0

Veelgestelde vragen

Waarom zitten we nu in deze situatie?

Een stabiel elektriciteitsnet veronderstelt dat vraag en aanbod perfect op elkaar zijn afgestemd. Momenteel is een groot deel van onze elektriciteitsproductie niet beschikbaar. Van de 7 nucleaire centrales in ons land zijn er een deel van in onderhoud en een deel wordt hersteld. Daardoor is het aanbod dus minder groot. Als het dan bijvoorbeeld heel koud wordt en we meer stroom nodig hebben, dan kan de vraag groter zijn dan het aanbod. Als dat gebeurt ontstaat er een onevenwicht, schakelt het net zichzelf uit en is er sprake van een black-out. Om dat te voorkomen werd het afschakelplan opgesteld.

In geval van een tekort, wordt een dergelijk afschakelplan enkel toegepast door de regering bij extreme nood en indien alle andere maatregelen om het aanbod te verhogen en de vermindering van het verbruik niet voldoen.