Energiecrisis hakt harder in op onze kmo’s dan coronacrisis

De coronacrisis was voor veel bedrijven een grote uitdaging. Ook u kreeg wellicht te maken met thuiswerk, personeelsuitval, tijdelijke werkloosheid of het covid-safe inrichten van het bedrijf. De gevolgen waren niet min. Toch lijkt voor de meeste kmo’s de impact van de huidige energiecrisis veel groter. De hoge energieprijzen hakken stevig in op de financiële gezondheid van onze kmo’s. Ongeveer de helft vreest zelfs dat ze hun facturen niet meer kan betalen.

Om de gevolgen van de energiecrisis in kaart te brengen, liet Eneco België eind 2022 een onderzoek uitvoeren. Onafhankelijk onderzoeksbureau Ipsos heeft 260 Belgische kmo’s bevraagd over de impact van de energiecrisis. We geven u graag een overzicht van de resultaten.

Hogere kosten, minder investeren

De gestegen energieprijzen hebben niet enkel gevolgen voor de financiële gezondheid van kmo’s. Ook het vertrouwen in de toekomst kreeg een flinke knauw. De cijfers spreken voor zich:

  • 21% van de kmo’s heeft moeite om de omzet en de winstmarges op peil te houden.
  • 37% geeft toe dat de situatie er nu slechter uitziet ten opzichte van een jaar geleden.
  • 55% vindt de impact van de energiecrisis groter dan die van de coronacrisis.

Ondernemers maken zich dan ook zorgen over de gevolgen van deze crisis. Ongeveer de helft van onze kmo’s (46%) vreest zelfs dat ze hun facturen niet meer zullen kunnen betalen. Ruim één op drie (35%) overweegt om minder te investeren en vier op de tien (38%) vreest dat hun bedrijf minder competitief zal zijn.

Kwart betaalt meer dan € 100.000

Het is de laatste maanden duidelijk geworden dat de dure energie een grote impact heeft op de totale kosten van onze bedrijven. Acht op de tien ondernemers voelt een duidelijk verschil en dat is ook te merken in de cijfers:

  • Een kwart van de kmo’s (24%) heeft een energiefactuur van meer dan € 100.000 per jaar. In 2021 was dat nog maar 14%.
  • Een vijfde van de kmo’s (18%) betaalt jaarlijks tussen de € 25.000 en de € 50.000 aan energie. Ook dat was in 2021 nog maar 12%.

Steunmaatregelen weinig bekend

Net zoals tijdens de coronacrisis heeft de overheid ook nu enkele steunmaatregelen gelanceerd. Toch blijken deze een slag in het water. Amper 17% van de kmo’s heeft gebruik gemaakt van de maatregelen die de federale, de Vlaamse en de Waalse overheden hebben genomen. De helft van de kmo’s wist zelfs niet af van het bestaan van die steunmaatregelen.

→ Tip: Wilt u de impact van de energiecrisis op uw onderneming verminderen? U vindt hier een overzicht van de overheidsmaatregelen.

Van leverancier naar volwaardige partner

“Bedrijven zien hun energieleverancier als een volwaardige partner om hun energiebeleid duurzaam vorm te geven.”

— Bert Clinckers, Managing Director Eneco België

Bedrijven voelen nu sterk dat de energieprijzen een belangrijke factor zijn in hun bedrijfsvoering. De sterk schommelende markt en de internationale politieke spanningen zorgen bovendien voor veel onzekerheid. Niemand kan voorspellen hoe de energieprijzen zullen evolueren op de langere termijn. Dat zorgt ervoor dat de rol van een energieleverancier verandert. 44% van de bedrijven geeft aan dat ze hun energieleverancier zien als een volwaardige businesspartner. In 2021 was dit nog maar 27%.

Bert Clinckers, Managing Director van Eneco België, ziet deze evolutie als volgt: “Deze studie toont aan dat de impact van de gestegen energieprijzen op de kmo’s enorm is. Tegelijk zien we ook dat onze eigen rol als energieleverancier veranderd is: de bedrijven zien ons steeds meer als een volwaardige partner om hun energiebeleid duurzaam vorm te geven en de kosten onder controle te houden.”

Wij helpen u duurzaam ondernemen

Door de klimaatcrisis zit de energietransitie in een stroomversnelling. De toekomst is elektrisch! Dat zorgt naast nieuwe uitdagingen ook voor heel wat nieuwe oplossingen. Eneco België helpt bedrijven graag in hun zoektocht naar innovatieve energieoplossingen. Wij helpen onze klanten onder meer bij het leveren van 100% groene energie uit zon en wind, het ‘vergroenen’ van uw wagenpark of het zelf opwekken van groene elektriciteit. Ontdek onze duurzame oplossingen voor bedrijven.

→ Wenst u de volledige studie te lezen? Dat kan! Laat het ons weten per mail en wij bezorgen u het onderzoek in uw mailbox.