0

Boneffe

Windenergie-project Boneffe

Het windmolenpark van Boneffe is al vier keer door Milieu en Ruimtelijke ordening Minister vergund, voor 9 van de 12 turbines.

Het windenergieproject van Boneffe, dat dankzij de steun van omwonenden en Eneco klanten tot stand zou kunnen komen, telt 9 windmolens en bevindt zich op de grens van de gemeenten Eghezée, Orp-Jauche en Ramillies.

Dit park zal in één jaar het equivalent van het elektriciteitsverbruik van 14.000 gezinnen of 42.000 personen produceren.

Als aanvulling bij dit windturbineproject treft Eneco Wind een reeks maatregelen die ten goede moeten komen aan de plaatselijke biodiversiteit (vogels van de vlakte): In de omgeving van het project wordt een oppervlakte van 41 hectaren gebruikt om het milieu aantrekkelijk te maken voor die soorten.

De verschillende stappen in het dossier:

 1. 27-11-2008: voorafgaande informatievergadering over het project
 2. 2008-2009: effectenverslag
 3. September-oktober 2009: indiening van de aanvraag voor de ‘permis unique’ en openbaar onderzoek
 4. 25-03-2011: beslissing van het Waalse gewest (weigering)
 5. 29-08-2011: toekenning van de ‘permis unique’ door de Minister
 6. 25-05-2012: annulering van de vergunning door de Raad van State
 7. 25-07-2012: nieuwe toekenning van de ‘permis unique’ door de Minister
 8. 23-06-2015: annulering van de vergunning door de Raad van State
 9. 12-11-2015: Toekenning van de 'permis unique' voor 9 windmolens door de Minister (Windturbines n°4-8-12 geweigerd)
 10. 2016: Beroep naar de Raad van State
 11. 27-03-2017: Toekenning van de "permis unique" voor 9 windturbines door de Minister
 12. April 2017 : Werfhervatting
 13. Juni 2017 : Beroep naar de Raad van State. De werf is in Stand-by
 14. Januari 2018: annulering van de vergunning door de Raad van State
 15. 06-03-2018 / 05-04-2018: openbaar onderzoek

Het Windenergie-project Boneffe in enkele cijfers

 • Aantal windturbines: 9
 • Totale hoogte: ___ m
 • Diameter van de wieken: __ m
 • Individueel vermogen: 2 MW
 • Gemiddelde jaarlijkse productie = __.___ MWh (wat overeenstemt met het elektriciteitsverbruik van 14.000 gezinnen)
 • De hoeveelheid CO2 die hiermee wordt vermeden, bedraagt 24.000 ton / jaar (= CO2 van __.___ wagens).

De windturbines worden in drie parallelle lijnen opgesteld, langs de ruilverkavelingswegen.

 

Op basis van onze beroepservaring menen we dat onze toekomst alleen kan worden gegarandeerd met duurzame oplossingen. Onze teams werken de projecten dan ook volgens specifieke fasen uit.

Bij iedere fase van het project wordt een beroep gedaan op verschillende competenties, die binnen de teams worden teruggevonden.

Team ‘Projectontwikkeling’

Het team dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, bereidt de dossiers voor, vanaf de zoektocht naar een geschikt terrein tot het moment dat het dossier voor de vergunningsaanvraag bij de betreffende gemeente wordt ingediend. Deze fase neemt meer dan 3 jaar in beslag. Tijdens die periode worden de technische en de financiële haalbaarheid van het project onderzocht, worden de mogelijke sites bekeken en worden de nodige aanvragen voorbereid.

Ieder parkproject wordt door één specifieke persoon beheerd. In het geval van het project van Boneffe is dat Arnaud Janvier.

Samen voor een duurzame energie

Eneco geeft aan al zijn projecten een lokale verankering. We werken nauw samen met de gemeenten, de intercommunales, burgercoöperatieven en met de omwonenden in het algemeen.

Eneco ging in zee met het platform voor participatieve financiering MyMicroInvest in het kader van de eerste crowdfunding campagne voor een windmolenproject in België.

Het project met oorspronkelijke looptijd van een maand werd door het grote succes vroeger afgesloten op maandag 19 oktober 2015.

In slechts 2 weken werd er via crowdfunding bijna € 300.000 ingezameld ter ondersteuning en cofinanciering van een windmolenpark. Een Belgische primeur.

Gemeenten Eghezée, Ramillies en Orp-Jauche

Het project van Boneffe staat open voor gemeentenparticipatie.

Plaatselijke Coöperatieven

De plaatselijke coöperatieven HesbEnergie, Champs d'énergie en Nossemoulin bieden aan belangstellenden de kans om coöperanten/eigenaars te worden van een windturbine te Boneffe

Contact

Email

010 232 640
Arnaud Janvier