Een duurzame investering

Dit is het platform waar klanten volop mee kunnen investeren in Belgische wind en zon. Met onze 86 windturbines en 250.000 zonnepanelen produceren we energie voor meer dan 350.000 gezinnen en bedrijven. Hiervan is een deel door onze eigen klanten gefinancierd. Ontdek alle projecten hieronder. En koop gerust zelf je stukje windturbine of zonnepaneel.

Via onze partner ‘Ecco Nova’ kun je vanaf vandaag via crowdfunding participeren in een nieuw project. Wat dat dan mag zijn? Een zonneproject van de drukkerij Inni nabij Kortrijk.  Je krijgt er een aantrekkelijk jaarlijks brutorendement voor terug.
Deze windturbine wordt op de site van Visveiling geplaatst. Ze zal bijna 3.000 gezinnen van groene stroom voorzien. Het wordt de zesde turbine in Zeebrugge. Momenteel loopt de vergunningsprocedure.
 
Na de inwoners van Zeebrugge kreeg ook het grote publiek de kans om mee in dit windproject te investeren. Er werd 297.000 euro opgehaald. Investeerders genieten een bruto rendement van 4%.
Deze windturbine wordt op de site van Visveiling geplaatst. Ze zal bijna 3.000 gezinnen van groene stroom voorzien. Het wordt de zesde turbine in Zeebrugge. Momenteel loopt de vergunningsprocedure.
 
Lokale bewoners en werknemers van de diverse havenbedrijven kregen de kans om mee te investeren in dit project aan een brutorendement van 5%. Er werd 293.100 euro verzameld. 

Dit windmolenpark wordt gebouwd in de gemeenten Eghezée, Orp-Jauche en Ramillies. De vergunning is ondertussen goedgekeurd en de bouwwerken zijn gestart. Het windmolenpark zal elektriciteit voor ongeveer 11.000 gezinnen opwekken. Het grote publiek kon het windproject in Boneffe mee ondersteunen en co-financieren.

De inschrijvingsperiode liep van 28 september tot en met 25 oktober 2015. In slechts twee weken tijd zamelden we 299 900 euro in.

Het windproject van Gouvy bestaat uit vijf turbines in Courtil, Halconreux et Gouvy. Deze produceren sinds juni 2012 energie voor meer dan 7.700 gezinnen.

Via de obligatie Eneco Invest participeerden 3.445 klanten mee in dit project. Ze kregen voor de eerste drie jaar een bruto rendement van 6% op hun investering.

Het windpark van Turnhout is gelegen langs de E34 Antwerpen-Eindhoven. De twee windturbines zullen vanaf november 2017 jaarlijks 10.000 KWh energie produceren, goed om 2.860 gezinnen van groene stroom te voorzien.

Ook hier participeren burgers rechtstreeks in de productie van hernieuwbare energie. Zij genieten op termijn genieten van een mooi dividend.

Dit project met vijf windturbines wordt gebouwd op de vlakte van Molenbaix. De vijf turbines vangen de wind van de gemeenten Celles en Pecq (Henegouwen) op en zetten die om in groene stroom voor meer dan 7.300 gezinnen.

De werken zijn gestart. Heel wat lokale bewoners investeerden mee in dit project.

Veelgestelde vragen

Waarom opteren jullie voor een participatief model?
 
De wind is van iedereen. Daarom biedt Eneco de lokale overheden, burgers en verenigingen de mogelijkheid om deel te nemen aan de financiering van windprojecten en zo te delen in de financiële opbrengsten van de parken. De bouw van windmolens neemt door allerlei procedures heel veel tijd in beslag. Niet over de hoofden van burgers besluiten, maar hen direct in windparken laten participeren, is een belangrijk maatschappelijk credo van Eneco. Duurzame energie van iedereen, dat is onze missie. Rechtstreekse deelneming maakt mensen meer betrokken en creëert een draagvlak waar de hele gemeenschap baat bij heeft.
 
Eneco is hierin pionier en heeft al verschillende projecten succesvol afgerond:
Projecten met coöperatie: Campina Energie, Bronsgroen
Projecten met obligaties: Tivano – windmolenpark Gouwy)
Projecten met innovatieve systemen zoals crowdfunding: Boneffe
Wat is crowdfunding of participatieve financiering?
 
Participatieve financiering (crowdfunding in het Engels) verwijst naar alle instrumenten en methoden van financiële transacties waarbij een beroep wordt gedaan op een groot aantal mensen (de 'crowd') om een project te financieren. Deze financiering gebeurt meestal via het internet.
 
Bij onze projecten gaat het vaak om een participatieve financiering in de vorm van een lening.  De menigte ('crowd') uit zijn intentie om geld te lenen aan Eneco en krijgt na bevestiging van de investering een vooraf gedefinieerde interest. 
Wat is het verschil tussen een coöperatie en een crowdfunding?
Een coöperatief aandeel is een directe vorm van participatie die vaak gebruikt wordt om stakeholders (bv. omwonenden) van een bepaald project te laten meedelen in de winst. Aan coöperatieve aandelen zijn echter ook nadelen verbonden. Zo kan je ze soms pas weer verkopen als je een paar jaar coöperant bent. Sommige coöperaties laten niet het hele jaar door verkoop toe  en kunnen in geval van nood de verkoop tijdelijk weigeren. Je krijgt ook nooit méér geld terug dan dat je erin hebt gestopt (in vergelijking met andere aandelen). Het kan zijn dat een eerste dividenduitkering pas plaatsvindt na een langere periode. In België worden coöperaties vaak geassocieerd met nationaal verankerde organisaties, maar er zijn ook heel veel lokaal verankerde coöperaties actief.
 
Crowdfunding in de vorm van een crowdlending, is een indirecte vorm van participatie. Het heeft als voordeel dat het rendement op voorhand bepaald is gedurende de lening, en niet varieert ten gevolge van externe factoren (zoals bvb.de hoeveelheid wind in dat jaar), bij een coöperatie kan dit wel zo zijn. Crowdfunding kan perfect gecombineerd worden met andere vormen van directe en/of indirect participatie. Eneco heeft al veel ervaring met directe en indirecte participatie en werkt hiervoor hoofdzakelijk samen met lokale coöperaties.
Wat is het verschil tussen het bruto rendement en het netto rendement?

Het netto rendement wordt berekend door de roerende voorheffing af te trekken van het bruto rendement.