2

Voorschotbedrag van een variabel tarief

Jouw maandelijkse voorschotfactuur

Met een maandelijkse voorschotfactuur kan je de betaling van je energiekosten spreiden en vermijd je een hele som geld in één keer neer te moeten leggen. Eneco voorspelt op basis van je geschat jaarverbruik en het energietarief van dat moment je totale jaarkost. Aangezien de prijs van energie de laatste maanden fel is gestegen, is de kans groot dat jouw initieel voorgestelde voorschotbedrag niet meer accuraat is. Om verrassingen op je jaarafrekening te vermijden, grijp je best meteen in. Ontdek hier hoe Eneco het voorschotbedrag berekent.

Waarom past Eneco mijn voorschot aan?

Door de onvoorziene hoge energieprijzen én met de winter in zicht, volstaat je huidige voorschotbedrag niet meer om je jaarlijkse energiekost te dekken en riskeer je een groot bedrag te moeten opleggen bij je jaarafrekening. Om je hiertegen te beschermen, past Eneco jouw voorschot uitzonderlijk tussentijds aan. We berekenen de impact van de uitzonderlijke prijsstijgingen op je eindafrekening en schatten zo je vermoedelijke opleg bij je jaarafrekening in. Dat bedrag spreiden we over je resterende voorschotfacturen tot aan je volgende jaarafrekening.

In onderstaande voorbeelden illustreren we hoe de hoge energiekosten het voorschotbedrag beïnvloeden.

Situatie 1: Variabel tarief

Paul en Rita uit Mechelen

Maandelijks voorschotbedrag januari 2022 – april 2022: € 136
In december 2021, na meteropname en rekening houdend met de toenmalige prijs voor energie, wordt de totale energiekost van Paul en Rita voor het volgende jaar geschat op € 1628. Eneco stelt hen een maandelijks voorschotbedrag van € 136 voor (€ 1628/12). Paul en Rita gaan hierop in en betalen van januari 2022 tot april 2022 elke maand € 136 voor hun energie.

Maandelijks voorschotbedrag mei 2022 – augustus 2022: € 186
Paul en Rita vangen op dat de prijs van energie stijgt. Eneco stelt in My Eneco een nieuw maandelijks voorschotbedrag van € 186 voor, gebaseerd op een geschatte jaarkost voor energie van € 2011 (€ 186x12). Paul past zijn voorschotbedrag zelf aan.

Voorgestelde voorschotbedrag september vanaf 2022: €533
September 2022: Paul schrikt wanneer hij een nieuw voorstel voor hun maandelijkse voorschotbedrag ontvangt: € 533. Eneco schat dat, aan de hand van de huidige energieprijs, de jaarlijkse energiekost van Paul en Rita € 3058 euro zal bedragen. Paul en Rita betaalden de eerste 9 maanden van het jaar al € 1460. (€ 136x4 + € 183x5). Om te vermijden dat ze bij hun jaarafrekening eind december fors moeten bijbetalen, stelt Eneco hen voor om de € 1598 euro die ze nog zullen moeten betalen te spreiden over de 3 resterende maanden. Paul en Rita beslissen hun maandelijks voorschotbedrag aan te passen naar € 533 (€ 1598/3).

Ons advies
Via My Eneco kan je regelmatig het aanbevolen voorschotbedrag bekijken en wijzigen.
Situatie 2: Van vast tarief naar variabel tarief

Joris en Ward uit Antwerpen

Maandelijks voorschotbedrag maart 2022 – september 2022: € 64
Joris en Ward tekenden in maart 2019 een contract voor het tarief Eneco Aardgas Plus met een prijsgarantie van 3 jaar (vaste prijs). Eind maart 2022 liep hun prijsgarantie af. Ze kregen daarom in januari 2022 een e-mail met daarin de verlenging van hun Eneco-contract met het tarief Eneco Aardgas Flex (variabele prijs). Hun nieuwe tarief geldt vanaf april 2022. De meteropname vindt jaarlijks plaats in februari, waarna hun eindafrekening volgt.
In februari 2022 werd de totale energiekost van Joris en Ward voor het volgende jaar geschat op € 765. Bij deze inschatting werd uitgegaan van hun toenmalig voordelig vaste tarief. Eneco stelt hen een maandelijks voorschotbedrag van € 64 voor (€ 765/12). Joris en Ward betalen van maart 2022 tot september 2022 elke maand € 64 voor hun energie.

Voorgestelde voorschotbedrag van oktober 2022 - februari 2023: € 684
Oktober 2022: Joris en Ward beseffen dat de prijs van energie drastisch gestegen is, maar schrikken toch wanneer ze in My Eneco hun nieuw voorgesteld maandelijks voorschotbedrag zien staan: € 684. Eneco schat dat, aan de hand van de huidige hoge energieprijs, de jaarlijkse energiekost van Joris en Ward € 3866 euro zal bedragen. Joris en Ward betaalden de eerste 7 maanden van het jaar al € 448. (€ 64x7). Om te vermijden dat ze bij hun jaarafrekening eind februari fors moeten bijbetalen, stelt Eneco hen voor om de € 3418 euro die ze nog zullen moeten betalen te spreiden over de 5 resterende maanden. Joris en Ward beslissen hun maandelijks voorschotbedrag aan te passen naar € 684 (€ 3418/5).

Ons advies
Als je prijsgarantie afloopt voor je volgende eindafrekening, pas dan nu je voorschotbedrag aan om je totale opleg over een langere periode te spreiden.
Situatie 3: Recent aangesloten

Mo uit Hasselt

Gesimuleerde prijs in juni 2022: € 159/maand
Mo wil klant worden van Eneco en simuleert in juni 2022 via eneco.be een prijs van €159/maand voor het tarief Aardgas Flex (variabel tarief), ofwel € 1980/jaar. In de prijssimulatie wordt de variabele energiekost berekend op basis van de laatst gekende kwartaalparameter (kwartaal 1 2022). Mo wordt klant en krijgt vanaf september 2022 energie van Eneco.

Voorgestelde voorschotbedrag van september 2022 - maart 2023: € 576
Mo schrikt wanneer hij het voorstel voor zijn eerste maandelijkse voorschotbedrag ontvangt: € 576. Bijna 3 keer zo hoog als het maandbedrag bij zijn prijssimulatie. Dit heeft twee oorzaken:
Het voorgestelde voorschotbedrag houdt rekening met de huidige hoge energieprijs. De simulatie was gebaseerd op de energieprijs van het eerste kwartaal van 2022 (de laatst gekende parameter). Ondertussen zijn de prijzen fors gestegen en wordt Mo zijn jaarlijkse energiekost geschat op € 6912.
Mo zijn meteropname en jaarafrekening zal plaatsvinden in maart 2022. Hij is dan 7 maanden Eneco-klant (september 2022 - maart 2023), waarvan het grootste deel valt in de “koude” en dus dure wintermaanden.

Na zijn eerste jaarafrekening zal het voorschotbedrag van Mo dalen, tenminste als de energiekost en zijn verbruik hetzelfde blijft. Zijn nieuwe voorschotbedrag houdt dan namelijk rekening met een energiekost voor een heel jaar (april 2023 - maart 2024) met evenveel ‘warme’ goedkope maanden als ‘koude’ dure wintermaanden.

Ons advies
De kans is groot dat je in deze situatie van je vorige leverancier geld terugkrijgt. In de zomerperiode heb je immers "gespaard" om je winterverbruik te betalen. Je kan deze som gebruiken om de hogere voorschotten te betalen.