2

Stijgende energieprijzen

Wat kan ik als klant doen?

Het nieuws staat er vol van, de prijzen in de energiemarkt staan momenteel historisch hoog. Klanten stellen ons hier heel wat vragen over, en terecht. Waarom zijn de prijzen aan het stijgen? En zijn er dingen die je zelf kan doen? Hieronder meer informatie en een overzicht van de meest voorkomende vragen en antwoorden op onze klantendienst.

Welk energietarief heb ik en is dit een goed tarief?

Heb je een vast tarief, dan heb je een vaste prijs gedurende een vaste periode. Korte termijn prijsstijgingen hebben geen invloed op deze prijs. Bij een variabel contract volg je de markt: stijgen de prijzen, dan betaal je een hogere energieprijs - dalen de prijzen, dan profiteer je hiervan.

Als je een vaste prijs hebt, raden wij aan om deze te behouden. Bij een variabele prijs heb je twee opties : wachten op een daling van de markt (dan zit je nog goed), of alsnog kiezen voor een vaste prijs. Hou er wel rekening mee dat de vaste prijzen nog nooit zo hoog hebben gestaan - je doet dus niet automatisch voordeel om voor een vaste prijs te kiezen op dit moment.

Klik op de knop om jouw huidig product en tariefkaart te bekijken (Klik via de productpagina op ‘meer info’ en klik nadien door op je contract).

Bekijk mijn huidig tarief

Is het aangewezen om mijn voorschot te wijzigen?

Op My Eneco stellen we een voorschotbedrag voor dat rekening houdt met jouw tarieven, je laatst gekende verbruik en de periode tot jouw volgende meteropname. Door jouw voorschot aan te passen, vermijd je verrassingen op jouw jaarlijkse afrekening.

Klik op de knop om jouw ideale voorschot te bepalen.

Wijzig mijn voorschot

Veelgestelde vragen

 • Heb ik nog een goed tarief?

  Via My Eneco kan je je product en tariefkaart bekijken. Klik via de productpagina op ‘meer info’ en klik nadien door op je contract. Je hebt twee type tarieven.

  Vaste en variabele tarieven.
  Heb je een vast tarief, dan heb je een vaste prijs gedurende een vaste periode. Korte termijn prijsstijgingen hebben geen invloed op deze prijs.

  Voor variabele tariefkaarten ligt dit anders. De prijzen van je afnamecontract worden op driemaandelijkse basis geïndexeerd. Elk kwartaal krijg je dus als klant een andere prijs. Dalen de prijzen, dan profiteer je hiervan. Stijgen de prijzen, zoals de afgelopen maanden, dan heeft dat een negatief effect op je factuur.

  Let wel op indien je vandaag voor een vaste prijs zou willen kiezen. De vaste prijzen hebben nog nooit zo hoog gestaan - je doet dus niet automatisch voordeel om voor een vaste prijs te kiezen op dit moment.

 • Moet ik nu een vast of variabel tarief kiezen?

  Deze vraag valt terug te herleiden naar of de markt gaat stijgen of gaat dalen. In een dalende markt profiteer je van een variabel tarief, in een stijgende markt vindt het omgekeerde plaats. Ook vaste tarieven staan momenteel op recordhoogte, je doet dus niet automatisch een voordeel door nu voor een vaste prijs te kiezen.

 • Wat kan ik doen om een hoge afrekening te vermijden?

  De kernregel blijft altijd, wat je niet verbruikt, hoef je niet te betalen. Makkelijk gezegd denk je dan, maar als je weet dat de energiekost vandaag nog steeds voor de helft wordt bepaald door netkosten en belastingen is elke gespaarde kWh er 2 waard. Lees zeker onze 90 tips hoe je je energieverbruik onder controle kunt houden.

  Een andere optie is om de verwachte meerkost te spreiden door je voorschot te verhogen in My Eneco.

  Ook geven we nog graag mee dat – wanneer de prijzen stijgen – het ook interessanter wordt om zelf je energie op te wekken door middel van zonnepanelen en eventueel ook je energie zelf op te slaan via een thuisbatterij. Dit is natuurlijk een oplossing die niet van vandaag op morgen zomaar gekozen wordt, maar een zonne-installatie betaalt zich door de hogere energieprijzen al op 6 tot 7 jaar terug. Ook met een digitale meter.

 • Wat doet de overheid om de prijzen te drukken?

  De overheid heeft een aantal concrete plannen om tegemoetkoming(en) te voorzien i.v.m. stijgende energieprijzen. Hierbij wordt gedacht aan verlenging van het sociaal tarief met daarboven een éénmalige extra korting, en daarnaast flexibele aanpassing van heffingen en accijnzen.

 • Is dit een goed moment om van tarief te wisselen?

  Dit is heel moeilijk te voorspellen. Als je een vaste prijs hebt gekozen, dan raden wij aan om deze te behouden. Als je een variabele prijs hebt, heb je 2 keuzes. Hopen op een daling van de markt – dan zit je nog goed – of alsnog kiezen voor een vaste prijs. Hou in dit laatste scenario wel rekening met het feit dat ook de vaste prijzen nog nooit zo hoog hebben gestaan. Je doet daarom niet automatisch een voordeel om voor een vaste prijs te kiezen. Wel wapen je je tegen mogelijke extra prijsstijgingen.

  • Waarom stijgen de energieprijzen zo snel?

   Zoals in zovele markten is dit een verhaal van vraag en aanbod. Momenteel is de vraag heel groot door de aantrekkende wereldeconomie na Corona en het aanbod minder doordat de gasvoorraden in Europa onder druk staan. Daarnaast zijn de kosten van uitstootrechten van CO2 ook sterk gestegen. Dit zorgt voor een ongeziene vraag op de groothandelsmarkt waardoor de prijzen van gas en elektriciteit sterk gestegen zijn.

    

  • Gaat deze trend zich doorzetten?

   Net zoals we dit heel moeilijk konden voorspellen, is het omgekeerde natuurlijk ook waar. Er zijn wel een aantal zaken veranderd zoals de aantrekkende economie en de verhoogde druk op de Europese gasvoorraden. Maar er zijn een aantal zaken die dit ook naar een andere richting zouden kunnen duwen. Een warme winter bijvoorbeeld zou de gasvoorraad gunstig kunnen beïnvloeden. De toekomstige marktveranderingen vallen nu dus moeilijk te voorspellen.

  • Kan ik mijn voorschot zelf aanpassen?

   Ja, op My Eneco kan je zelf je voorschot aanpassen. Op basis van je tarieven en je laatst gekende verbruik doen we hier een aanbeveling voor jouw voorschotbedrag. Weet dat het meeste van je verbruik in de winter plaatsvindt, dus dat een goede blik naar je voorschot geen overbodige luxe is.

  • Hoe komt dat de prijzen bij Eneco stijgen hoewel de energie wordt geproduceerd door eigen windmolens en zonnepanelen?

   Het klopt dat Eneco zowel producent als leverancier is van 100% groene en lokaal opgewekte stroom. Uiteraard zijn er ook periodes wanneer er geen zon en wind is en moeten we onze stroom aankopen op de Europese energiemarkten. Bovendien dient het aanbod en verbruik van elektriciteit in de energiemarkt altijd perfect in evenwicht zijn. Een proces dat je voor een stuk kan opvangen met lange-termijn overeenkomsten en eigen productie, echter niet volledig. Daarom zijn we ook voor een deel actief op de korte-termijnmarkt om zo in totaliteit het verbruik van onze klanten volledig te kunnen indekken. Uiteraard spreken we voor zowel onze lange-termijn productie als voor de aankoop op de korte-termijnmarkt, over groene stroom, duurzaam opgewekt.

   Ook voor de aankoop van gas voor onze klanten zijn we afhankelijk van de markt. De gasprijs heeft rechtsreeks zijn invloed op de elektriciteitsprijs. Deze combinatie van factoren maakt dat ook Eneco voor een stuk afhankelijk is van de prijzen van de energiemarkten. Alle marktspelers zijn actief op de energiemarkten en kopen dus aan dezelfde voorwaarden hun elektriciteit.

  • Wat gebeurt er met het sociaal tarief?

   De federale regering maakt in de begroting 2022 een prioriteit van de strijd tegen energiearmoede. Sinds februari 2021 is de doelgroep voor het sociaal energietarief sterk uitgebreid tot zo’n twee miljoen Belgen. Met zo’n sociaal tarief betaal je steeds de laagste commerciële prijs op de markt, ongeacht bij welke leverancier je zit. Dit liep normaliter af eind 2021. De regering heeft nu beslist dit te gaan verlengen. De uitbreiding telt nu ook voor bijvoorbeeld gepensioneerden, alleenstaanden en eenoudergezinnen die het moeilijk hebben om rond te komen.

   Door de uitbreiding van het sociaal tarief met minstens 1 kwartaal te verlengen (kwartaal 1 van 2022) zorgt dit voor de betaalbaarheid van de energiefactuur voor deze groep. Het voorkomt dat klanten met een laag inkomen, die een jaar lang van het sociaal tarief hebben kunnen profiteren, nu een nieuw contract moeten afsluiten in een markt met de actuele hoge prijzen.

   De federale regering heeft eveneens de komst van een winterkorting aangekondigd. Het verstrekken van deze korting van 80 euro aan de meest kwetsbare huishoudens zorgt ervoor dat de energiefactuur verder betaalbaar blijft. Het gaat hierbij om een eenmalige korting van 80 euro. Die zal via de elektriciteitsfactuur worden verrekend. Hoe dit gaat gebeuren wordt nu concreet afgesproken met de Minister en de sector.

  • De federale regering heeft aangekondigd de energiefactuur structureel te hervormen. Wat houdt dit in?

   Je elektriciteitsfactuur bestaat – afhankelijk van het gewest – voor 22 tot 28% uit heffingen. Zo is er voor het federale niveau bijvoorbeeld een toeslag voor groenestroomcertificaten en is er ook de federale bijdrage voor elektriciteit.

   De federale regering zal nu deze energiefactuur gaan vereenvoudigen. Dit zal gebeuren door de federale belastingen en verplichtingen van nutsbedrijven in accijnzen om te zetten. Bij een sterke prijsstijging kunnen de accijnzen dan dalen, bij een sterke prijsdaling kunnen ze weer stijgen.

   Zo kunnen de stijgingen beter onder controle worden gehouden. Dit is de grootste hervorming van de energiewet in de afgelopen tien jaar. Dit zou uiteindelijk een voordeel kunnen  van nog eens 30 tot 50 euro.

  • Krijg ik ook ondersteuning als ik niet van het sociaal tarief kan genieten?

   Wie niet in aanmerking komt voor zo’n sociaal tarief kan terecht bij het OCMW als hij of zij moeite heeft om de energiefactuur te betalen. De OCMW's beheren een fonds voor gas en elektriciteit waar dit jaar al zo’n 58 miljoen euro in zit.

   Voor wie net niet in aanmerking komt voor het sociaal tarief wordt een extra inspanning geleverd binnen het fonds gas & elektriciteit, ter waarde van 16 miljoen euro. De energiesteun kan daar dan aangevraagd worden. Het gaat hierbij om tegemoetkomingen bij de aankoop van energiezuinige toestellen, je verbruik laten monitoren of begeleiding bij renovatieprojecten.

  • Wat is een energienorm? Wat betekent dit voor mij?

   De federale regering zal een energienorm invoeren. Het doel van zo'n norm is om de energieprijzen met de buurlanden te vergelijken.

   De invoering van een energienorm, waarbij de energieprijzen niet meer kunnen stijgen dan in de buurlanden, zorgt ervoor dat de concurrentiepositie van onze bedrijven kan worden gevrijwaard, maar eveneens de betaalbaarheid van de energiefactuur bij gezinnen kan worden bewaakt.