0

Veelgestelde vragen

Wat wordt er gedaan om een black-out te vermijden?

Om een black-out te vermijden heeft de overheid samen met Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, de distributienetbeheerders (zoals Sibelga, Eandis, Infrax, RESA, ORES, …), en het crisiscentrum een maatregelenpakket opgesteld. Een van deze maatregelen is het afschakelplan. Dit plan voorziet als laatste redmiddel om een black-out te voorkomen in het afschakelen van de elektriciteitsvoorziening in bepaalde gebieden. Door deze gedeeltelijke en opzettelijke duikvlucht in het elektriciteitsverbruik krijgen de elektriciteitscentrales de kans om het evenwicht te herstellen.

Ons voorbereiden en tijdig ons elektriciteitsverbruik verkleinen kan ervoor zorgen dat we een stroomonderbreking (afschakeling) kunnen doorkomen of zelfs vermijden.