Veelgestelde vragen

Wat is de jaarafrekening?

Indien u een meter met jaarlijkse meteropname heeft, ontvangt u in de loop van het jaar voorschotfacturen. Eénmaal per jaar, nadat wij van uw distributienetbeheerder de meterstanden van de jaarlijkse meteropname hebben ontvangen, wordt een jaarafrekening opgemaakt. Na de jaarlijkse meteropname door uw distributienetbeheerder, kent Eneco immers uw werkelijk verbruik en kunnen we uw energiekosten correct berekenen. Als het totaal van de voorschotten die u al betaald hebt in de voorbije periode lager is dan de kosten van uw reële verbruik, factureren wij u het verschil. Als u te veel betaald hebt, betalen wij u het verschil terug.

Op basis van uw verbruik wordt – indien nodig – een herberekening gemaakt van de voorschotbedragen die u voortaan moet betalen.

Opgelet: een jaarafrekening omvat niet noodzakelijk een volledig jaar.