0

Veelgestelde vragen

Hoe verloopt een afschakeling precies?

Het land werd opgedeeld in 8 schijven of zones (8 - 1), op basis van de distributie-stroomcabines. Er is ook nog een schijf 0: deze zone wordt sowieso niet afgeschakeld.

Deze 8 schijven komen niet met regionale of plaatselijke geografische zones overeen. Gemeenten uit verschillende delen van het land behoren tot een bepaalde schijf en dezelfde gemeente - of zelfs dezelfde straat – kan worden bevoorraad door verschillende distributiepunten die niet eens tot dezelfde schijf behoren. De toestand kan verder veranderen naargelang precieze factoren, zoals werken op het distributienetwerk.

Elia heeft de afschakelbare distributiestations in elke schijf bepaald met het oog op de naleving van het wettelijke principe van proportionaliteit t.o.v. het verbruik van de verschillende elektrische zones. Hierbij heeft Elia er ook voor gezorgd dat de impact op de bevoorrading zoveel mogelijk wordt beperkt:

  • in stadscentra van gemeenten met meer dan 50.000 inwoners;
  • in de provinciehoofdplaatsen.

Als het nodig blijkt, dan worden eerst de cabines in zone 8 afgeschakeld. Als dat nog niet genoeg is om een black-out te voorkomen, dan worden ook de lagere schijven afgeschakeld: schijf 7, 6, 5 enzovoort.

Meer weten? Bekijk dit kort filmpje van Synergrid, de Belgische Federatie van Netbeheerders.