0

Gouvy

Het project van Gouvy in enkele cijfers:

5 turbines zijn tussen de dorpjes van Courtil, Halconreux en Gouvy ingepland. Het windpark Gouvy produceert sinds juni 2012.

Afmetingen van iedere windturbine:

  • Totale hoogte: 150 m
  • Diameter van de wieken: 100m
  • Individueel vermogen: 2,3 MW
  • Gemiddelde jaarlijkse productie = 27.000 MWh (wat overeenstemt met het elektriciteitsverbruik van 7.700 gezinnen)
  • Jaarlijks CO2 besparing van 12.400 ton = 5.900 Wagens
  • Plaatselijke economische ‘return’ van de bouwplaats: 3.000.000 euro

Wat doet een exploitant van een windmolenpark?

Ons takenpakket is bijzonder gevarieerd. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de productieomstandigheden van de windturbines moeten we heel vaak op onvoorziene situaties inspelen. Toch zou u ons vak als volgt kunnen omschrijven:

  • Opvolging van de elektriciteitsproductie
  • Contacten met de omwonenden en de gemeenten
  • Technische opvolging, herstellingen en onderhoud van de windturbines
  • Opvolging van de naleving van de normen en de eisen voor de vergunningen

Exploitatie Manager van het windpark Gouvy is Martin Renard 010 39 21 62 of 0473 936 602

Contact

Email

0473 936 602
Martin Renard