Overzicht overheidsmaatregelen naar aanleiding van Covid-19 Overzicht overheidsmaatregelen naar aanleiding van Covid-19 Overzicht overheidsmaatregelen naar aanleiding van Covid-19

Overzicht overheidsmaatregelen naar aanleiding van Covid-19

Wat zijn de mogelijke ondersteunende overheidsmaatregelen voor uw bedrijf? 

Eneco wilt u informeren met dit overzicht

Eerst en vooral hopen we dat u, uw naasten, uw medewerkers en hun familie in goede gezondheid zijn. Gezondheid staat boven alles. Daarom willen we de gezondheid van uw bedrijf graag ondersteunen. Hoe? Door u zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden, maatregelen en eventuele opportuniteiten die deze situatie u kan bieden.

Coronamaatregelen door de Nationale Veiligheidsraad

De Nationale Veiligheidsraad verlengde de verstrengde coronamaatregelen van vrijdag 27 maart met twee weken. Tot en met zondag 19 april dus. Als het nodig blijkt, verlengen ze de maatregelen nog tot en met zondag 3 mei.

Overzicht maatregelen per regio

Er zijn in ons land heel wat maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden en om bedrijven financieel te ondersteunen. Zowel op nationaal, Vlaams, Waals als Brussels niveau. Deze maatregelen treffen het economisch leven. Dit zijn de voornaamste maatregelen voor bedrijven:

 • De belangrijkste basisregel in ons land is simpel: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd zoveel mogelijk contacten.
 • Bedrijven zijn verplicht om zoveel mogelijk telewerk te organiseren.
 • Bedrijven die de regels niet kunnen garanderen, moeten de social distancing respecteren. Gebeurt dat niet, dan riskeren bedrijven een zware boete of zelfs een sluiting.
 • Enkel voor bepaalde cruciale sectoren en essentiële diensten geldt er een uitzondering. Maar ook hier gelden de regels van ‘social distancing’ zoveel mogelijk.

Meer info

 • Corona hinderpremie: de ondernemers die getroffen zijn door een sluiting krijgen een eenmalige premie van 4.000 euro. Vanaf 6 april 2020 tot het einde van de coronamaatregelen ontvangt de onderneming voor elke bijkomende sluitingsdag van haar locatie een bijkomende sluitingspremie. Deze bedraagt 160 euro per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.
 • Compensatiepremie ondernemers: geldt voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben. Ze moeten kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van 60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020. Dat in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van 3.000 euro met maximaal vijf premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn.
 • Waarborgregeling door coronacrisis: om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden voor de financiering van schulden tot twaalf maanden oud. Daarvoor wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt. Hierdoor kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot twaalf maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z.
 • Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven: er werd ook beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen. Dit om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard euro aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar maar pas in het najaar. Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden.
 • De Vlaamse aanmoedigingspremie die al bestond om werknemers aan te moedigen deeltijds te werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid. Deze geldt nu ook voor ondernemingen die door de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 euro en 172 euro en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 30 juni 2020.

Meer info

 • Er wordt een forfaitaire vergoeding van 5.000 euro toegekend aan activiteitensectoren die hun deuren moeten sluiten of worden stopgezet (horeca, detailhandel, accommodatie, reisbureaus en aanverwante activiteiten). Dit vertegenwoordigt ongeveer 48.900 potentiële begunstigden.
 • Aan gedeeltelijk getroffen activiteiten (kappers) wordt een vaste vergoeding van 2.500 euro toegekend.
 • Waalse financiële instrumenten (SOWALFIN, SOGEPA en SRIW) zullen worden ingezet om bedrijven met spoed te helpen door het verlenen van garanties, co-garanties (bij banken) of leningen.
 • Rond energie: in onzekere situaties worden maatregelen genomen voor de burger om te zorgen voor een gas- en elektriciteitsvoorziening: bezuinigingen tijdens de opsluitingsperiode en geen plaatsing van nieuwe budgetmeters.
 • Belastingplichtigen profiteren van een opschorting van de belastingbetalingsperiode, die wordt verlengd met de periode die overeenkomt met de crisis.

Meer info

Een eenmalige premie van 4.000 euro voor handelszaken, winkels en inrichtingen die gesloten zijn op grond van artikel 1 van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020, waaronder ook de restaurants die maaltijden aanbieden om mee te nemen en de hotels.

Voorwaarden:

 • Minder dan 50 voltijds equivalenten tewerkstellen (de limiet van 50 ETP is per bedrijf, niet per vestigingseenheid).
 • Actief zijn in een van de sectoren die zijn opgesomd in de bijlage bij het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 maart 2020, op basis van de NACE BTW-codes die op 18 maart 2020 in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingevoerd (de Brusselse Hoofdstedelijke Regering kan de bijlage wijzigen in functie van de evoluties in de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken).

Deze ondernemingen kunnen genieten van een premie per actieve vestigingseenheid in het Gewest, zoals ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, met een maximum van vijf vestigingseenheden.

Meer info

Dalende energieprijzen

De coronacrisis zorgde voor een sterke daling van de aardgas- en elektriciteitsprijzen. De evolutie van die prijzen kunt u volgen in uw My Eneco Business portal. Wilt u meer info of wenst u gebruik te maken van deze opportuniteit?   

Contacteer onze klantbeheerders

Eneco steunt DigitalForYouth.be

Eneco wil de generaties van morgen alle kansen bieden en steunt daarom DigitalForYouth.be, een Belgische vzw die laptops inzamelt voor kansarme jongeren die nu niet kunnen genieten van thuisonderwijs. Samen met onze klanten willen we 200.000 euro ophalen. De helft van dit bedrag nemen wij alvast voor onze rekening, voor de andere helft rekenen we mee op uw steun. Bovendien verdubbelen we elke inleg om aan dit bedrag te komen.

Mijn bedrijf doet mee

Veelgestelde vragen

 

Alles over het coronavirus en de impact op uw bedrijf en veel meer.

 

Het coronavirus is geen situatie van overmacht. Waarom? Omdat het virus op zich de uitvoering van de overeenkomst niet onmogelijk maakt. Mogelijke overmacht hangt eigenlijk af van uw concrete situatie. Contacteer ons zo snel mogelijk als u zich wel in een situatie van overmacht denkt te bevinden. Dan bekijken wij met u de mogelijkheden.

Voor specifieke vragen rond uw energiefactuur contacteert u onze klantenbeheerders. We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17 uur op 078 15 62 62. Of stuur een e-mail naar business.relations@eneco.com.

We willen onze klanten individueel verder helpen. Wenst u voortaan bijvoorbeeld een digitale factuur of hebt u specifieke vragen rond uw energieverbruik en/of factuur? Contacteer dan onze klantenbeheerders. We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17 uur op 078 15 62 62. Of stuur een mail naar business.relations@eneco.com .

Op deze pagina vindt u een overzicht van de momenteel geldende maatregelen. We raden u ook aan om de nodige officiële websites van de overheden te consulteren. De maatregelen kunnen van dag tot dag veranderen.

Nee, dit mag niet eenzijdig. Is voor u de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk geworden door overmacht of wordt uw onderneming geconfronteerd met betalingsmoeilijkheden? Contacteer ons zodat we kunnen nagegaan wat uw contractuele mogelijkheden zijn.

Wilt u voortaan bijvoorbeeld een digitale factuur of hebt u specifieke vragen rond uw energieverbruik? Contacteer dan onze klantenbeheerders. We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17 uur op 078 15 62 62. Of stuur een mail naar business.relations@eneco.com.

Eneco produceert energie, onderhandelt erover en verkoopt het op de markt. Het zijn de transport- en distributienetbeheerders die de energie aan onze klanten leveren. Zij zijn dus verantwoordelijk voor de continuïteit van de energievoorziening. Zij zijn hiertoe wettelijke verplicht. Eneco ontving in dit stadium nog geen informatie van de netbeheerders dat zij niet in staat zouden zijn hun verplichtingen na te komen. De ganse keten wordt dan ook beschouwd als een essentiële sector. We staan voortdurend in contact met de overheid om de bevoorradingszekerheid te kunnen garanderen.

De energiesector wordt beschouwd als een essentiële sector. We hebben geen informatie dat er een verhoogd risico is/zal zijn voor de energievoorziening.

Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om met onze klanten te communiceren in het geval dat er sprake is van overmacht (bijvoorbeeld een overheidsbeslissing) die een verandering in de continuïteit van onze dienstverlening met zich mee zou brengen.

Uw bevoorrechte gesprekspartners blijven beschikbaar in geval van vragen. Zowel de Key Account Managers als onze klantenservice zijn via de gebruikelijke kanalen bereikbaar. U kunt ze bereiken via business.relations@eneco.com.

Indien u door de coronacrisis een veel lager verbruik hebt, kunt u steeds uw klantbeheerder contacteren voor het verlagen van uw voorschot. Samen met u bekijken we wat de beste oplossing zal zijn.

Contacteer uw klantbeheerder. Samen met u bekijken we welke mogelijkheden er zijn voor de betaling van uw factuur.

Antwoorden op uw vragen

Voor al uw vragen kunt u terecht bij onze klantbeheerders of bekijk onze FAQ met antwoorden op de meest gestelde vragen. Onze klantbeheerders zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8u30 tot 17u op 078/15.62.62 of stuur een mail naar business.relations@eneco.com.