Heb ik na 1 juli 2023 <br>nog recht op 6% btw op gas en elektriciteit? Heb ik na 1 juli 2023 <br>nog recht op 6% btw op gas en elektriciteit?

Heb ik na 1 juli 2023
nog recht op 6% btw op gas en elektriciteit?

Dit zijn de meest gestelde vragen over de btw-regeling die ingaat op 1 juli 2023

De btw voor energie gaat terug naar 21% voor zakelijk gebruik

Vanaf 1 juli 2023 wordt het verlaagde btw-tarief voor gas en elektriciteit gekoppeld aan het criterium 'niet-zakelijk gebruik'. Dat gebeurt vanaf nu op dezelfde manier als in de accijnswetgeving. Op uw energie betaalt u naast het tarief van de energie zelf nog heel wat andere kosten. Denk maar aan distributiekosten, maar ook aan accijnzen, heffingen en btw. Voortaan wordt er een onderscheid gemaakt tussen zakelijk en niet-zakelijk gebruik om het tarief van accijnzen en btw te bepalen.

Het is dus enkel op energie die niet-zakelijk wordt gebruikt dat u kan genieten van het verlaagd btw-tarief van 6%. Dit geldt ook voor warmte die geleverd wordt via warmtenetten.

We sommen hieronder een aantal voorbeelden op om de nieuwe btw-regelgeving die ingaat vanaf 1 juli 2023 te verduidelijken.

Algemeen 

Veelgestelde vragen

Dat hangt vooral af van hoe u uw contract hebt afgesloten:

  • Hebt u geen ondernemingsnummer doorgegeven? Dan gaan wij ervan uit dat de levering van energie voor niet-zakelijk gebruik is. U blijft dan profiteren van het verlaagd btw-tarief van 6%.
  • Hebt u wél een ondernemingsnummer doorgegeven? Dan gaan wij ervan uit dat de energie bedoeld is voor zakelijk gebruik. Is dat niet het geval en dient de energie vooral voor niet-zakelijk gebruik? Dan kan u ons dat melden door ons een ‘Verklaring op eer’ te bezorgen. Dit formulier vindt u hier.

Opgelet: Wordt de energie toch vooral zakelijk gebruikt, terwijl u ons via een verklaring op eer liet weten dat het vooral over niet-zakelijk verbruik zou gaan? Dan riskeert u een boete, bovenop het bijbetalen van de verschuldigde btw (met intrest).

Ja, dit kan voor contracten die zijn afgesloten voor een appartementsmede-eigendom of door een publiekrechtelijke instantie. In deze gevallen dient de energie meestal voornamelijk voor niet-zakelijk gebruik.

Als rechtspersoon bent u echter altijd verplicht om uw ondernemingsnummer door te geven. Vervolgens dient u met een 'Verklaring op eer' aan te geven dat de energie voornamelijk niet-zakelijk wordt gebruikt. Dat formulier vindt u hier.

Het is ook belangrijk dat u altijd kan bewijzen dat het verbruik niet-zakelijk is om van het verlaagd btw-tarief te kunnen genieten.

Ja, dat kan! De vereniging van mede-eigenaars dient hiervoor een ‘Verklaring op eer’ te bezorgen aan de energieleverancier. Dat formulier vindt u hier.


Daarmee melden zij ons dat het verbruik voornamelijk niet-zakelijk is. Dan zal er ook slechts 6% btw op de energiefactuur worden geheven.

Dit geldt ook voor de energie voor de gemeenschappelijke delen (lift, gangen, trappen, enz.).

Neen. Op vlak van accijnzen wordt een vzw gezien als een bedrijf. U dient dus 21% btw te betalen op uw energie.

Het verlaagd btw-tarief van 6% geldt voor alle kosten die te maken hebben met de levering van gas, elektriciteit of warmte via warmtenetten. Dat omvat zowel de energiekosten, de nettarieven, taksen, toeslagen en heffingen.

Neen, dat is niet nodig als het gebruik van de energie niet is gewijzigd. Als het verbruik van het contract dat door de vennootschap is afgesloten nog steeds grotendeels niet-zakelijk is, kunt u blijven genieten van 6% btw op gas en elektriciteit.

Neen. Enkel op de levering van de leverancier naar de klant wordt btw geheven. Als u de energie doorverkoopt aan particulieren, kan dit niet worden gezien als niet-zakelijk gebruik.

Als u energie doorrekent aan medewerkers, geldt het normale btw-tarief van 21%. Deze energie blijft ‘zakelijk’ waardoor u geen 6% btw kan aanrekenen bij het doorrekenen van energie aan uw medewerkers.

/