2

Stijgende energieprijzen

Wat kan ik als klant doen?

Het nieuws staat er vol van, de prijzen in de energiemarkt staan momenteel historisch hoog. Klanten stellen ons hier heel wat vragen over, en terecht. Waarom zijn de prijzen aan het stijgen? En zijn er dingen die je zelf kan doen? Hieronder meer informatie en een overzicht van de meest voorkomende vragen en antwoorden op onze klantendienst.

Welk energietarief heb ik en is dit een goed tarief?

Heb je een vast tarief, dan heb je een vaste prijs gedurende een vaste periode. Korte termijn prijsstijgingen hebben geen invloed op deze prijs. Bij een variabel contract volg je de markt: stijgen de prijzen, dan betaal je een hogere energieprijs - dalen de prijzen, dan profiteer je hiervan.

Klik op de knop om jouw huidig product en tariefkaart te bekijken.

Bekijk mijn huidig tarief

Is het aangewezen om mijn voorschot te wijzigen?

Op My Eneco stellen we een voorschotbedrag voor dat rekening houdt met jouw tarieven, je laatst gekende verbruik en de periode tot jouw volgende meteropname. Door jouw voorschot aan te passen, vermijd je verrassingen op jouw jaarlijkse afrekening.

Klik op de knop om jouw ideale voorschot te bepalen.

Wijzig mijn voorschot

Vragen over de situatie in Oekraïne en de invloed op je gasfactuur?

De gascrisis houdt Europa in de greep. Door de Russische aanval op Oekraïne stijgt de gasprijs naar het hoogste niveau dit jaar.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

 • Heb ik nog een goed tarief?

  Via My Eneco kan je je product en tariefkaart bekijken. Klik via de productpagina op ‘meer info’ en klik nadien door op je contract. Je hebt twee type tarieven.

  Vaste en variabele tarieven.
  Heb je een vast tarief, dan heb je een vaste prijs gedurende een vaste periode. Korte termijn prijsstijgingen hebben geen invloed op deze prijs.

  Voor variabele tariefkaarten ligt dit anders. De prijzen van je afnamecontract worden op driemaandelijkse basis geïndexeerd. Elk kwartaal krijg je dus als klant een andere prijs. Dalen de prijzen, dan profiteer je hiervan. Stijgen de prijzen, zoals de afgelopen maanden, dan heeft dat een negatief effect op je factuur.

 • Wat kan ik doen om een hoge afrekening te vermijden?

  De kernregel blijft altijd, wat je niet verbruikt, hoef je niet te betalen. Makkelijk gezegd denk je dan, maar als je weet dat de energiekost vandaag nog steeds voor de helft wordt bepaald door netkosten en belastingen is elke gespaarde kWh er 2 waard. Lees zeker onze 90 tips hoe je je energieverbruik onder controle kunt houden.

  Een andere optie is om de verwachte meerkost te spreiden door je voorschot te verhogen in My Eneco.

  Ook geven we nog graag mee dat – wanneer de prijzen stijgen – het ook interessanter wordt om zelf je energie op te wekken door middel van zonnepanelen en eventueel ook je energie zelf op te slaan via een thuisbatterij. Dit is natuurlijk een oplossing die niet van vandaag op morgen zomaar gekozen wordt, maar een zonne-installatie betaalt zich door de hogere energieprijzen al op 6 tot 7 jaar terug. Ook met een digitale meter.

 • Wat doet de overheid om de prijzen te drukken?

  De overheid heeft een aantal concrete plannen om tegemoetkoming(en) te voorzien i.v.m. stijgende energieprijzen. Hierbij wordt gedacht aan verlenging van het sociaal tarief met daarboven een éénmalige extra korting, en daarnaast flexibele aanpassing van heffingen en accijnzen.

 • Waarom stijgen de energieprijzen zo snel?

  Zoals in zovele markten is dit een verhaal van vraag en aanbod. Momenteel is de vraag heel groot door de aantrekkende wereldeconomie na Corona en het aanbod minder doordat de gasvoorraden in Europa onder druk staan. Daarnaast zijn de kosten van uitstootrechten van CO2 ook sterk gestegen. Dit zorgt voor een ongeziene vraag op de groothandelsmarkt waardoor de prijzen van gas en elektriciteit sterk gestegen zijn.

   

 • Gaat deze trend zich doorzetten?

  Net zoals we dit heel moeilijk konden voorspellen, is het omgekeerde natuurlijk ook waar. Er zijn wel een aantal zaken veranderd zoals de aantrekkende economie en de verhoogde druk op de Europese gasvoorraden. Maar er zijn een aantal zaken die dit ook naar een andere richting zouden kunnen duwen. Een warme winter bijvoorbeeld zou de gasvoorraad gunstig kunnen beïnvloeden. De toekomstige marktveranderingen vallen nu dus moeilijk te voorspellen.

  • Kan ik mijn voorschot zelf aanpassen?

   Ja, op My Eneco kan je zelf je voorschot aanpassen. Op basis van je tarieven en je laatst gekende verbruik doen we hier een aanbeveling voor jouw voorschotbedrag. Weet dat het meeste van je verbruik in de winter plaatsvindt, dus dat een goede blik naar je voorschot geen overbodige luxe is.

  • Hoe komt dat de prijzen bij Eneco stijgen hoewel de energie wordt geproduceerd door eigen windmolens en zonnepanelen?

   Het klopt dat Eneco zowel producent als leverancier is van 100% groene en lokaal opgewekte stroom. Uiteraard zijn er ook periodes wanneer er geen zon en wind is en moeten we onze groene stroom aankopen op de Europese energiemarkten. Bovendien dient het aanbod en verbruik van elektriciteit in de energiemarkt altijd perfect in evenwicht zijn. Dit evenwicht kunnen we bij Eneco voor een stuk opvangen met lange-termijn overeenkomsten en eigen productie, maar de exacte verbruiken zijn weersafhankelijk en dienen dus aangevuld te worden via de korte-termijnmarkt. 

   Uiteraard spreken we voor zowel onze lange-termijn productie als voor de aankoop op de korte-termijnmarkt, over duurzaam opgewekte groene stroom.

   Ook voor de aankoop van gas voor onze klanten zijn we afhankelijk van de markt. De gasprijs heeft ook rechtsreeks zijn invloed op de elektriciteitsprijs op de korte-termijnmarkt. Deze combinatie van factoren maakt dat ook Eneco voor een stuk afhankelijk is van de fluctuerende prijzen van de energiemarkten. Alle marktspelers zijn actief op de energiemarkten en worden dus met deze sterk stijgende prijzen geconfronteerd.

  • Wat gebeurt er met het sociaal tarief?

   Met het sociaal tarief betaalt de klant een zeer lage prijs, ongeacht bij welke leverancier hij zit. Sinds februari 2021 is het sociaal tarief voor gas en elektriciteit uitgebreid tot één miljoen woningen. De uitbreiding liep normaliter af eind 2021. De regering heeft beslist dit te gaan verlengen minstens tot einde maart 2022.

   De verlenging, in een context van hoge prijzen, zorgt voor de betaalbaarheid van de energiefactuur voor deze groep mensen. De extra 500.000 woningen, die sinds een klein jaar van het sociaal tarief hebben kunnen profiteren, zullen dit tenminste 1 kwartaal, misschien 2, blijven doen.

   De federale regering heeft eveneens een extra steun aangekondigd voor deze mensen, onder de vorm van een winterkorting van 80 euro op de factuur.  Hoe precies en wanneer moet nog met de overheid besproken worden.

  • De federale regering heeft aangekondigd de energiefactuur structureel te hervormen. Wat houdt dit in?

   De elektriciteitsfactuur bestaat – afhankelijk van het gewest – voor 22 tot 28% uit heffingen. Zo is er voor het federale niveau bijvoorbeeld een toeslag voor groenestroomcertificaten en is er ook de federale bijdrage voor elektriciteit.

   De federale regering zal nu deze energiefactuur vereenvoudigen. Concreet worden alle federale heffingen in accijnzen omgezet. Dit zal de overheid toelaten om sneller in te grijpen: bij een sterke prijsstijging kunnen de accijnzen dalen, bij een sterke prijsdaling kunnen ze weer stijgen.

   Zo kunnen de stijgingen beter onder controle worden gehouden. Dit is de grootste hervorming van de energiewet in de afgelopen tien jaar. Dit zou uiteindelijk een voordeel kunnen van nog eens 30 tot 50 euro.

  • Krijg ik ook ondersteuning als ik niet van het sociaal tarief kan genieten?

   Wie niet in aanmerking komt voor zo’n sociaal tarief kan terecht bij het OCMW als hij of zij moeite heeft om de energiefactuur te betalen. De OCMW’s kunnen een beroep doen op een fonds voor gas en elektriciteit.

   Voor wie net niet in aanmerking komt voor het sociaal tarief wordt een extra inspanning geleverd binnen het fonds gas & elektriciteit, ter waarde van 16 miljoen euro. De energiesteun kan daar dan aangevraagd worden. Het gaat hierbij om tegemoetkomingen bij de aankoop van energiezuinige toestellen, je verbruik laten monitoren of begeleiding bij renovatieprojecten.

  • Wat is een energienorm? Wat betekent dit voor mij?

   De federale regering zal een energienorm invoeren. Het doel van zo'n norm is om de energieprijzen met de buurlanden te vergelijken.

   De energienorm heeft als doel de concurrentiepositie van onze bedrijven te vrijwaren en de betaalbaarheid van de energiefactuur bij gezinnen te bewaken.

  • Ik ben een nieuwe klant bij Eneco. Waarom is mijn voorschotbedrag zo hoog?

   We berekenen je voorschotbedrag steeds bij de start van je levering of na een jaarafrekening. Ook bij je vorige leverancier werd dit zo gedaan. Je oude voorschot werd dus berekend op oude, veel lagere energieprijzen. De laatste maanden zijn de energieprijzen enorm gestegen. Je nieuwe voorschotbedrag houdt hier rekening mee. Zo kom je niet voor verrassingen te staan bij je jaarafrekening.

   Daarnaast houden we bij de berekening van je voorschotbedrag rekening met het moment waarop je jouw jaarafrekening krijgt. Werd je klant voor of tijdens de winter en krijg je je afrekening in het voorjaar? Dan moeten je voorschotten voldoende hoog zijn om je verbruik tijdens de wintermaanden te dekken. Het voorschotbedrag dat we na je jaarafrekening berekenen houdt weer rekening met een volledig jaar.