2

Comfort Home, Repair & Protect

Vanaf 2 jaar klant zijn bij Eneco heb je recht op de Comfort Bonus Home, Repair & Protect.

Bijstand nodig in België?

Bel 24/7 gratis naar 0800 23 211

Bijstand nodig in het buitenland?

Bel 24/7 gratis naar +32 2 773 62 96

Dekking energiefactuur

Bescherming bij inkomensverlies

  • Treedt in werking na minstens 3 opeenvolgende maanden inkomensverlies veroorzaakt door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
  • Gedeeltelijke terugbetaling van het voorschot van de 4de maand waarin inkomensverlies optreedt en de 3 daaropvolgende maandelijkse voorschotten, zolang er inkomensverlies heerst. Er wordt een maximum van € 75 per maand terugbetaald.
  • Deze tussenkomst is enkel voor de persoon die het energiecontract heeft afgesloten.

Je vindt alle info, voorwaarden en details over de bijstand op je energiefactuur in de algemene voorwaarden.

Tussenkomst in franchise bij huur elektrisch voertuig

  • Franchise
    Wanneer je een wagen huurt in Europa is er een standaard dekking voorzien met een bepaald franchise bedrag. Wil je in geval van schade ook dit franchise bedrag vrijstellen, dan kan dat door bij te betalen bij het afsluiten van je huurovereenkomst. Echter, met de Comfort Bonus hoeft dit niet langer omdat wij in geval van schade aan je elektrische huurwagen de franchise terugbetalen.
  • Deze tussenkomst is enkel voor de persoon die het energiecontract heeft afgesloten en beperkt tot beperkt tot 2 interventies per jaar.

Je vindt alle info, voorwaarden en details over de tussenkomst in franchise bij huur van een elektrisch voertuig in de algemene voorwaarden.

Je vindt alle info, voorwaarden en details over de Comfort Bonus in de algemene voorwaarden