2

Overheids­maatregelen met betrekking tot de energiefactuur

De federale regering heeft een aantal maatregelen genomen om de hoge energieprijzen te counteren. 

Wat werd er nu beslist en hoe wordt dit concreet uitgevoerd? 

Het Federaal Basispakket Energie

De Federale Overheid kent je voor de maanden november en december de winterpremie toe: een korting van € 270 voor gas en/of van € 122 voor elektriciteit in het kader van de hoge energieprijzen. Heb jij hier recht op? Lees hieronder alle vragen omtrent dit pakket.​

Veelgestelde vragen

 • Wie heeft er recht op het federaal basispakket voor elektriciteit en/of gas?

  Residentiële klanten die op 30 september 2022 een variabel energiecontract hadden, krijgen de premie. Ook residentiële klanten met een contract met een vaste prijs hebben recht op de premie, op voorwaarde dat ze dit contract na 30 september 2021 afsloten of hernieuwden.

  Op My Eneco zie je gemakkelijk welk tarief je hebt en de startdatum van je contract.

  Heb je een budgetmeter, dan heb je ook recht op het federaal basispakket. Klanten met sociaal tarief krijgen het basispakket niet.

 • Wat moet ik doen om het federaal basispakket voor elektriciteit en/of gas te krijgen?

  We verrekenen de premie automatisch op je voorschotfactuur van december. Je hoeft hier niets voor te doen.

  Is de premie hoger dan je voorschotbedrag, verreken we die met een eventuele openstaand saldo. Heb je geen openstaand saldo, betalen we het resterend bedrag op je rekening. Op My Eneco zie je of we een rekeningnummer van je hebben. Gaf je nog geen rekeningnummer door aan Eneco, gelieve dit dan te doen voor 18 januari 2023 door te bellen naar onze klantendienst op het nummer 015 25 66 77.

 • Hoeveel bedraagt het federaal basispakket voor elektriciteit en/of gas?

  Voor elektriciteit is dit € 61 per maand en voor gas € 135 per maand. De maatregelen gelden voor november en december 2022. In totaal gaat het dus om € 392.

 • Wanneer en hoe ontvang ik het federaal basispakket voor elektriciteit en/of gas?

  We verrekenen de premie automatisch op je voorschotfactuur van december.

  Is de premie hoger dan je voorschotbedrag, dan verreken we die met een eventuele openstaand saldo. Heb je geen openstaand saldo, betalen we het resterend bedrag op je rekening. Op My Eneco zie je of we een rekeningnummer van je hebben. Gaf je nog geen rekeningnummer door aan Eneco, gelieve dit dan voor 18/01/2023 te doen.

 • Is er ook sprake van een federaal basispakket voor elektriciteit en/of gas voor de maanden januari, februari en maart?

  Ja, daar is zeker sprake van. Deze wet moet echter nog gestemd worden, dus veel zekerheid kunnen we hierover nog niet bieden. Vanaf er meer informatie beschikbaar is, voorzien we een update!

  • Ik heb meerdere leveringsadressen. Ontvang ik voor elk adres het federaal basispakket voor elektriciteit en/of gas?

   Nee, je ontvangt de premie enkel voor het adres waarop je gedomicilieerd bent.

  • Ik voldoe enkel voor gas of enkel voor elektriciteit aan de voorwaarden voor het federaal basispakket voor elektriciteit en/of gas. Welke premie ontvang ik?

   Voldoe je slechts voor 1 van beide types energie aan de voorwaarden voor het federaal basispakket? Dan ontvang je de premie die bij dat type energie hoort. Heb je bijvoorbeeld geen gasaansluiting, dan ontvang je enkel de premie voor elektriciteit.

  • Ik heb een energiecontract op naam van mijn zaak. Ontvang ik hiervoor ook het federaal basispakket voor elektriciteit en/of gas?

   Nee, enkel residentiële klanten hebben recht op het federaal basispakket.

  • Ik ben na 30 september 2022 klant geworden bij Eneco. Van wie ontvang ik het federaal basispakket voor elektriciteit en/of gas?

   Heb je recht op het federaal basispakket, dan ontvang je dit van de energieleverancier waar je op 30 september 2022 een energiecontract bij had.

  • Op 30 september 2022 had ik nog geen energiecontract. Heb ik recht op het federaal basispakket voor elektriciteit en/of gas?

   Was je op 30 september 2022 bij geen enkele energieleverancier aangesloten, heb je geen recht op het federaal basispakket voor elektriciteit en/of gas.

  • Ik heb het federaal basispakket voor elektriciteit en/of gas niet gekregen. Wat moet ik doen?

   Ontving je geen premie van Eneco voor 18 januari 2023, dan kan je van 23 januari tot 30 april 2023 de FOD Economie hiervoor contacteren. 

   Contacteer je de FOD na 30 april 2023, dan kom je niet meer in aanmerking voor het federaal basispakket.

Btw-verlaging van 21% naar 6%

De btw voor elektriciteit en gas gaat van 21% naar 6%. Deze verlaging ging in op 1 maart 2022 voor elektriciteit en is van toepassing t.e.m. 31 maart 2023. De btw-verlaging op gas gaat in vanaf 1 april en loopt eveneens tot en met 31 maart 2023. Voor klein-zakelijke klanten geldt de btw-verlaging enkel op gas vanaf 1 augustus 2022 tot 31 maart 2023. Lees hier de meest gestelde vragen over deze verlaging.

Uitgebreid sociaal tarief verlengd tot einde van het jaar

Tot slot is de regering overeengekomen om het uitgebreide sociaal tarief te verlengen tot 31 maart 2023. Een extra half miljoen kwetsbare gezinnen genieten daardoor van een goedkoop energietarief. 

Verwarmingspremie van 100 euro

De federale verwarmingspremie van 100 euro werd door Eneco uitbetaald.

Heb je geen betaling ontvangen? Klik hier.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer werd de 100 euro federale verwarmingspremie uitbetaald?

  We betaalden de verwarmingspremie uit in mei en juni. Kreeg je nog geen premie, klik dan hier.

 • Wie heeft er recht op de 100 euro federale verwarmingspremie?

  Eneco betaalde de premie uit voor alle op 31 maart actieve, residentiele elektriciteitscontracten. Heb je meerdere leveringsadressen, dan kreeg je enkel een premie voor je domicilieadres. Een budgetmeter of sociaal tarief heeft geen invloed op de premie. Had je op 31 maart een elektriciteitscontract bij een andere leverancier, dan betaalden zij jouw premie uit.

 • Hoe betaalden jullie de federale verwarmingspremie uit?

  We betaalden de premie uit in de maanden mei en juni. Had je nog een openstaand saldo, dan verrekenden we dit met de premie en betaalden we een eventueel resterend bedrag op je rekening. Hebben we niet het juiste rekeningnummer? Dan vroegen we dit op. Hebben we voor 15 september niet het juiste rekeningnummer? Dan kunnen we helaas je premie niet uitbetalen.

 • Ik heb de 100 euro federale verwarmingspremie niet gekregen. Wat moet ik doen?

  In eerste instantie helemaal niets. Om de betaling uit te voeren baseert Eneco zich namelijk op een lijst van rechthebbenden die ze van de FOD Economie gekregen heeft. Deze lijst omvat alle residentiële Eneco-klanten die op 31 maart 2022 een aansluiting van elektriciteit hadden op hun hoofddomicilie. Indien je de 100 euro premie niet van Eneco ontvangen hebt, dien je vanaf 1 augustus 2022 de FOD Economie te contacteren. Tot wanneer je een aanvraag kan indienen, heeft de overheid nog niet beslist. 

  Via deze pagina volg je de status van je aanvraag gemakkelijk op. Keurt de FOD je aanvraag goed, dan geven zij dit door aan de verantwoordelijke energieleverancier. Is dat Eneco, dan verwerken wij je premie binnen enkele weken na het ontvangen van de goedkeuring.