Veelgestelde vragen

Hoe is de aardgasprijs samengesteld?

De aardgasprijs bestaat uit vier onderdelen:

 1. de energiekost
 2. de transportkost
 3. de distributiekost
 4. en de wettelijke taksen en bijdragen
 1. Energiekost
  De aardgasleverancier bepaalt enkel de energiekost zelf. Deze kost dekt onder andere de inkoop van aardgas bij de leveranciers aan de Eneco-gasportefeuille, de dekkingskosten voor specifieke prijsstructuren, de operationele kosten van de portfolio en balanceringsactiviteiten en de administratieve kosten (facturatie, klantendienst, …).

 2. Transportkost
  De transportkost is de vergoeding voor het transport van aardgas. Deze kost wordt goedgekeurd door de federale overheidsinstantie CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en van het Gas) en is in de energiekost van de professionele Eneco-aardgasproducten inbegrepen. Wanneer het aardgas betreft dat geïmporteerd wordt uit het buitenland, hoort hier ook de transportkost tot aan de Belgische grens bij.

 3. Distributiekost
  De distributiekost is de vergoeding voor de distributienetbeheerder voor het vervoer van aardgas over zijn netwerk naar u als verbruiker. Energieleveranciers moeten deze kost integraal doorstorten aan de distributienetbeheerders. Deze kost wordt ook goedgekeurd door de CREG en is identiek voor alle energieleveranciers.

 4. Wettelijke taksen en bijdragen
  De federale en gewestelijke overheden leggen aan alle verbruikers en energieleveranciers bepaalde taksen en bijdragen op. De opbrengsten worden gebruikt om zaken van algemeen belang te financieren. De inning van deze taksen en bijdragen wordt aan de energieleveranciers toevertrouwd.