2

Sociaal tarief

Is het sociaal tarief actief op mijn contract?

Ga naar de productenpagina op je My Eneco om na te kijken of het sociaal tarief actief staat op je contract?

Ga naar My Eneco

Wat is sociaal tarief?

Er bestaat een sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas om consumenten te beschermen met een laag inkomen of consumenten die zich in een kwetsbare situatie bevinden. De sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas zijn een federale bevoegdheid en liggen vast voor iedere leverancier. De CREG publiceert op regelmatige basis prijslijsten voor elektriciteit en aardgas. Meer info vind je op de website van de CREG.

Hoe kan ik sociaal tarief bekomen bij Eneco?

In het merendeel van de gevallen verloopt dit automatisch via een lijst die we ontvangen van de FOD Economie. Je hoeft hier dus zelf geen actie voor te ondernemen. Controleer hier of je bent opgenomen in de automatische verwerking. Van zodra we sociaal tarief hebben toegepast op je contract, ontvang je hiervan een bevestiging. 

Kan het sociaal tarief niet automatisch worden toegepast? Dan contacteer je best één van onderstaande instanties. Vraag naar een attest dat specifiek bedoeld is voor 'sociaal tarief bij een energieleverancier'. Let er ook op dat een attest adres gebonden is en dat het enkel geldig is voor het referentiejaar dat erop wordt vermeld. 

Federale Pensioendienst 
Tel.: 1765 
E-mail: info@sfpd.fgov.be 

FOD Sociale Zekerheid 
Tel.: 0800 987 99 
Website: http://handicap.fgov.be

Het OCMW van je gemeente 
Op de website van de FOD Economie vind je meer nuttige info over sociaal tarief. 

Kan ik me verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens in kader van de automatische toekenning van sociaal tarief?

Als klant heb je het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van de automatische toekenning van sociaal tarief. Neem hiervoor schriftelijk contact met ons op (Klantendienst Eneco, Battelsesteenweg 455i, 2800 Mechelen). Vergeet niet dat je ons in dat geval jaarlijks een geldig attest moet bezorgen om het sociaal tarief te kunnen behouden. 

Waar kan ik terecht met algemene vragen over sociaal tarief?

FOD Economie KMO, Middenstand en Energie 
North Gate III, Koning Albert II-laan 16 
1000 Brussel 
Gratis telefoonnummer 0800 120 33 
Gratis faxnummer 0800 120 57 
E-mail: info.eco@economie.fgov.be 
Website: economie.fgov.be