Veelgestelde vragen

Hoe verloopt een afschakeling precies?

De transmissienetbeheerder Elia heeft ons land opgedeeld in 8 afschakelbare schijven, genummerd van 8 naar 1, in functie van de distributiepunten (stroomcabines). Schijf 1 kan in principe niet handmatig afgeschakeld worden. Ze bevat zones die enkel ‘automatisch’ afgeschakeld kunnen worden bij een acuut incident op het net, om te vermijden dat het Belgische of zelfs Europese elektriciteitsnet in gevaar komt. Er is ook nog een schijf 0: bedrijven in deze schijf worden in prinicpe nooit afgeschakeld.

De 8 schijven komen niet overeen met geografische zones: een schijf bevat gemeenten uit verschillende delen van het land en een gemeente - of zelfs dezelfde straat – kan worden bevoorraad door stroomcabines die tot verschillende schijven behoren. De toestand kan bovendien wijzigen onder invloed van bijvoorbeeld werken op het distributienetwerk.

De ministers van Energie en Economie beslissen op de vooravond van een eventueel tekort welke schijf of schijven afgeschakeld worden, a priori tijdens de verbruiksspitsuren, om een algemene black-out te vermijden.

In principe wordt slechts één schijf afgeschakeld, maar als het tekort te groot wordt, kunnen er ook meerdere schijven afgeschakeld worden, in dalende volgorde. Eerst schijf 8, dan schijf 7 en zo verder tot schijf 2.

Een afschakeling gebeurt in een 4 stappen:

Stap 1: Elia onderbreekt welbepaalde koppelingen tussen het transportnet en het distributienet (transformatorstations) en informeert de netbeheerders over de schijf of schijven die zij moeten afschakelen.

Stap 2: De distributienetbeheerders schakelen alle afnemers in de getroffen schijven af, met uitzondering van de prioritaire klanten. Prioritaire klanten zijn ziekenhuizen, telefooncentrales van de hulpdiensten en de eigen posten van de netbeheerders.

Stap 3: Elia herstelt de koppelingen. Er wordt nu enkel nog stroom geleverd aan de prioritaire afnemers.

Stap 4: Zodra er opnieuw voldoende stroom is, schakelen de netbeheerders één voor één de getroffen zones opnieuw in.

Meer weten? Bekijk dit kort filmpje van Synergrid, de Belgische Federatie van Netbeheerders.