0

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik sociaal tarief bekomen bij Eneco?

In het merendeel van de gevallen verloopt dit automatisch via een lijst die we ontvangen van de FOD Economie. Je hoeft hier dus zelf geen actie voor te ondernemen. Controleer hier of je bent opgenomen in de automatische verwerking. Van zodra we sociaal tarief hebben toegepast op je contract, ontvang je hiervan een bevestiging.

Kan het sociaal tarief niet automatisch worden toegepast? Dan contacteer best één van onderstaande instanties. Vraag naar een attest dat specifiek bedoeld is voor 'sociaal tarief bij een energieleverancier'. Let er ook op dat een attest adresgebonden is en dat het enkel geldig is voor het referentiejaar dat erop wordt vermeld.

Rijksdienst voor Pensioenen
Tel.: 1765
E-mail: info@rvponp.fgov.be

FOD Sociale Zekerheid
Tel.: 0800 987 99
Website: http://handicap.fgov.be

Het OCMW van je gemeente

Op de website van de FOD Economie vind je meer nuttige info over sociaal tarief.