0

Privacy statement

Deze Privacy Statement is van toepassing op de website eneco.be (hierna Website) uitgebaat door Eneco Belgium nv (hierna ‘wij’, ‘ons’ of ‘Eneco’) en geldt voor al onze (potentiële) klanten. Wij dragen zorg voor uw privacy en handelen hierbij steeds in overeenstemming met de Privacy regelgeving (de wet van 8 december 1992 “Privacywet” en de wet van 13 juni 2005 “Wet Elektronische Communicatie”). Lees deze Privacy Statement om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op de Website.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Eneco Belgium nv Eneco heeft haar verwerkingen gemeld bij de toezichthouder, de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Verwerken van persoonsgegevens

Door deze Website te gebruiken en/of persoonsgegevens mee te delen (bv. contactformulier, nieuwsbrief aanvragen, etc.), gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals in deze Privacy Statement beschreven. Eneco verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering via de Website onder meer voor volgende activiteiten:

 1. het beoordelen en accepteren van een klant en het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met klanten;
 2. het verwerken van gegevens voor (direct) marketing doeleinden (bv. om u op de hoogte te stellen van voor u (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van Eneco en haar geselecteerde partners);
 3. het versturen van de Eneco nieuwsbrief;
 4. het voldoen aan wettelijk verplichtingen;
 5. ten behoeve van managementinformatie, de ontwikkeling van producten en diensten en ter bepaling van de algemene strategie en het beleid;
 6. het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
 7. accountantscontroles;
 8. het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
 9. het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden (bv. uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze Website, de door u bezochte pagina’s op deze Website en de datum en tijd van elk door u bezochte pagina).

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

Marketing
We verwerken de gegevens die je ons zelf geeft door contact met ons op te nemen, gegevens die wij je toewijzen door je productkeuze en de gegevens die we van derden (bv netbeheerder, .. ) ontvangen. Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden. Zo kunnen we je gegevens gebruiken om je (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan wij denken dat die voor je interessant zijn (‘profielen aanleggen’). Indien je geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kun je dit aan Eneco melden via ons contactformulier of telefonisch.

We beveiligen data
Onze collega’s gaan bewust om met vertrouwelijke gegevens. Voor de beveiliging hebben wij een team in dienst die de naleving van de wetgeving en de veiligheid van onze informatiesystemen borgt. Bovendien gebruiken wij technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen: o.a. beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, toegangscontroles. Moest er zich een datalek voordoen met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je als klant verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Klikgedrag
Op de website van Eneco worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Eneco de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Eneco haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van klanten.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van (essentiële, functionele, analytische, performante en advertentie-)cookies. Dit is een eenvoudig klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan en zijn bedoeld om het gebruik van de Website van Eneco gemakkelijker voor u te maken. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Om de dienstverlening te optimaliseren kunnen wij je klantengegevens verder aanvullen met de data die we afleiden uit de cookies ingevolge je gebruik van onze website.

Wij gebruiken cookies voor de volgende activiteiten:

 1. Om u zo goed mogelijk te informeren over onze producten en diensten. Zo krijgt u informatie te zien die voor u het meest relevant is;
 2. Het opvragen van eerdere voorkeuren;
 3. Voor onderzoek, om de Websites te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken

Ontvangt u liever geen cookies? Dan kunt u deze uitzetten in de instellingen van uw browser. Dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de Website werken op uw computer, al kunt u nog steeds de meeste onderdelen van onze Website bezoeken. Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen.

Links naar andere sites
Op de Website van Eneco zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte website een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacy beleid van de betreffende partij.

Rechten van de betrokkene
U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren of te laten verwijderen. Tot slot kan u zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor de verstrekking van informatie of het versturen van promotiecampagnes betreffende de producten en diensten van Eneco en haar partners (direct marketing). Indien u geen marketing materiaal wenst te ontvangen dan kan u zich op ieder gewenst moment afmelden via de afmeldlink onderaan onze e-mail of door ons te contacteren via ons contactformulier of per post Battelsesteenweg 455i, 2800 Mechelen, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert.

Doorgifte
Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een goede dienstverlening te garanderen, het binnen de Eneco groep betreft of Eneco hiertoe wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn
Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. Eens de termijn waarin correcties inzake facturatie mogelijk zijn is verstreken, worden de persoonsgegevens geanonimiseerd. Deze termijn is afhankelijk van product, dienst en categorie klant.

Meldplicht datalekken
Wij zijn bezorgd om uw persoonsgegevens. Indien zich een ernstig datalek van persoonsgegevens zou voordoen, melden wij dit bij de Privacy Commissie aan. Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek heeft geconstateerd. Dit doet u via ons contactformulier. Vermeld in uw e-mail uw naam, eventueel de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek.

Wijzigingen
Eneco behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Statement. Deze Privacy Statement werd het laatst gewijzigd op 1 januari 2017.

Contactgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en zien toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. Bij vragen of opmerkingen kan u ons contacteren op het volgend adres: Battelsesteenweg 455i, 2800 Mechelen of via ons contactformulier.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van ons aanbod en klantenvoordelen? Benieuwd naar onze acties? Geïnteresseerd in duurzame energie? Word ook slim met energie en schrijf je hier in!

Vul je gegevens in

Bekijk het laatste nieuws