0

Turnhout

Het project Turnhout is het zesde windpark voor Eneco in Vlaanderen.

Op het industrieterrein van Turnhout hebben wij 2 windturbines gebouwd:

  • 1 op het terrein van Avery Dennison
  • 1 op het terrein van groep Bolckmans

  • Afmetingen van iedere windturbine: Totale hoogte: 150 m ; Diameter van de wieken: 100 m
  • Individueel vermogen: 2,2 MW
  • Gemiddelde jaarlijkse productie = 10.000 MWh (wat overeenstemt met het elektriciteitsverbruik van 2.860 gezinnen)
  • De hoeveelheid CO2 die hiermee wordt vermeden, bedraagt 92.000 ton over een periode van 20 jaar.

Een multidisciplinair team
Wij zijn gepassioneerd door onze missie ‘duurzame energie voor iedereen’ en wij zijn ervan overtuigd dat we moeten werken aan duurzame oplossingen voor de toekomst.
De windprojecten worden van A tot Z gerealiseerd door onze teams; van ontwikkeling tot exploitatie. Iedere fase van het project heeft nood aan mensen met verschillende competenties dewelke we terugvinden binnen de verschillende teams.

Het team ‘ontwikkeling’
Het team ontwikkeling houdt zich bezig met het zoeken en contracteren van terreinen tot en met het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. Tijdens deze fase, die 3 jaar en langer kan duren, onderzoeken we de technische en financiële haalbaarheid van het project, bekijken we de inplantingen en regelen we alle nodige akkoorden.
Ieder windpark wordt door één specifieke projectmanager beheerd.

Het team ‘bouw’
Ons bouwteam beschikt over heel wat ervaring: 16 windparken bestaande uit 91 windturbines werden de afgelopen jaren gebouwd. Dit team voorziet de juiste oplossingen, begeleidt de uitvoering van de werken, regelt de mobiliteit en de veiligheid gedurende de ganse werfperiode. Gedurende ongeveer één jaar is het team ter plaatse om alle partijen die ter plaatse werken aan te sturen. Na de bouw wordt er ook voor gezorgd dat de werf proper wordt achtergelaten.

Het team ‘exploitatie’
Het exploitatieteam zorgt voor het algemeen beheer van alle Eneco windparken. Zij moeten de goede werking van de windturbines controleren, ingrijpen bij technische storingen en ze beheren het onderhoud en de dagelijkse werking van alle parken.
Dit team zorgt ook voor de aansluiting van de windturbine op het elektriciteitsnet en volgt daarna de productie van het park op. Zij houden ook de weersomstandigheden in de gaten om de werking daarop af te stemmen en om uiteraard ook mogelijke pannes te voorkomen.

Eneco en Campina Energie partners hernieuwbare energie partners in de Belgische Kempen

 

IKA

Contact

Email

015 404 190
Geoffrey Bastiaens