2

Participeren in duurzame energieprojecten

Investeer mee in zon- en windenergie. Mét rendement.

Blijf op de hoogte over nieuwe projecten.

Schrijf je in

Duurzame energieprojecten
waarin je kunt investeren

Met onze 96 windturbines en 275.000 zonnepanelen produceren we energie voor meer dan 350.000 gezinnen en bedrijven. Hiervan is een deel door burgers gefinancierd. We geven jou graag het overzicht van lopende en afgelopen projecten. Investeer gerust zelf in een stukje windturbine of zonnepaneel. Bouw zo mee aan de nieuwe wereld!

Veelgestelde vragen

 • Waarom opteren jullie voor een participatief model bij hernieuwbare energie projecten?

  Omdat we vinden dat de wind van iedereen is. Vandaar dat we de lokale overheden, burgers en verenigingen de kans geven om deel te nemen aan de financiering van onze windprojecten. We delen met hen dus ook de financiële opbrengsten van de parken.

  Ons maatschappelijk credo? Ook al neemt de bouw van windmolens door allerlei procedures heel veel tijd in beslag, we willen niet over de hoofden van burgers besluiten. Hen direct in windparken laten participeren, is dus een logische keuze voor ons. Rechtstreekse deelneming maakt mensen meer betrokken en creëert een draagvlak waar de hele gemeenschap baat bij heeft.

 • Wat is crowdfunding of participatieve financiering?

  Participatieve financiering (crowdfunding in het Engels) verwijst naar alle instrumenten en methoden van financiële transacties waarbij een beroep wordt gedaan op een groot aantal mensen (de 'crowd') om een project te financieren. Deze financiering gebeurt meestal via het internet.

  Bij hernieuwbare energieprojecten gaat het vaak om een participatieve financiering in de vorm van een lening. De menigte ('crowd') uit zijn intentie om geld te lenen aan Eneco en krijgt na bevestiging van de investering een interest. Deze is vast of kan fluctueren op basis van op voorhand vastgelegde criteria. 

  Bij start-ups gaat het soms ook over investeringen in het kapitaal. Je kunt dan rechtstreeks aandeelhouder worden.

 • Wat is het verschil tussen een coöperatie en een crowdlending?

  Een coöperatief aandeel is een directe vorm van participatie. Hierbij ben je aandeelhouder van het bedrijf. De regels zijn vastgelegd in de statuten (wanneer kun je aandelen verkopen, welke type aandeelhouders zijn er, wat zijn de doelstellingen, …) In België worden coöperaties vaak geassocieerd met nationaal verankerde organisaties, maar er zijn ook heel veel lokaal verankerde coöperaties actief. Sommige energieleveranciers hebben een dergelijke coöperatieve vennootschap opgericht. Je kunt soms enkel B-aandeelhouder worden, die vaak ondergeschikt zijn aan de A-aandeelhouders.

  Crowdfunding in de vorm van een crowdlending is een indirecte vorm van participatie. Hierbij geef je als participant een lening voor de financiering van een project aan vooraf vastgelegde regels rond looptijd en interest. Crowdfunding kan perfect gecombineerd worden met andere vormen van directe en/of indirect participatie. Eneco heeft al veel ervaring met directe en indirecte participatie. Wij werken hiervoor hoofdzakelijk samen met lokale coöperaties.

 • Wat is het verschil tussen het brutorendement en het nettorendement?

  Het nettorendement wordt berekend door de roerende voorheffing af te trekken van het brutorendement. 

 • Kan ik via Eneco investeren in deze projecten?

  Neen. Nieuwe projecten worden via erkende crowdfundingplatformen gecommercialiseerd. Zij hebben hiervoor een licentie van de FSMA (de autoriteit voor financiële diensten en markten). Eneco kan niet zelf projecten commercialiseren.

Nog steeds geen antwoord?

Vul dit veld in

Of bezoek hulp en contact voor alle hulplijnen