Capaciteitstarief Capaciteitstarief

Capaciteitstarief

Alles wat u moet weten over het capaciteitstarief voor uw onderneming

Het capaciteitstarief voor bedrijven

Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen én antwoorden over het capaciteitstarief voor ondernemingen. Eerst vindt u algemene informatie over de nieuwe nettarieven terug. Vervolgens lichten we de impact voor laagspannings- en niet-laagspanningsklanten toe.

Algemeen 

Veelgestelde vragen

Uw elektriciteitsfactuur bestaat uit drie delen:

 • energiekost (de eigenlijke kWh prijs),
 • taksen & heffingen en
 • nettarieven.

Vanaf 1 januari 2023 ondergaan de nettarieven een structurele wijziging.

Vandaag omvatten de nettarieven de distributie- en transmissiekosten, maar ook de tarieven voor databeheer en openbare dienstverplichtingen. Voor grootverbruikers komen daar nog andere tarieven bij, waaronder dat voor reactieve energie.

Vanaf januari wordt deze tariefstructuur gewijzigd. Zo worden de distributie- en transmissiekosten hervormd en wordt het capaciteitstarief ingevoerd. Voor grootverbruikers verandert de berekeningswijze op basis van het capaciteitstarief.

Alle nettarieven worden nog steeds door Fluvius berekend en automatisch aan Eneco doorgegeven. Dit geldt ook voor het capaciteitstarief. Eneco rekent de nettarieven integraal door, zoals nu ook al het geval is.

De invoering van het capaciteitstarief heeft alles te maken met de grondige wijziging die ons energielandschap doormaakt. Dit heeft in de eerste plaats te maken met de vergaande elektrificatie van ons energiesysteem. Ter vervanging van fossiele brandstoffen zullen we in de toekomst immers steeds meer gebruikmaken van duurzaam opgewekte en decentraal geproduceerde elektriciteit. Daardoor zal het elektriciteitsverbruik aanzienlijk toenemen.

Anderzijds zijn onze elektriciteitsnetten in principe gemaakt voor eenrichtingsverkeer en werden ze ook jarenlang zo gebruikt: producenten plaatsten elektriciteit op het net, gezinnen en bedrijven verbruikten ze. Tegenwoordig verloopt dat verkeer echter steeds meer in twee richtingen. We produceren met name ook zelf elektriciteit via hernieuwbare energiebronnen en plaatsen die op het net.

Om daarbij hoge pieken (of zelfs overbelasting) te vermijden, om ervoor te zorgen dat het net betrouwbaar blijft en om de kosten beheers- en behandelbaar te houden voor zowel de distributienetbeheerder als de gebruiker, voert de energieregulator VREG het capaciteitstarief in. Het principe is simpel: wie hoge pieken veroorzaakt, zal meer betalen dan wie zijn verbruik spreidt.

Meer informatie hierover vindt u op de website van Fluvius en de VREG.

Het capaciteitstarief is van toepassing voor iedere elektriciteitsverbruiker in Vlaanderen. Of u nu een analoge of digitale meter, een tele-, maandelijks en jaarlijks gelezen meter (AMR, MMR of YMR) heeft, of u veel of weinig verbruikt, dat speelt allemaal geen rol.

De manier waarop het capaciteitstarief aangerekend wordt, verschilt echter wel op basis van uw metertype en de netspanning.

Het capaciteitstarief is niet van toepassing op Elia-klanten.

Ja, het capaciteitstarief wordt enkel ingevoerd op elektriciteit en niet op gas.

Ja, het capaciteitstarief heeft enkel invloed op afname van elektriciteit van het net. Injectie valt buiten de scope van het capaciteitstarief.

Het capaciteitstarief gaat in op 1 januari 2023.

Dat zijn de afnemers die aangesloten zijn op het laagspanningsnetwerk (het netwerk met een nominale spanning lager dan 1 kV), ook wel gekend als kleinverbruikers.

 • TRANS HS: Afnemers rechtstreeks aangesloten op een transformator tussen het hoogspannings- en het middenspanningsnet.
 • >26-36 kV: Afnemers aangesloten op het netwerk met een nominale spanning groter dan 26 en tot en met 36 kV.
 • 26-1 kV: Afnemers aangesloten op het netwerk met een nominale spanning tussen 26 en 1 kV.
 • TRANS LS: Afnemers rechtstreeks aangesloten op een transformator tussen het middenspannings- en het laagspanningsnet.

 Deze klanten zijn ook wel gekend als grootverbruikers.

Niet-laagspanningsklanten hebben van Fluvius een brief ontvangen waarin wordt uitgelegd hoe ze het toegangsvermogen kunnen instellen. Op Mijn Fluvius kan u ook het toegangsvermogen simuleren, zodat u een juiste keuze kan maken voor 1 januari 2023.

Voor laagspanningsaansluitingen kan u zelf de impact van het capaciteitstarief op uw energiefactuur nagaan via https://simulatornieuwenettarieven.vreg.be/.

Alle nettarieven worden door Fluvius berekend en aan Eneco bezorgd. Dit geldt ook voor het capaciteitstarief. Eneco rekent de nettarieven integraal aan u door, zoals nu ook al het geval is.

U vindt het capaciteitstarief terug bij de netkosten op uw factuur.

Het capaciteitstarief start op januari 2023 en zal vanaf februari 2023 zichtbaar zijn op uw afrekening.

Het capaciteitstarief start op januari 2023 en zal zichtbaar zijn op uw eerstvolgende jaarafrekening na januari 2023.

U kan de maandpiek vinden op Mijn Fluvius.

Op My Eneco Business kan u doorklikken naar “verbruiken opvolgen”. U kiest uw toegangspunt en gaat daar naar rapport: “vermogen”. Indien u wenst, kan u de tabellen van het actief vermogen exporteren naar Excel. Gebruik daarvoor aan de linkerkant van uw scherm de knop “exporteer naar Excel”.

Laagspanning

Veelgestelde vragen

Vandaag worden de distributienettarieven berekend op basis van het verbruik van uw bedrijf. Met de invoering van het capaciteitstarief vanaf januari 2023 in Vlaanderen zullen de nettarieven voor elektriciteit niet meer alleen afhankelijk zijn van de hoeveelheid elektriciteit die uw bedrijf verbruikt, maar ook van de piekmomenten in uw verbruik. Die pieken kan de netbeheerder meten dankzij de ‘slimme’ of digitale meter. Als u beperkte stroompieken veroorzaakt en uw verbruik van het elektriciteitsnet weet te spreiden, wordt u beloond en zal u dus minder betalen op uw elektriciteitsfactuur. Met de juiste investeringen zoals een zonnepaneleninstallatie voor uw bedrijf, neemt u minder elektriciteit af van het net en kan u uw afname ook beter spreiden. Dit zou dus een positieve impact op de elektriciteitsfactuur moeten hebben.

Heeft u nog een klassieke meter, dan wordt uw piekvermogen niet geregistreerd. In dat geval wordt een forfaitair bedrag aangerekend, dat overeenstemt met een minimumpiek van 2,5 kW.

Voor klanten met een digitale meter wordt er een rollend gemiddelde maandpiek (kW) aangerekend.

Om de nieuwe termen die met de introductie van het capaciteitstarief gepaard gaan toe te lichten, heeft de energieregulator VREG een handige video gemaakt: https://www.vreg.be/nl/capaciteitstarief-van-kwartiervermogen-tot-gemiddelde-maandpiek

Via het ‘Mijn Fluvius‘-portaal kan u eenvoudig uw verbruik per kwartier, en dus ook de pieken, opvolgen. Hiervoor moet u wel eerst de kwartiergegevens activeren in het Mijn Fluvius-portaal.

Het capaciteitstarief bestaat uit een facturatiepiek (een rollend gemiddelde maandpiek) in kW. Meer info over de verschillende elementen die nodig zijn om de facturatiepiek te berekenen, vindt u in de video van energieregulator VREG: https://www.vreg.be/nl/capaciteitstarief-van-kwartiervermogen-tot-gemiddelde-maandpiek  

Vergeet niet dat het capaciteitstarief maar een stuk van de gehele netkosten betreft. Er is ook nog steeds een kWh-component, alsook een vast tarief databeheer.

Met de komst van het capaciteitstarief verdwijnt ook het onderscheid tussen het dag- en nachttarief voor de netkosten. De nettarieven die u betaalt, zullen daardoor niet langer afhangen van het moment waarop u verbruikt, maar zullen grotendeels bepaald worden door het aantal pieken dat u creëert overdag en ’s nachts.

Let op. Dit onderscheid verdwijnt uitsluitend voor de netkosten. Voor de energiekosten zelf blijft het dag- en nachttarief wel bestaan.

Voor klanten met een digitale meter geldt een plafonnering op de gehele netkosten (excl. databeheer) die dienen te worden betaald. Deze plafonnering is het maximumtarief. Alle nettarieven worden door Fluvius berekend en aan Eneco bezorgd. Dit geldt ook voor het maximumtarief. Indien u dit plafond bereikt en het maximumtarief voor u geldt, geeft Fluvius dit aan Eneco door en rekent Eneco het maximumtarief integraal aan u aan.

Het maximumtarief is enkel van toepassing zijn voor klanten met een digitale meter.

Ook dan is voor u het capaciteitstarief van toepassing. Een klassieke meter kan echter niet het verbruik per kwartier of pieken meten. Er is slechts eenmaal per jaar een meteropname. Daarom wordt automatisch een standaardtarief toegepast.

Niet-laagspanning

Veelgestelde vragen

U bent aangesloten op het net met een nominale spanning hoger dan 1kV? Dan geldt voor u vanaf januari 2023 het capaciteitstarief voor niet-laagspanningsklanten.

Vandaag berekent Fluvius uw netkosten op basis van uw piekvermogen. Dit piekvermogen wordt achteraf berekend, op basis van uw reële piekverbruik op jaarbasis.

In het nieuwe capaciteitstarief bepaalt Fluvius een deel van uw netkosten op basis van het toegangsvermogen. Het toegangsvermogen is een eigen inschatting van uw toekomstige maandelijkse piekvermogen. Fluvius vraagt u om dit toegangsvermogen vooraf in te schatten en in te geven via Mijn Fluvius, https://mijn.fluvius.be. U blijft daarnaast ook nog steeds een deel van uw netkosten betalen op basis van uw werkelijke maandpiek.

Het capaciteitstarief is een deel van de netkosten voor niet-laagspanningsklanten. Het berekenen van netkosten op basis van piekverbruik is niet nieuw voor niet-laagspanningsklanten. Toch veranderen vanaf januari 2023 een aantal zaken voor deze klanten.

Zo zal het capaciteitstarief in de toekomst uit drie delen bestaan.

 1. Maandpiek: maandelijks registreert Fluvius uw hoogste kwartierpiek. Hierop past Fluvius elke maand het tarief maandpiek toe.
 2. Tarief toegangsvermogen: vanaf januari 2023 worden uw tarieven niet enkel op basis van uw maandpiek berekend, maar ook op basis van uw toegangsvermogen. Het toegangsvermogen is een eigen inschatting van uw toekomstige maandelijkse piekvermogen. U dient dus zelf uw maximale maandpiek in te schatten. Dit doet u op Mijn Fluvius. Hierover vindt u meer in deze FAQ en op de website van Fluvius.
 3. Overschrijdingstarief: wanneer uw maandpiek uw toegangsvermogen toch overschrijdt, zal u een overschrijdingstarief moeten betalen. Dit tarief is hoger dan het tarief toegangsvermogen. Als uw maandpiek lager is dan uw toegangsvermogen, betaalt u geen overschrijdingstarief. Hoe beter u uw maandpieken inschat, hoe kleiner de kans dat u ze overschrijdt en hoe minder u dus betaalt.

Situatieschets:
Maandpiek < toegangsvermogen

Capaciteitstarief = (toegangsvermogen x tarief toegangsvermogen) + (maandpiek x tarief maandpiek)


Maandpiek > toegangsvermogen

Capaciteitstarief = (toegangsvermogen x tarief toegangsvermogen) + (maandpiek x tarief maandpiek) + overschrijdingstarief

Het toegangsvermogen is het schijnbare vermogen (kVA) van het distributienet op kwartierbasis dat u verwacht niet te overschrijden. Het toegangsvermogen is dus uw eigen inschatting van uw maandelijkse piekvermogen. Het toegangsvermogen is altijd kleiner dan of gelijk aan het aansluitvermogen.

U dient op Mijn Fluvius uw toegangsvermogen te registreren vóór januari 2023. Indien u dit niet heeft ingegeven voor januari 2023, zal Fluvius het toegangsvermogen bepalen op basis van historisch verbruik of aansluitvermogen. Let op: dit komt voor u als klant waarschijnlijk duurder uit. Het is dus belangrijk om voor januari 2023 een keuze te maken.

Het toegangsvermogen kan nadien gewijzigd worden. Let op: hiervoor gelden specifieke voorwaarden. Die kan u terugvinden op Mijn Fluvius.

Om privacyredenen is Mijn Fluvius voor uw bedrijf enkel toegankelijk voor de gemandateerde persoon. Meer info hierover vindt u in de uitgebreide instructievideo’s en tutorials op de landingspagina betreffende het capaciteitstarief voor niet-laagspanningsklanten: https://www.fluvius.be/nl/thema/factuur-en-tarieven/capaciteitstarief/grootverbruiksmeetinrichting.

U betaalt een tarief voor het door u gekozen toegangsvermogen. Dit is een tarief per kW. Hoe hoger uw toegangsvermogen, hoe meer u zult betalen voor het tarief toegangsvermogen. Hoe lager uw toegangsvermogen, hoe minder u zult betalen voor het tarief toegangsvermogen. Opgelet! Als uw reële maandpiek hoger ligt dan het door u gekozen toegangsvermogen, betaalt u hiervoor een boete: het overschrijdingstarief.

Niet-laagspanningsklanten in Vlaanderen dienen het toegangsvermogen in te stellen.

Concreet gaat het over deze klanten:

 • 26-1 kV: Afnemers aangesloten op het netwerk met een nominale spanning tussen 26 en 1 kV.
 • TRANS HS: Afnemers rechtstreeks aangesloten op een transformator tussen het hoogspannings- en het middenspanningsnet.
 • TRANS LS: Afnemers rechtstreeks aangesloten op een transformator tussen het middenspannings- en het laagspanningsnet
 • >26-36 kV: Afnemers aangesloten op het netwerk met een nominale spanning groter dan 26 en tot en met 36 kV.

 Het capaciteitstarief is niet van toepassing op klanten die rechtstreeks zijn aangesloten op het Elia-net.

U dient het toegangsvermogen zelf in te stellen via het Mijn Fluvius portaal. Bekijk de brief van Fluvius voor de specifieke voorwaarden. Zie ook: https://www.fluvius.be/nl/thema/factuur-en-tarieven/capaciteitstarief/grootverbruiksmeetinrichting/hoe-toegangsvermogen-aanpassen

Na elke verbruiksmaand vergelijkt Fluvius uw gekozen toegangsvermogen met de werkelijk geregistreerde maandpiek. Overschrijdt uw maandpiek deze gekozen waarde, dan rekent Fluvius een bijkomend tarief aan. Dit overschrijdingstarief is hoger dan het tarief toegangsvermogen en blijft 12 maanden van toepassing.

Het overschrijdingstarief is de boete die aangerekend wordt wanneer de maandpiek hoger ligt dan het door u ingestelde toegangsvermogen. Dit tarief wordt aangerekend op het verschil in kW tussen de maandpiek en het door u ingestelde toegangsvermogen.

Belangrijk: het overschrijdingstarief is hoger dan het tarief toegangsvermogen en blijft 12 maanden van toepassing.

grafiek

(Bron: Fluvius)

Legende grafiek:

 • MP werkelijk: Maandpiek
 • OST: Overschrijdingstarief
 • OST meesleep: Overschrijdingstarief dat u gedurende 12 maanden meeneemt
 • TV ingesteld: Toegangsvermogen

Het niet-overschrijden van de maandpiek is hier een belangrijk aandachtspunt.
Het juist bepalen van het toegangsvermogen en het afvlakken van de verbruikspieken door het gebruik/verbruik te spreiden kan helpen om het overschrijdingstarief te beperken of zelfs te vermijden.

Misschien lijkt het u een goed idee om uit te gaan van een zeer hoog toegangsvermogen. U mag echter niet vergeten dat u niet enkel een tarief betaalt voor uw maandpiek, maar ook voor het door u gekozen toegangsvermogen. Als u dus een (te) hoog toegangsvermogen instelt, zal u bijgevolg ook een hoger tarief toegangsvermogen betalen. Als uw toegangsvermogen (veel) hoger is dan wat u nodig heeft, zal u dus te veel betalen.

U vindt meer informatie op de landingspagina capaciteitstarief voor niet-laagspanningsklanten: https://www.fluvius.be/nl/thema/factuur-en-tarieven/capaciteitstarief/grootverbruiksmeetinrichting

Of contacteer Fluvius voor meer inlichtingen op 078 35 35 34.

Het capaciteitstarief is niet van toepassing op klanten die rechtstreeks aangesloten zijn op het Elia-hoogspanningsnetwerk. Dit geldt enkel voor klanten verbonden met het distributienetwerk (laagspanning, middenspanning en hoogspanning via een distributienetbeheerder).

Zolang u niet in het bezit bent van een AMR meter, zal u geen toegangsvermogen kunnen bepalen in het Mijn Fluvius portaal. Hierdoor zal uw toegangsvermogen gelijk worden gesteld aan uw maandpiek.

Voor meer informatie kan u terecht op de landingspagina capaciteitstarief voor niet-laagspanningsklanten: https://www.fluvius.be/nl/thema/factuur-en-tarieven/capaciteitstarief/grootverbruiksmeetinrichting

Of contacteer Fluvius voor meer inlichtingen op 078 35 35 34.

De netkosten voorzien in een plafonnering: het maximumtarief. Indien uw netkosten (excl. databeheer, overschrijdingstarief en reactieve energie) een bepaald plafond bereiken, zal Fluvius het maximumtarief toepassen. Alle nettarieven worden door Fluvius berekend en aan Eneco bezorgd. Dit geldt ook voor het maximumtarief. Als het maximumtarief van toepassing is, rekent Fluvius dit aan Eneco aan, en rekent Eneco het maximumtarief integraal door aan de klant.

Als u tegelijk energie produceert en consumeert, neemt u minder energie af van het net en betaalt u dus minder. Als uw piek zich voordoet tijdens de zonuren, helpen uw zonnepanelen om de afnamepiek van het net te verlagen.

Voor meer informatie kan u terecht op de landingspagina capaciteitstarief voor niet-laagspanningsklanten: https://www.fluvius.be/nl/thema/factuur-en-tarieven/capaciteitstarief/grootverbruiksmeetinrichting

Laadpalen hebben een hoog vermogen, waardoor u ze best goed in de gaten houdt.

Voor meer informatie kan u terecht op de landingspagina capaciteitstarief voor niet-laagspanningsklanten: https://www.fluvius.be/nl/thema/factuur-en-tarieven/capaciteitstarief/grootverbruiksmeetinrichting