0

Veelgestelde vragen

Wat houdt het prosumententarief in?

Een gemiddeld gezin kan in België op jaarbasis slechts ca. 30% van de zonne-productie verbruiken op het ogenblik dat de zon schijnt: de overige 70% wordt op het net geïnjecteerd en doet je teller terugdraaien.

Op momenten dat de zon niet of onvoldoende schijnt, neem je dan weer stroom van het net af. Zo maak je twee maal gebruik van het net: bij injectie en opnieuw bij afname. Omdat je teller terugdraait lijkt het alsof je geen gebruik hebt gemaakt van het net en vroeger moest je daar dan ook geen netvergoeding voor betalen. 

Schematisch overzicht meter met terugdraaiende teller

Vanaf 1 juli 2015 betaal je in Vlaanderen echter het zogenaamde prosumententarief: een forfaitair bedrag voor het ‘onzichtbare’ gebruik van het net, afhankelijk van het vermogen van je zonnepanelen en van je netbeheerder.

Voor een gemiddelde zonne-installatie, betaal je al gauw 4 à 500 euro per jaar, voor een grotere installatie kan het oplopen tot 1.000 euro en meer. Je vindt het prosumententarief terug op je elektriciteitsfactuur (indien je zonnepanelen hebt) of op je tariefkaart.

Wil je ontsnappen aan deze forfaitaire aanrekening, dan heb je een bidirectionele meter nodig: die meet, in tegenstelling tot de terugdraaiende meter, wél apart hoeveel stroom je afneemt en injecteert. Je betaalt dan enkel nog netvergoeding voor je afname van het net.

Dit heeft echter meestal enkel nut indien je opteert voor een thuisbatterij.

Wat betekent dat voor onze klanten met zonnepanelen?

Dit hangt af van je netbeheerder en het geïnstalleerd vermogen van je omvormer. Als het vermogen van je omvormer kleiner of gelijk is aan 10 kVA, betaal je in 2018 onderstaand bedrag (incl.21% BTW) per kVA (bron: VREG).

Voorbeeld: je hebt een installatie met een vermogen van 5 kVA en de netbeheerder in jouw regio is Iverlek, dan betaal je voor het jaar 2018: 5 x € 99,16 = € 495,8.

Netbeheerder
Tarief 01.01.2018 - 31.12.2018
(incl 21% BTW)
Gaselwest
€ 121,46
Imea
€ 93,87
Imewo
€ 99,61
Intergem
€ 87,14
Iveka
€ 100,58
Iverlek
€ 99,16
Sibelgas
€ 107,67
Infrax West
€ 98,98
Inter-Energa
€ 91,14
Iveg
€ 114,19
PBE
€ 94,02

Je kan je distributiebeheerder hier terugvinden.

Op de websites van de VREG, Eandis en Infrax vind je extra informatie over het prosumententarief.

Wat met mijn voorschotfacturen?

We passen je voorschotbedrag aan in functie van het prosumententarief. Zo vermijden we een onaangename verrassing bij je jaarafrekening.