wel klein dat tijdens de overstap naar het nieuwe datasysteem groepsaankopen georganiseerd worden. Dit om het aantal leverancierswissels niet onnodig op te drijven tijdens de overstapfase.

 • Kan ik tijdens de overstap een nieuw (terugleverings)contract afsluiten?

  Ja, dit kan. De verwerking van je contract en het uitsturen van je eerste voorschotfactuur kan wel vertraging oplopen.

  Heb je een contract afgesloten voor een nieuwe aansluiting en dient je nieuwe meter nog geopend te worden? Dan voorzien we dat dit loopt zoals gepland. Zo voorzien we je zonder vertraging van energie. De verwerking van je contract achter de schermen kan wel vertraging oplopen.

 • Kan ik tijdens de overstap mijn contract beëindigen?

  Ja, dit kan. De verwerking achter de schermen kan vertraging oplopen, waardoor je slotafrekening een tijdje later komt. Ook is het mogelijk dat je nog een voorschotfactuur ontvangt. Het spreekt voor zich dat we wel de juiste einddatum en meterstanden gebruiken voor de beëindiging van je contract.

 • Mijn contract loopt ten einde tijdens de overstap. Wordt dit automatisch vernieuwd?

  Ja, je krijgt zoals gewoonlijk twee maanden op voorhand een vernieuwingsvoorstel. Je kan dan de nodige stappen nemen om je contract te verlengen of een ander contract af te sluiten. 

Praktisch

Veelgestelde vragen

 • Val ik tijdens de overstap zonder stroom of gas?

  Nee, je energielevering blijft gegarandeerd.

 • Kan ik tijdens de overstap verhuizen?

  Natuurlijk kan je gewoon je verhuis laten doorgaan zoals gepland. Gebruik daarbij zeker het energieovernamedocument, ondertekend door beide partijen. De verwerking van je verhuis en de opmaak van een slotfactuur voor je oude adres kan wel vertraging oplopen.

 • Kan ik tijdens de overstap energiepremies aanvragen? (Vlaanderen / Wallonië)

  Ja, je kan nog steeds energiepremies aanvragen.

 • Kan ik tijdens de overstap mijn zonnepaneleninstallaties of thuisbatterij aanmelden? (Vlaanderen / Wallonië)

  Ja, je kan nog steeds een zonnepaneleninstallatie of thuisbatterij aanmelden. Je installatie deactiveren, wijzigen of verhuizen kan ook zonder problemen tijdens de overstap.

 • Kan ik tijdens de overstap een bidirectionle meter aanvragen? (Brussel)

  Ja, je kan nog steeds een bidirectionele meter aanvragen.

Klantendienst

Veelgestelde vragen

 • Blijft de klantendienst van Eneco beschikbaar tijdens de overstap?

  Ja, onze klantendienst blijft bereikbaar. Beperkte diensten kunnen van toepassing zijn of activiteiten kunnen worden opgeschort als gevolg van onbeschikbaarheid van de IT-systemen. 

  Het kan zijn dat er tijdens de overstap naar het nieuwe datasysteem meer klantvragen zijn dan normaal. Het kan dus zijn dat het langer duurt voordat je een antwoord krijgt op je vraag. Uiteraard houden we hier rekening mee en voorzien we extra capaciteit om de nodige vragen op te vangen.

Het nieuwe datasysteem

Veelgestelde vragen

 • Wie heeft het nieuwe datasysteem gemaakt?

  Het nieuwe datasysteem is een initiatief van Atrias. Zij zijn opgericht door de Belgische netbeheerders en werken nauw samen met de Belgische energieleveranciers. Alle spelers op de Belgische energiemarkt werken mee aan het nieuwe systeem.

 • Waarom stappen we over naar een nieuw systeem?

  Klimaatverandering stelt de samenleving voor grote uitdagingen om de leefbaarheid van de planeet voor de komende generaties veilig te stellen. De Europese Unie wil de CO2-uitstoot in de komende decennia stevig terugdringen en wil het continent klimaatneutraal tegen 2050.

  De energiesector heeft een belangrijke rol in dit verhaal. De energietransitie brengt verandering in heel wat domeinen: de evolutie van fossiele naar hernieuwbare energie, van centrale naar decentrale productie en de opkomst van digitaal aangestuurde energienetwerken.

  De nieuwe communicatie-afspraken tussen de marktpartijen zorgt voor een energiemarkt die klaar is voor de toekomst en mee evolueert. In dit volledig nieuwe landschap, en om de overgang ernaartoe goed te kunnen maken, neemt het belang van data in het energiesysteem enorm toe.

 • Wat zijn de voordelen van een nieuw datasysteem?

  Doordat het nieuwe datasysteem één centraal toegangspunt biedt voor alle leveranciers, wordt de uitwisseling van gegevens en verbruiksdata sneller, eenvoudiger en eenvormiger.

  Dit biedt tal van nieuwe mogelijkheden voor de komende maanden en jaren.

  Enkele voorbeelden zijn:

  • De mogelijkheid voor eigenaars van zonnepanelen om aparte contracten te kiezen voor hun afname en injectie.
  • De keuze voor een aparte energieleverancier voor een laadpaal van een elektrische wagen.
  • Het delen van zelfgeproduceerde energie met een buur of andere partij.
  • De mogelijkheid om maandelijks een afrekening te ontvangen in plaats van jaarlijks.
  • De invoering van dynamische energietarieven op uurbasis.