Alles wat u moet weten over het MIG6 project in de energiemarkt en de gevolgen voor u als Eneco-klant Alles wat u moet weten over het MIG6 project in de energiemarkt en de gevolgen voor u als Eneco-klant Alles wat u moet weten over het MIG6 project in de energiemarkt en de gevolgen voor u als Eneco-klant

Alles wat u moet weten over het MIG6 project in de energiemarkt en de gevolgen voor u als Eneco-klant

Hoe verandert de uitwisseling van gegevens binnen de energiemarkt?

Op dit moment gebeurt de uitwisseling van gegevens, zoals meterstanden, adresgegevens en klantgerelateerde informatie verschillend per energieleverancier en netbeheerder. Vanaf december evolueren we naar een centraal datasysteem, zodat alle energiespelers deze gegevens op eenzelfde manier gaan beheren en hanteren.

Concreet zal het nieuwe systeem zorgen voor een centrale verwerking van alle gegevens van alle klanten. Daardoor kunnen we energiedata sneller en volgens nieuwe, moderne standaarden tussen alle partijen delen. Dit zal de service naar onze klanten toe verder verbeteren en in de nabije toekomst nieuwe mogelijkheden bieden die de energietransitie ondersteunen. 

Het nieuwe marktproces en de daarbij horende IT-systemen worden op een planmatige manier overgezet. We gaan tussen november en december geleidelijk over van het oude naar het nieuwe systeem. Hiervoor is een duidelijk scenario opgesteld dat alle energiespelers nauwgezet volgen.   

U als klant zal hier in veel gevallen niets van merken. De overstap op het nieuwe datasysteem heeft geen impact op de levering van energie. De enige impact is op de achtergrondprocessen, die ons in staat stellen de facturen op te maken. Het is dus mogelijk dat hier tijdelijk een kleine vertraging optreedt.  

Facturen

Veelgestelde vragen

Ik ben een nieuwe klant bij Eneco, maar ik kreeg nog geen voorschotfactuur of factuur.

Welkom bij Eneco! De verwerking van uw contract loopt naar aanleiding van de overstap naar het nieuwe datasysteem vertraging op. Uiteraard behouden we uw originele startdatum en meterstanden, maar het kan zijn dat een eerste (voorschot)factuur wat langer op zich laat wachten dan gewoonlijk. Uw energievoorziening blijft wel gegarandeerd.

Het is ook mogelijk dat u nog een voorschotfactuur ontvangt van uw oude leverancier en/of dat de opmaak van uw slotfactuur wat vertraging oploopt. Dit wil echter niet zeggen dat uw contract niet in orde is.

Ik heb mijn eerste voorschotfactuur gekregen, maar dit bedrag komt niet overeen met het bedrag dat initieel werd afgesproken.

Door de overstap naar het nieuwe datasysteem hebben we uw contract later dan gewoonlijk kunnen verwerken. Daardoor hebben we uw eerste voorschotfactuur niet tijdig kunnen versturen. Het totaal geschat bedrag dat u op jaarbasis betaalt, werd daardoor verdeeld over een kortere periode. Om die reden ligt uw maandelijks voorschotbedrag hoger dan verwacht. We willen er namelijk voor zorgen dat uw betaalde voorschotten voldoende zijn om het geschat jaarbedrag te dekken, zodat u niet hoeft bij te betalen bij uw jaarlijkse afrekening.

Ik ben overgestapt naar een andere leverancier, maar ik kreeg nog geen slotfactuur van jullie.

Door de overstap naar het nieuwe datasysteem is er vertraging op de verwerking van uw overstap. Zodra we uw meterstanden ontvangen van de netbeheerder, zorgen we ervoor dat u een correcte eindfactuur ontvangt. Hierbij respecteren we uiteraard de originele einddatum. Het kan zijn dat u ondertussen nog een extra voorschotfactuur ontvangt van ons. Dit verrekenen we uiteraard op uw eindafrekening, zodat u enkel betaalt voor de energie die u effectief verbruikt hebt.

Meters en meterstanden

Veelgestelde vragen

Worden mijn jaarlijkse meterstanden tijdens de overstap nog opgenomen?

Ja, de netbeheerder komt op het geplande moment langs om uw meterstanden op te nemen of contacteert u per brief, zodat u uw meterstanden zelf kan doorgeven. Heeft u een digitale meter, dan stuurt de meter uw meterstanden op het geplande moment door naar uw netbeheerder. Het doorsturen van deze meterstanden naar ons kan vertraging oplopen, waardoor het mogelijk is dat uw jaarlijkse afrekening ook later kan komen dan verwacht.

Ook de meterstanden van uw ‘groene meter’ worden zoals gepland opgenomen (Brussel). Er is geen impact naar de berekening van uw groenestroomcertificaten.

Mijn meterstanden werden fout opgenomen. Is een correctie mogelijk tijdens de overstap?

Ja, we blijven correcties uitvoeren en garanderen een correcte afrekeningsfactuur. De verwerking van deze correctie kan langer duren dan gewoonlijk.

Kan ik tijdens de overstap een nieuwe meter laten plaatsen, (her)openen of net afsluiten?

Ja, het blijft mogelijk om een nieuwe meter aan te sluiten, te vervangen, te (her)openen of af te sluiten. De overstap naar het nieuwe datasysteem heeft geen impact op de werking van de netbeheerder op het terrein. De verwerking achter de schermen en het opmaken van een slotafrekening bij een afsluiting kunnen wel vertraging oplopen.

Kan ik tijdens de overstap een nieuwe aansluiting voor gas of elektriciteit aanvragen?

Ja, zowel de aanvraag als de uitvoering van een nieuwe aansluiting blijft mogelijk. De overstap naar het nieuwe datasysteem heeft geen impact op de werking van de netbeheerder op het terrein.

Energiecontracten

Veelgestelde vragen

Kan ik tijdens de overstap van energieleverancier wisselen?

Ja, u kan van energieleverancier wisselen, rekening houdend met de geldende contracttermijnen. Gebeurt dit tijdens de overstap naar het nieuwe datasysteem, dan duurt de verwerking van uw contract achter de schermen iets langer. Het zou dus kunnen dat u nog een voorschotfactuur ontvangt van uw oude leverancier en dat uw eerste voorschotfactuur bij uw nieuwe leverancier wat langer op zich laat wachten. Ook de opmaak van uw slotfactuur bij uw oude leverancier zal vertraging oplopen.

Kan ik tijdens de overstap een nieuw (terugleverings)contract afsluiten?

Ja, dit kan indien het huidige contract afloopt. De verwerking van uw contract en het uitsturen van uw eerste voorschotfactuur kan wel vertraging oplopen.

Heeft u een contract afgesloten voor een nieuwe aansluiting en dient uw nieuwe meter nog geopend te worden? Dan zorgen we dat dit loopt zoals gepland. Zo voorzien we u zonder vertraging van energie. De verwerking van uw contract achter de schermen kan wel vertraging oplopen.

Mijn contract loopt ten einde tijdens de overstap. Wordt dit automatisch vernieuwd?

Ja, u krijgt 60 dagen voor het einde van uw contract een vernieuwingsvoorstel of 45 dagen voor het einde een opzegging. U kan dan de nodige stappen nemen om uw contract te verlengen of een ander contract af te sluiten. 

Praktisch

Veelgestelde vragen

Kan ik tijdens de overstap zonder stroom of gas vallen?

Nee, uw energielevering blijft gegarandeerd.

Kan ik tijdens de overstap verhuizen?

Natuurlijk kunt u gewoon uw verhuis laten doorgaan zoals gepland. Gebruik daarbij zeker het verhuisdocument, ondertekend door beide partijen. De verwerking van uw verhuis en de opmaak van een slotfactuur voor uw oude adres kunnen wel vertraging oplopen.

Kan ik tijdens de overstap mijn zonnepaneleninstallatie of laadpaal aanmelden? (Vlaanderen / Wallonië)

Ja, u kan nog steeds een zonnepaneleninstallatie of laadpaal aanmelden. Uw installatie deactiveren, wijzigen of verhuizen kan ook zonder problemen tijdens de overstap.

Kan ik tijdens de overstap een bi-directionele meter aanvragen? (Brussel) 

Ja, u kan nog steeds een bi-directionele meter aanvragen.

Klantendienst

Veelgestelde vragen

Blijft de klantendienst van Eneco beschikbaar tijdens de overstap?

Ja, onze klantendienst blijft bereikbaar. Beperkte diensten kunnen van toepassing zijn of activiteiten kunnen worden opgeschort als gevolg van onbeschikbaarheid van de IT-systemen. 

Het is mogelijk dat er tijdens de overstap naar het nieuwe datasysteem meer klantvragen zijn dan normaal. Dan kan het dus langer duren voordat u een antwoord krijgt op uw vraag. Uiteraard houden we hier rekening mee en voorzien we extra capaciteit om de nodige vragen op te vangen.

Het nieuwe datasysteem

Veelgestelde vragen

Wie heeft het nieuwe datasysteem gemaakt?

Het nieuwe datasysteem is een initiatief van Atrias. Atrias werd opgericht door de Belgische netbeheerders en werkt nauw samen met de Belgische energieleveranciers. Alle spelers op de Belgische energiemarkt werken mee aan het nieuwe systeem.

Waarom stappen jullie over naar een nieuw systeem?

Klimaatverandering stelt de samenleving voor grote uitdagingen om de leefbaarheid van de planeet voor de komende generaties veilig te stellen. De Europese Unie wil de CO2-uitstoot in de komende decennia stevig terugdringen en wil het continent klimaatneutraal krijgen tegen 2050.

De energiesector heeft een belangrijke rol in dit verhaal. De energietransitie brengt verandering in heel wat domeinen: de evolutie van fossiele naar hernieuwbare energie, van centrale naar decentrale productie en de opkomst van digitaal aangestuurde energienetwerken.

De nieuwe communicatie-afspraken tussen de marktpartijen zorgt voor een energiemarkt die klaar is voor de toekomst en mee evolueert. In dit volledig nieuwe landschap, en om de overgang ernaartoe te kunnen maken, neemt het belang van data in het energiesysteem enorm toe.

Wat zijn de voordelen van een nieuw datasysteem?

Doordat het nieuwe datasysteem één centraal toegangspunt biedt voor alle leveranciers, wordt de uitwisseling van gegevens en verbruiksdata sneller, eenvoudiger en uniformer.

Dit biedt tal van nieuwe mogelijkheden voor de komende maanden en jaren. Enkele voorbeelden zijn:

  • De mogelijkheid voor eigenaars van zonnepanelen om aparte contracten te kiezen voor hun afname en injectie.
  • De keuze voor een andere energieleverancier voor een laadpaal van een elektrische wagen.
  • Het delen van zelfgeproduceerde energie met een buur of andere partij.
  • De mogelijkheid om maandelijks een afrekening te ontvangen in plaats van jaarlijks.
  • De invoering van dynamische energietarieven op uurbasis.