0

Molenbaix

Windenergie-project Molenbaix (5 windturbines)

In 2009 maakten we onze plannen bekend om een project met 6 windturbines te ontwikkelen op de vlakte van Molenbaix, op het grondgebied van de gemeenten Celles en Pecq (Henegouwen).

Na de voltooiing van de effectenstudie werd een aanvraag voor een 'permis unique' (milieu- en stedenbouwkundige vergunning) ingediend: 6 windturbines op twee parallelle lijnen. Als aanvulling bij dit windturbineproject treft Eneco Wind een reeks maatregelen die ten goede moeten komen aan de plaatselijke biodiversiteit (vogels van de vlakte): in de omgeving van het project wordt een oppervlakte van 27 hectaren gebruikt om het milieu aantrekkelijk te maken voor die soorten.

De vergunning is recent door de Raad van State geannuleerd. Een openbaar onderzoek vanaf 20 november tot 21 december 2015 heeft aan de bevolking de gelegenheid gegeven om nieuwe documenten te kunnen raadplegen. Een nieuwe ministeriële vergunning is mid-februari 2016 toegekend voor 5 windturbines. De windturbies worden nu gebouwd.

 • Juni 2009: Voorafgaande informatievergadering over het project
 • 2009-2010: Effectenverslag (6 windturbines)
 • Mei 2010: Indiening van de aanvraag voor de ‘permis unique’ en openbaar onderzoek (6 windturbines)
 • Mei 2011: Toekenning van de ‘permis unique’ door de Minister (5 windturbines vergund, 1 geweigerd)
 • 2013: Implanting 27 hectaren voor de biodiversiteit
 • 22-09-2015 De vergunning is door de Raad van State geannuleerd.
 • 20-11 / 21-12-2015: Openbaar Onderzoek
 • Mid-februari 2016: Nieuwe ministeriële beslissing toekenning van de 'permis unique' (5 windturbines vergund, 1 geweigerd)
 • Eind 2016: Beroep bij de Raad van State
 • Werf is begonnen

Het Windenergie-project Molenbaix in enkele cijfers

 • Aantal windturbines: 5
 • Totale hoogte: ___m
 • Diameter van de wieken: ___m
 • Individueel vermogen: 2,5 MW
 • Gemiddelde jaarlijkse productie = 27.000 MWh (wat overeenstemt met het elektriciteitsverbruik van 7.300 gezinnen)
 • De hoeveelheid CO2 die hiermee wordt vermeden, bedraagt 10.630-17.000 ton / jaar wat overeenkomt met _ ton in 20 jaar. (= CO2 van 4.600 wagens of 1.730 huizen).

Team "Bouw"

Ons bouwteam heeft, na 18 windparken en 91 windturbines al heel wat ervaring. Het team voorziet de juiste oplossingen en begeleidt de uitvoering ervan, regelt de mobiliteit en de veiligheid gedurende de ganse werfperiode. Gedurende ongeveer 1 jaar, is het team ter plaatse om alle partijen die ter plaatse werken aan te sturen. Na de bouw zorgen zij ook voor, waar daar nodig, het terug op orde brengen van de site.

Samen voor een duurzame energie

Het project van Molenbaix staat open voor burgerparticipatie.

De plaatselijke coöperatieve CLEF, samen met IDETA bieden aan belangstellenden de kans om coöperanten/eigenaars te worden van een windturbine te Molenbaix.

Contact

Email

010 232 640
Fabrice Dôme & Romuald Servaye